MARLO FARMA – ERP U INDUSTRIJI DISTRIBUCIJE VETERINARSKIH PROIZVODA

Sa više od 20 godina iskustva, Marlo Farma je lider na tržištu distribucije veterinarskih lekova i opreme. Kompanija je s radom otpočela kao skromna porodična firma i vremenom, dobrim poslovanjem, izrasla u važnog učesnika u distributivnom lancu veterinarskih lekova na domaćem tržištu. O poslovnom uspehu kompanije svedoče imena nekih od najvećih proizvođača veterinarskih lekova i opreme čiji je Marlo Farma zastupnik, a među njima su MSD, Bayer i ICF.

Kompanija se na tržištu ističe brzinom i nivoom kvaliteta usluge servisa, edukacije i isporuke robe za više od 800 svojih klijenata, među kojima su nabrojnije farme, ambulante, apoteke i veterinarske stanice. Usluga ove kompanije izdvaja se u marketingu i lansiranju proizvoda, pravljenju perskripcije za svakog klijenta u svim situacijama, kao i u mogućnosti skladištenja robe za potrebe klijenata.

Kompanija Marlo Farma je potrebu za obezbeđivanjem boljeg uvida u poslovne procese i rezultate rešila uvođenjem ERP rešenja u cloud okruženju

Poseban značaj u kompaniji Marlo Farma pridaje se praćenju kupaca i njihovih potreba, ali i obezbeđivanju kvaliteta isporuke robe i korisničkoj podršci. U tu svrhu, kompanija konstantno ulaže u analizu tržišta, što joj omogućava da klijentima ponudi inovativne proizvode.

Marlo Farma pruža celokupnu podršku i proizvođačima i korisnicima lekova, tako da servisi kompanije predstavljaju zatvoren proces koji pokriva sve segmente od registracije leka u zemlji do njegove isporuke. U servise Marlo Farme spadaju analiza tržišta za dat proizvod, studija izvodljivosti, registracija proizvoda, logistika, skladištenje robe, lansiranje proizvoda, promocija, edukacija i prodaja.

Poslovni izazovi

U kompaniji Marlo Farma pridaju najveći značaj procesima registracije, carinjenja, skladištenja, promocije, prodaje i brze isporuke robe. Najveće izazove u poslovanju kompanija prepoznaje upravo u ovim procesima, koji se sprovode za veliki broj korisnika, koji beleži stalni porast. Takođe, u kompaniji postoji i želja da uslugu maksimalno prilagode svakom klijentu, što donosi sopstvene, nove izazove.

Čest je slučaj da je rok trajanja veterinarskih lekova 2 godine. Postojeća poslovna aplikacija ne daje mogućnost integracije ovog i sličnih podataka od važnosti u poslovnu dokumentaciju. Ovo je jedan od prepoznatih razloga zbog kojih se ponekad dešavaju isporuke robe čiji je rok trajanja istekao. Cilj kompanije je da potpuno eliminiše ovakve propuste.

Pored toga, menadžment se suočava sa ozbiljnim izazovima u upravljanju kompanijom, zbog nemogućnosti trenutnog uvida u realno stanje poslovanja radi donošenja poslovnih odluka. Izveštaje o poslovanju kompanije moguće je dobiti iz postojeće poslovne aplikacije, ali sa značajnim zakašnjenjem.

Motivisani ovim poslovnim izazovima, menadžeri kompanije Marlo Farma prepoznali su potrebu za uvođenjem integrisanog poslovnog informacionog sistema za sve poslovne procese. Novo poslovno aplikativno rešenje moralo bi biti alat za postizanje sistematičnosti i preciznosti, definisanosti procesa za svakog zaposlenog, transparentnosti unutar firme i automatizacije poslovanja, kako bi se osoblje koncentrisalo na rast i razvoj poslovanja, a ne na operativne probleme.

Suočeni sa odlukom o implementaciji integrisanog poslovnog rešenja, menadžeri su analizirali ponudu poslovnih rešenja na tržištu i odlučili se za implementaciju Microsoft Dynamics NAV rešenja kao usluge u COMING cloud okruženju.

Implementacija rešenja

Prva faza implementacije rešenja bila je analiza poslovnih potreba svakog odeljenja kompanije Marlo Farma. Izrađena je dokumentacija koja svedoči o specifičnim zahtevima svakog odeljenja, čime je definisan konačni obim implementacije poslovnog rešenja.

Usledilo je usklađivanje i povezivanje svih pojedinačnih zahteva u procesu dizajna konačnog izgleda kompanijskog informacionog sistema. Ovo je korak u kojem je menadžment kompanije posebno uključen u proces. Naredni korak nije bio moguć pre konačnog odobrenja menadžementa.

Tim programera i inženjera dalje je prilagodio softversko rešenje u skladu sa svim zahtevima i pripremio platformu u COMING cloud okruženju za instalaciju i rad rešenja. Rešenje je uvedeno fazno, pri čemu je poseban značaj pridat edukaciji i podršci zaposlenima kompanije, kako bi prihvatili novi sistem i uspešno otpočeli rad u njemu.

Postignuti rezultati

Kako je kompanija Marlo Farma prethodno bila korisnik poslovne aplikacije koja se svojom funkcionalnošću pokazala kao nezadovoljavajuća, odluka o implementaciji Microsoft Dynamics NAV‑a bila je dobar izbor jer se radi o svetskom rešenju koje će rasti zajedno sa potrebama poslovanja. Dakle, u Marlo Farmi su ovom odlukom eliminisali potrebu za potencijalnom novom investicijom u aplikaciju za upravljanje poslovanjem u budućnosti.

Neki od rezultata postignutih uvođenjem novog poslovnog rešenja su: jednostavnost korišćenja, praćenje kupaca po različitim kategorijama, automatsko povlačenje komercijalnih uslova pri kreiranju poslovne dokumentacije, detaljan prikaz kartice kontakata, praćenje i unapređenje prodajnih ciljeva, automatsko praćenje stanja na lageru sa okvirnom informacijom o pristizanju robe, automatizovano praćenje sertifikata, niz posebno prilagođenih izveštaja i trenutni uvid u stvarno stanje poslovanja.

Rešenje je isporučeno kao usluga u COMING cloud okruženju, što je za Marlo Farmu značilo eliminaciju investicionih troškova za opremu i licence, jer kompanija sada plaća samo resurse koje koristi, što su iznosi koji se obračunavaju na mesečnom nivou.

Još jedna važna prednost postignuta implementacijom Microsoft Dynamics NAV rešenja jeste njegova integrativna moć koja je već pronašla primenu u Marlo Farmi. Naime kompanija je u procesu implementacije Microsoft Dynamic CRM rešenja sa očekivanom potpunom integracijom tokom 2016. godine.

Ključne prednosti

Brzina odgovora na zahteve tržišta

Kompanija Marlo Farma automatizovala je veliki deo operativnih radnji u svom poslovanju, čime je smanjen rizik od greške, unapređena interna komunikacija, izgrađena platforma za praćenje važnih komponenti za kvalitet pružanja usluge i ubrzan odgovor na zahteve tržišta, uz viši nivo kvaliteta pružanja usluga.

Nivo integracije rešenja i brzina implementacije

Microstft Dynamics NAV je u potpunosti prilagođen trenutnim poslovnim potrebama i rešenje je koje će i u budućnosti moći da isprati rast i razvoj poslovanja kompanije Marlo Farma.

Optimizacija troškova

Marlo Farma koristi rešenje kao uslugu u COMING cloud-u, za koju plaća na mesečnom nivou, u skladu sa resursima koje koristi. Na ovaj način kompanija je izbegla početnu investiciju u potreban hardver i licence, a kroz uslugu sa sebe skida odgovornost za održavanje i obnavljanje infrastrukture i dobija mogućnost trenutnog povećanja ili smanjenja kapaciteta koje koristi, u zavisnosti od svojih potreba.

Katarina Đurić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...