Na već poduži niz: IaaS, Paas, SaaS i dr. nadovezuju se i CaaS i KaaS – Container-as-a-Service i Kubernetes-as-a-Service

Kompanije čije je glavno polje delatnosti razvoj aplikacija lako prihvataju nove trendove, kako u samom razvoju, tako i u organizaciji razvojnih timova, okrećući se ka DevOps modelu i agilnom pristupu razvoju aplikacija, pa je rad sa kontejner tehnologijama za većinu gotovo podrazumevan. Sa sve većom primenom u praksi, stvorila se potreba za složenijim alatima koji omogućavaju rad sa različitim kontejner tehnologijama. Jedno od najpopularnijih rešenja na ovom polju Kubernetes predstavlja platformu za organizovanje i uvezivanje aplikacija organizovanih u kontejnere. Ovu platformu razvila je kompanija Google, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u primeni kontejnera u produkcionom okruženju.

VMware, kao lider u oblasti korporativnog IT-ja, plasirao je u saradnji sa kompanijom Pivotal platformu na kojoj, kombinacijom različitih rešenja, pruža Kubernetes kao servis. U pozadini ove platforme, Kubernetes je smešten na vSphere okruženje, u koje su inkorporirana različita rešenja, kao što je NSX-T, kojim se obezbeđuje virtuelizacija mreže.

Kubernetes na vSphere platformi

Monitoring komponenata klastera obezbeđen je kroz BOSH, alat otvorenog koda koji pruža funkcije nadgledanja infrastrukture, instalacije softverskih paketa i startovanja, kao i kreiranja virtuelnih mašina. Dakle, osim nadgledanja komponenata, ovaj alat ih može restartovati, pa čak i ponovo kreirati. Kroz BOSH, PKS platforma pruža i rešenje za još jedan od poznatih problema – ažuriranje verzije Kubernetes klastera. Ono je omogućeno opcijom automatizovanog upgrade-a, redosledom definisanim po ugrađenoj logici PKS platforme.

Smešteni na ovu infrastrukturu, Kubernetes klasteri mogu biti povezani na Google Cloud Platform Services preko GCP service brokera. Dodatno, PKS uključuje i Harbor, centralni registar otvorenog koda za skladištenje slika, razvijen od strane VMware-a, koji pruža mogućnost skeniranja ranjivosti slika i njihovu verifikaciju.

Kako bi se izbegao gubitak podataka u slučaju otkazivanja jednog od nodova Kubernetes-a, potrebno je obezbediti perzistentan prostor za skladištenje podataka. PKS kroz vSphere Storage Provider omogućava administratorima Kubernetes klastera jednostavno kreiranje perzistentnih volumena.

Kreiranje klastera omogućeno je kroz jedinstvene API PKS platforme. Svaki od novih klastera kreiranih na ovaj način nadalje je dostupan. Posredstvom API-ja, administrator Kubernetes klastera ima jednostavnu mogućnost administriranja kroz komandnu liniju, pozivanjem njemu poznatih kubectl komandi.

Iako se akronim KaaS možda može učiniti kao samo jedan od marketinških termina, ova platforma sa vSphere elementima u pozadini i popularnim rešenjima otvorenog koda na višim nivoima, predstavlja kompletno rešenje, koje značajno olakšava rad sa kontejnerima u korporativnim okruženjima. Korisnicima čija je infrastruktura zasnovana na VMware rešenjima upravo ova platforma može znatno olakšati ispunjavanje zahteva njihovih razvojnih timova za Kubernetes-om, ali i kontejner tehnologijama uopše.

Nevena Krunić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...