INTERVJU – DRAGO SAMARDŽIĆ, OSNIVAČ I VLASNIK FIRME COMING

Od virtuelizacije do oblaka… i dalje

Upotrebom VMware tehnologije virtuelizacije moguće je značajno uštedeti na troškovima nabavke i eksploatacije opreme za data-centre i znatno podići kvalitet servisa koje data-centar pruža.

Razgovarali smo sa gospodinom Dragom Samardžićem, osnivačem i direktorom kompanije Coming, koja je jedan od pionira u oblasti virtuelizacije i cloud tehnologija u Srbiji, ali i šire. Saznali smo kakvo je njegovo viđenje trenutnog stanja informacionih tehnologija, kao i šta nas očekuje u budućnosti.

Kompanija Coming postoji već 22 godine. Kroz kakvu transformaciju je prošla od osnivanja do današnjih dana?

Za 22 godine Coming je prešao veoma dug put, ali su neke stvari bile konstanta za sve ovo vreme. To su veoma visok stepen posvećenosti korisniku i korisničkim problemima, kao i stalno praćenje najnovijih tehnologija i velika ulaganja u edukaciju zaposlenih. To je omogućilo da za sve ovo vreme nismo stekli nijednu neuspešnu referencu.

Stiče se utisak da se Coming po svom pristupu u velikoj meri razlikuje od drugih IT kompanija u Srbiji

Veliki broj IT kompanija u Srbiji izrastao je iz trgovačkog miljea, dok je Coming imao tu sreću da bude različit i da svim poslovima pristupa na inženjerski način, da se trudi da za korisnika iznađe najbolje tehničko rešenje, koje bi i ekonomski bilo najopravdanije. Takav pristup, barem u početku, nije delilo mnogo IT kompanija u Srbiji, tako da je taj pristup vrlo brzo bio prepoznat od strane korisnika i stvorio visok nivo poverenja u Coming i dugotrajne veze sa korisnicima.

Šta je po vašem mišljenju najviše doprinelo uspehu kompanije?

Ima više faktora za koje smatram da su važni za uspeh Coming-a. Prvo mislim na dobre i stabilne odnose u kompaniji, a zatim na visok nivo ulaganja u edukaciju naših zaposlenih i praćenje najnovijih IT trendova na izvoru njihovog nastajanja. I ono što je najvažnije, rad na kompleksnim IT projektima i hvatanje u koštac sa korisničkim potrebama i kompleksnostima najnovijih tehnologija.

U prilog tome govori činjenica da je Coming među prvima u svetu uradio projekte na najsavremenijim tehnologijama kao što su rešenja za Eurosong, Univerzijadu i kompaniju Tarkett. Rešenje realizovano za njih je na poziv SAP-a prezentovano u Palo Altu, srcu Silikonske doline u Americi. Bili smo prijatno iznenađeni time što smo dobili sve pohvale od SAP-a i VMware-a, kao i priznanjem da smo prvi u svetu izveli projekat disaster recovery SAP-a na virtuelnoj infrastrukturi, dok su VMware i SAP tada to samo testirali u laboratorijskim uslovima.

Posebno nam je bilo drago da su Srbi koji su zaposleni u SAP-u u Palo Altu bili voma ponosni na to što je Coming uradio.

Kako uspevate da troškove ulaganja u edukaciju zaposlenih vratite u uslovima sve oštrije i nelojalne konkurencije na tržištu Srbije?

Teško je, ali – na sreću – IT u Srbiji sve više prelazi sa trgovačkog modela na projektni pristup ulaganjima. To je Coming-u pružilo šansu da pokaže vrednost, znanje i iskustvo koje ima i da korisnicima pomogne da dobiju optimalne i ekonomski opravdane IT projekte, koji često donose i do 50% uštede u odnosu na tradicionalnu tehnologiju. Takođe, današnje tržište sve više prepoznaje vrednost usluga i podrške koje Coming pruža, tako da se sada ne možemo požaliti.

Na žalost, moram reći da se u javnom sektoru i dalje pristupa budžetiranju IT-ja bez prethodne analize efekata ulaganja u IT na poslovne rezultate kompanije. Što je najgore, vrlo često se pristupa nabavci i ulaganju više od nekoliko stotina hiljada evra bez urađenog projekta.

Danas se ni najmanji građevinski objekat ne radi bez projekta; ni crep i cigle se ne nabavljaju pre nego što se izradi projekat. Na žalost, u Srbiji ima dosta primera ulaganja u opremu za IT bez jasne ideje šta treba postići i bez projektne dokumentacije. Upravo ovde Coming vidi svoje prednosti u novom pristupu razvoja IT-ja.

Coming je jedna od prvih kompanija koja je na pravi način uvela tehnologiju virtuelizacije na srpsko tržište…

Da, Coming se tehnologijom virtuelizacije bavi već deset godina. Međutim, smatramo da je ona postala zrela tek 2006. godine. Tada smo shvatili da će ova tehnologija izazvati pravu revoluciju u oblasti informacionih tehnologija i – bili smo u pravu. Još u vreme kad ta famozna reč za mnoge u Srbiji nije ništa značila, Coming je radio na promociji, edukaciji korisnika i kroz prve projekte pokazao da ta tehnologija svakom korisniku može doneti ogromne uštede i povećati efikasnost i pouzdanost poslovanja. Coming je u toj oblasti do sada uradio preko 200 projekata u Srbiji i inostranstvu i u svim slučajevima su efekti bili pozitivni, od smanjenja troškova, do povećanja profitabilnosti, produktivnosti i efikasnosti poslovanja tih kompanija.

Prvi ste u Srbiji počeli sa pružanjem cloud usluga. Kakva je reakcija korisnika na tu ponudu?

Temelj cloud usluga ili računarskog oblaka je, u stvari, tehnologija virtuelizacije. Tada smo prepoznali da će ova tehnologija omogućiti da se IT po prvi put može iznajmljivati kao usluga, bez ikakvih tehničko-tehnoloških ograničenja, kao što se godinama unazad iznajmljuju usluge korišćenja električne energije ili snabdevanja vodom.

Prvi korisnik cloud usluga bila je kompanija Mona. Oni već pet godina koriste te usluge, bez potrebe za posedovanjem svog data-centra, i za sve ovo vreme nisu imali ni sekundu zastoja zbog računarskog oblaka. Coming sada ima više od 30 korisnika u računarskom oblaku i mogu reći da su oni veoma zadovoljni, a njihova procena je da su troškovi korišćenja usluga u računarskom oblaku i do tri puta manji u odnosu na sopstvene resurse, a da je pouzdanost tih usluga daleko veća.

Kako procenjujete perspektivu cloud usluga na srpskom tržištu?

Ne samo na srpskom, već i na svetskom tržištu, cloud doživljava pravi bum. To je tehnologija koja se više ne može zaobići. Ekonomija će naterati veliki broj korisnika da koristi cloud usluge.

Procenjuje se da će 2018. godine preko 50% korisnika u svetu raditi u računarskom oblaku. Sama ta činjenica ukazuje da će se isto desiti i u Srbiji. Koliko je važna ova tehnologija, pokazuje i to da neki svetski državnici cloud computing uključuju u svoja strateška planiranja. Tako je, na primer, Barak Obama pokrenuo inicijativu da se svi državni servisi prebace u računarski oblak, s procenom da će na tako velikom uzorku uštede biti više nego osmostruke u odnosu na tradicionalni pristup.

U Srbiji sve više kompanija srednje veličine smatra da IT servise treba izmestiti u cloud i prepustiti ih profesionalnim firmama koje mogu da im pruže takvu podršku.

Koje su prepreke sa kojima se suočavate u uveravanju korisnika da treba da koriste cloud usluge?

Prvenstveno nedovoljna informisanost o cloud uslugama. Dakle, menadžeri preduzeća bi trebalo da se detaljnije upoznaju sa ovom tehnologijom i procene pozitivne efekte primene na njihovo poslovanje. Pitanje bezbednosti u cloud-u postavljaju skoro svi, a najviše oni koji nisu upoznati sa ovom tehnologijom. Naravno, ovo pitanje je detaljno razmotreno i danas sve svetske analize govore da je bezbednost korisničkih podataka u cloud-u daleko veća od bezbednosti na sopstvenoj infrastrukturi. Treći problem jeste strah osoblja zaduženog za IT infrastrukturu da će izgubiti svoje pozicije.

Ko su korisnici vaših cloud usluga i koje servise im pružate?

Nekoliko kompanija, kao što su Mona, Hipol i Shopgroup, svoje poslovanje su u celosti prebacile u računarski oblak, tako da im Coming pruža spektar usluga – od IT infrastrukture, preko operativnih sistema i baza podataka, sve do ERP aplikativnih rešenja. Potom, jedna zaista uspešna srpska kompanija, Quantum Automarket, koja je veoma poznata na evropskom tržištu, koristi cloud usluge Coming-a, odakle svojim korisnicima širom Evrope pruža svoje usluge portala za trgovinu rezervnim delovima za auto-industriju.

Nezavisni isporučioci softvera, kao što je Datalab, pružaju usluge ERP rešenja svojim korisnicima. Velike kompanije, kao što je MSK Kikinda, koriste usluge bekapa i oporavka od katastrofe u cloud-u. Pored toga, određeni broj kompanija iz finansijskog sektora, koje će do kraja godine morati da zadovolje sve standarde zaštite podataka, koriste naše usluge u računarskom oblaku. Sem toga, mnoge kompanije koriste veliki broj manjih Web servisa u računarskom oblaku.

Većina velikih preduzeća ima svoj privatni računarski oblak. Da li i tim preduzećima pružate svoje usluge i da li oni mogu, u slučaju nedostatka resursa, koristiti usluge u javnom računarskom oblaku?

Tehnologija za privatni ili sopstveni računarski oblak i za javni računarski oblak je ista. Coming tim korisnicima pruža usluge razvoja, implementacije i održavanja sopstvenog računarskog oblaka. Pored toga, u slučaju da kompanijama privremeno ili trajno zatrebaju dodatni resursi koje nemaju, Coming im ostavlja mogućnost da te resurse privremeno ili trajno iznajme.

Za kraj, recite nam kako Coming gleda na budućnost i kako promoviše nove tehnologije koje će doneti dalekosežne pozitivne promene u IT-ju? Možemo li uskoro očekivati nešto novo?

Već četiri godine pratimo razvoj jedne nove tehnologije, koju je kompanija SAP promovisala početkom ove godine. Radi se o tehnologiji koja spada u kategoriju Big Data, a prvo i za sada najnaprednije rešenje iz ove oblasti je SAP HANA. Kao što je virtuelizacija pre sedam godina izazvala talas promena u IT-ju, sličan efekat će imati i ova tehnologija. Naravno, Coming već radi prvi projekat iz ove oblasti i o tome ćemo pričati u budućnosti.

“Coming je u oblasti virtuelizacije na domaćem i inostranom tržištu realizovAO više od 200 projekata” – Drago Samardžić: Osnivač i vlasnik firme Coming

Prostorije za obuku kompanije Coming

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...