Upotreba cloud servisa različitih provajdera može biti komplikovana, a rešenje predstavljaju cloud agregatori.

Cloud computing u svetu uzima maha, a i u Srbiji je veliki broj klijenata već preselio svoje poslovanje u računarski oblak, delimično ili u potpunosti. Međutim, prateći razvoj usluga cloud provajdera, uočava se da će različite vrste servisa biti hostovane kod različitih cloud provajdera, jer korisnik ne može naći sve potrebne servise na jednom mestu.

Korisnici će svoje servise iznajmljivati kod većeg broja cloud provajdera, što im može zadati glavobolju oko ugovaranja pojedinačnih servisa i upravljanja servisima kod većeg broja provajdera. Sa tehničke strane, poseban problem predstavlja umrežavanje sa većim brojem cloud provajdera, a da korisnik pri tom ima utisak kao da su svi servisi na jednom mestu.

Pored cloud brokera, u poslednje vreme pojavljuju se kompanije koje se bave agregacijom cloud servisa više cloud provajdera koje onda sa jednog mesta isporučuju korisnicima. Cloud agregatori preuzimaju na sebe i funkciju automatizacije rada sa više cloud provajdera, tako da korisnik sve servise preuzima od cloud agregatora, bez potrebe da implementira skupu automatizaciju rada sa više provajdera.

Kako ovakva integracija obuhvata usluge više cloud provajdera, ovaj način ugovaranja i isporuke servisa daleko je isplativiji za korisnika od kupovine pojedinačnih usluga od nekoliko različitih cloud provajdera. Cloud agregator za uzvrat može imati koristi od naplate usluga od cloud provajdera za dalju prodaju servisa u računarskom oblaku, a istovremeno može imati i svoje cloud servise, koje može isporučivati u paketu sa uslugama ostalih provajdera.

Pojmovi cloud agregator i cloud broker koriste se ponekad kao sinonimi, ali među njima ipak postoji značajna razlika. Uloga cloud brokera slična je ulozi konsultanta i posrednika između korisnika i cloud provajdera, dok je cloud agregator na nešto višem nivou – ova uloga analogna je ulozi sistem‑integratora koji, koristeći više različitih proizvoda, za korisnika dizajnira i izgrađuje jedan složeniji sistem.

Model rada

Poslovni model cloud agregacije i dalje se razvija. Kod nekih agregatora u ponudi je ograničen broj servisa spakovan u različite pakete, dok se kod drugih postepeno i konstantno razvijaju novi paketi i nudi šira lepeza servisa u računarskom oblaku, bilo sopstvenih ili od drugih cloud provajdera.

Jedan od primera za paket cloud usluga koje agregator može ponuditi jesu objedinjene komunikacije kao usluga (Unified Communications as a Service – UCaaS). Ova usluga sastoji se od više različitih tehnologija. Cloud agregator može kombinovati i integrisati cloud bazirane audio, messaging i video conferencing usluge različitih UC cloud provajdera u jedan paket UCaaS servisa.

Uspešnost cloud agregatora delimično zavisi od mogućnosti sklapanja saveza sa raznim cloud provajderima, čije servise cloud agregator isporučuje. Idealno je kada je taj savez transparentan za korisnike servisa agregiranih preko jednog korisničkog interfejsa. Ako su cloud provajderi u slabom savezu, cloud agregatori će morati da ulože više napora u integraciju servisa za korisnike i operativnu podršku koju im pružaju.

Drago Samardžić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...