Sve veći broj kompanija usvaja posebne procese za upravljanje VMware cloud tehnologijama. S obzirom na to da timovi zaduženi za te procese ostvaruju sve veću zrelost implementacije cloud okruženja, kompanije počinju da razmišljaju o primeni DevOps pristupa, ali ih brine kako će to uticati na njih.

Transformacija načina rada timova zaduženih za cloud infrastrukturu sve je bitnija, a VMware ima alate koji je olakšavaju

Šta je DevOps?

Postoji više interpretacija DevOps‑a. Suštinski, mnoge karakteristike ovog pristupa već postoje u većini cloud organizacija koje dobro funkcionišu. Gledano iz tog ugla, DevOps više izgleda kao evolucija, nego kao revolucija u načinu rada IT sektora kompanija.

DevOps se može posmatrati iz tri ugla – ljudi, procesa i tehnologija. Gledano kroz prizmu odnosa prema ljudima, DevOps je filozofija koja nastoji da razbije tradicionalne organizacione silose, a posebno striktno razdvajanje timova koji se bave razvojem aplikacija i upravljanjem infrastrukturom. Uobičajeno je posmatranje razvojnih timova kao vesnika promena, a administratorskih timova kao čuvara stabilnosti, odnosno kao dva tima sa suprotnim ciljevima, što dovodi do neefikasnosti. DevOps pristup to menja. Kad govorimo o procesima, DevOps u način rada integriše principe agile razvoja. Standardno se agile principi koriste radi kontinualnog kreiranja programskog koda spremnog za produkcijsko okruženje, ali uz DevOps se ovaj način razmišljanja prenosi na upravljanje celom infrastrukturom.

Na kraju, DevOps obuhvata primenu raznovrsnih tehnologija koje omogućavaju efikasniji rad i automatizaciju kad god je ona raspoloživa. Tako se za upravljanje izvornim kodom aplikacija koristi Git, za pregled koda Gerrit, a za upravljanje konfiguracijama alati kao što su Puppet, Shef, Ansible i SaltStack. U tehnološku osnovu za DevOps način rada spadaju i VMware alati vRealize Codestream za objavljivanje aplikacija, kao i vRealize Automation i vRealize Operations za dodeljivanje resursa i praćenje rada infrastrukture.

Više od programera

Timovi za razvoj aplikacija u DevOps filozofiji nisu ograničeni na svoj primarni posao. Programeri usvajaju sve šira znanja, a to obuhvata i pisanje programskog koda vezanog za kompletnu automatizaciju procesa razvoja, pokretanja i upravljanja aplikacijama. To znači da developeri usvajaju znanja koja tradicionalno „pripadaju“ timovima za upravljanje aplikacijama, te da ih primenjuju na cloud servise, odnosno na dodeljivanje resursa (VMware vRealize Automation), automatizaciju podešavanja mreže (VMware NSX) i automatizaciju praćenja rada (VMware vRealize Operations).

Prebacivanje tih aktivnosti sa timova za upravljanje na razvojne timove osnova je „infrastruktura‑kao‑kod“ pristupa, koji je uobičajena osnova za DevOps.

Van zone komfora

Jedna od ključnih odlika, odnosno veština koje su potrebne svim članovima tima jeste sposobnost da se prevaziđu granice između silosa.

Tradicionalne IT organizacije teže da razdvoje timove koji se bave projektovanjem i upravljanjem. To je pristup koji odlazi u zaborav, jer u cloud timovima se različite uloge povezuju i međusobno prožimaju, što ceo tim čini efikasnijim.

To znači da sada programeri kreiraju radne procese koji obuhvataju ne samo pokretanje infrastukture, već automatizuju monitoring i konfigurisanje tokom rada. Deo tima koji upravlja servisima učestvuje u njihovom definisanju, kao i dodeljivanju resursa, a ima i ulogu kontakt‑tačke za rešavanje korisničkih problema. Arhitekte sistema imaju uticaj na defisanje obima i cena servisa koji će biti ponuđeni, iako to nije njihov primarni zadatak.

Ovaj trend postoji već neko vreme, a DevOps pristup ga podiže na sledeći nivo, spajanjem „dev“ i „ops“ timova.

Za poslovne ciljeve

Trend da se funkcionisanje IT timova kompanija usklađuje sa poslovnim ciljevima i uklapa u postojeće procese prisutan je već duže vreme. Sa DevOps filozofijom ugao posmatranja se menja, odnosno pojavljuje se uloga arhitekte servisa koji tumači poslovne zahteve i na osnovu njih postavlja funkcionalne arhitekture, koje doprinose radu cele organizacije. Ide se i korak dalje, pa se aplikacije koje nastaju u IT odeljenju, umesto u svrhu proste podrške, smišljaju sa ciljem da i same donose prihod, pa razvoj aplikacija postaje integralni deo poslovnih procesa. Za kraj, ističemo da je cloud tim koji dobro funkcioniše i već odranije ima uspostavljene mnoge pozitivne odlike potrebne za DevOps spreman za naredni korak,

u kojem će biti angažovan na kontinualnom unapređivanju razvoja i automatizaciji aplikacija i infrastrukture. U tom poslu su im VMware Cloud Native Apps odlična podrška za kreiranje aplikacija optimizovanih za rad u cloud okruženju.

Kako da pripremite tim za DevOps

  • Ohrabrite zamenu uloga među ključnim članovima tima, radi sticanja iskustva sa različitim veštinama i funkcijama.
  • Kontinualno razvijajte poznavanje rada sa alatima za cloud automatizaciju. To može obuhvatati napredne treninge sa alatima kao što su vRealize Automation i vRealize Operations, kao i razvijanje opštih veština vezanih za analizu i projektovanje.
  • Obezbedite postojanje ključnih uloga vezanih za operativne poslove i dodatno ih izložite procesima razvoja aplikacija i upravljanja poslovanjem.
  • Razvijajte svest o agile pristupu kroz formalne treninge i/ili kroz isticanje najangažovanijih članova tima.
  • Razvijajte veštine vezane za kontinualno pokretanje servisa, npr. kroz pilot‑projekat sa vRealize Codestream rešenjem.

Pierre Moncassin

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...