Korporacija HBIS već godinama uspešno koristi CI metodologiju kao menadžerski alat u svim segmentima svog poslovanja. Medjutim, sa intenziviranjem poslovanja, praćenje i kontrolisanje velikog broja procesa, povezanih kompleksnim medjusobnim vezama, postalo je pravi izazov. Bilo je neophodno pronaći kvalitetnu softversku podršku, prilagođenu posebnim zahtevima poslovanja…

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, bivša Železara Smederevo d.o.o., sa pogonima u selu Radincu kod Smedereva, Šapcu i Kučevu, poznata je u jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima. Kompanija je deo korporacije HBIS group Co., Ltd, najvećeg kineskog, a drugog u svetskim razmerama proizvodjača gvoždja, čelika i povezanih usluga, mereno po proizvodnom kapacitetu. HBIS je član izvršnog komiteta Svetske asocijacije čelika, sa značajnim udelom u industriji čelika u Kini i globalno, a na Fortune global 500 listi zauzima 201. mesto.

Poslovni izazovi

HBIS group Co. čini preko 20 kompanija, sa više od 120.000 zaposlenih. Korporacija, takodje, zauzima poziciju i na zahtevnom evropskom tržištu, sa težnjom da realizuje lidersku poziciju u regionu, a potom i da je dalje razvija. U pitanju su veoma ambiciozni ciljevi, pa su i svi prateći aspekti poslovanja izloženi izazovima – kako da u jednom velikom i složenom sistemu, kao što je železara, u kontinuitetu poboljšavaju svoje procese. Optimalno upravljanje ovakvim sistemom postalo je izazov, sa kojim je menadžment morao da se suoči.

Grupa se okreće planiranju i ostvarivanju aktivnosti sa ciljem smanjenja mogućnosti realizacije negativnih rizika, čiji je izvor u okruženju, u nekorektnim akcijama ili u lošoj organizaciji posla. Rukovodstvo preduzeća, pre sprovodjenja strategije i ciljeva, stvara viziju na osnovu stanja u kome se preduzeće trenutno nalazi. Pri tome rukovodstvo vodi računa da vizija bude jasno iskomunicirana, a aktivnosti svih delova kompanije u vezi sa njenim ostvarenjem usaglašeni. Ono što treba imati u vidu jeste i to da je planirana vizija proces koji se neprestano odvija, pa sa njime i sprovodjenje ovih aktivnosti.

„Kontinuirano poboljšanje (CI) je metodologija menadžmenta koju železara u Smederevu koristi od 2003. godine i koja se pokazala fleksibilnom, kako u vreme rekordnih proizvodnih rezultata, tako i u periodima restriktivnog poslovanja. Ona se, takodje, pokazala efikasnom i u proizvodnim i u poslovnim procesima. Intenziviranje poslovanja i ambiciozni ciljevi korporacije HBIS angažovali su CI menadžment metodologiju na svim poljima i praćenje i kontrolisanje velikog broja CI procesa u veoma različitim proizvodnim i poslovnim operacijama, povezanih kompleksnim medjusobnim vezama, ubrzo je postalo izazov“, kaže Vladimir Petrović, rukovodilac Sektora kontinualnog poboljšanja u HBIS GROUP Serbia.

CI model je kolekcija od pet menadžerskih tehnika odredjivanja parametara, rangiranja mogućnosti za poboljšanja, rešavanja problema, implementacije mera unapredjenja i poboljšanja ljudskog učinka. HBIS grupa koristi CI metodologiju kao menadžerski alat za sve navedene delove svog proizvodnog procesa, kao i u ostalim segmentima poslovanja, kao što su nabavka, prodaja, odnosi sa kupci- ma, priprema proizvodnje, skladištenje i otprema, kontrola kvaliteta i ostalo.

Da bi ovi ciljevi bili ostvareni bilo je neophodno pronaći brzo i kvalitetno rešenje u vidu softverske podrške koja bi obuhvatila ceo CI program kompanije. HBIS se odlučio za uvodjenje CI (Continual Improvement) softvera.

Implementacija rešenja

U bogatoj i raznovrsnoj ponudi HBIS group odabrala je kompaniju COMING – Computer Engineering za implementaciju rešenja, kako zbog dugogodišnje uspešne saradnje sa COMING-om u infrastrukturnom delu (hardver i softver), tako i zbog finansijski veoma povoljne ponude. Uz to, COMING nije ponudio gotovo rešenje, već je ušao u proces analiziranja kontinuirano poboljšanja i konkretnih potreba kompanije da bi osmislio i implementirao najefikasnije rešenje.

Zajedničkim radom, konsultacijama i predlozima sa obe strane, definisana je konačna specifikacija funkcionalnosti i dizajna koja u potpunosti zadovoljava sve zahteve. Implementacija je trajala šest nedelja – od kreiranja specifikacije do finalnog proizvoda – nakon čega je usledilo testiranje proizvoda, uz edukaciju i podršku za zaposlene u kompaniji. U proces je bilo uključeno i osposobljavanje razvojnog tima HBIS-a da nastavi samostalno održavanje projekta. Ovakav način rada, koji ubrzava realizaciju ali ne dovodi do trajne zavisnosti od izvodjača, dobro je prihvaćen i otvara prostor za nove projekte.

“Pokazalo se da je timski rad kompanija COMING i HBIS rezultirao projektom koji je dobio potvrdu korisnika sa aspekta funkcionalnosti, ali je i osposobio developere HBIS-a da nastave samostalno održavanje projekta. Projekat je realizovan u kratkom roku, zahvaljujući izuzetnom COMING – ovom timu, ali i pripremi odrađenoj na strani HBIS-a. Ovakav način rada, koji ubrzava realizaciju projekta ali ne dovodi do trajne zavisnosti od izvodjača, vrlo je prihvatljiv i otvara prostor za nove projekte”.

Dara Šakić,
IT Direktorka u HBIS Group Serbia

Postignuti rezultati

CI aplikacija je uspešno povezala rad nekoliko stotina menadžera svih nivoa, od generalnog direktora do poslovodja na zadacima poboljšanja u svim radnim oblastima (produktivnost, smanjenje troškova, kvalitet, bezbednost na radu, zaštita životne sredine, ušteda energije, održavanje radnog postora). Korisnici imaju jasan pregled i odmah su upućeni na deo CI programa koji se odnosi na njih i njihov sektor ili na druge delove kompanije gde je korisnik prepoznat kao neko ko može da pruži doprinos u analizi stručne oblasti za koju je od strane lidera kvalifikovan kao kompetentan. Korisnici mogu da zadovolje sve poslovne potrebe ne napuštajući aplikaciju, pa tako i da odrede timove, dodeljuju zadatke i odgovornosti, pa čak i da sazovu sastanak. CI aplikacija automatski šalje e-mail informacije o dodeljenim zadacima, isticanju rokova i upućuje na listu očekivanih obaveza u bilo kom segmentu CI programa, bilo da je korisnik izvršilac ili učesnik u nekom od procesa upravljanja. Kao menadžer višeg i najvišeg nivoa, CI aplikacija pruža korisniku brz i jasan pregled CI procesa i odmah ga upućuje na one procese koji spadaju u njegov domen odgovornosti. Takodje, CI aplikacija pruža podršku menadžerima u situacijama izveštavanja, kada je potrebno da prezentuju svoje rezultate: uz jedan klik aplikacija će formatirati i spremiti za štampu (ili kao slajd) odgovarajući deo dokumenta. grafikon ključnog parametra koji se prati, koji je esencijalni deo svakog CI procesa, ima veliki broj mogućnosti prilagođavanja, u cilju bolje vizuelizacije i jasnijeg pregleda.

Aplikacija je dostupna sa bilo kog računara u kompaniji, kao i sa odgovarajućeg službenog smartfona. može se koristiti i tokom sastanaka, putem projektora, a lider CI procesa može direktno da ažurira svaki dokument sa svojim timom, u grupnom radu. CI aplikacija omogućava i klasičan pregled i filtriranje po uobičajenim standardima, a tri nivoa pristupnih prava obezbedjuju ciljano upućivanje korisnika ka onim delovima programa koji su im potrebni, bez suvišnih koraka u pretraživanju, pružajući ujedno visok nivo zaštite tajnosti podataka; po potrebi, pristup pojedinim dokumentima može se ograničiti na odredjen skup zaposlenih. Sve navedeno olakšava rad menadžerima, u smislu uštede vremena, jer se gotovo sve operacije vezane za CI program mogu brzo i lako završiti bez napuštanja aplikacije. Takodje, aplikacija je opremljena i predefinisanim formatima klasičnih sumarnih izveštaja o trendovima i statistikama po zahtevu topmenadžmenta, koje je u slučaju potrebe moguće prilagoditi. Uz sve to, treba istaći i činjenicu da je softver radjen tako da bude podržan na postojećoj infrastrukturi, tako da kompanija HBIS nije imala nikakvih dodatnih troškova za opremu i licence.

Maja Mitrović i Nenad Stojanović

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...