KARAKTERISTIKE OBLAKA

Zbog čega je zapravo računarski oblak bolji od tradicionalnog pristupa IT infrastrukturi?

Jasno je da cloud computing sistemi traže drugačiji pristup realizaciji kompanijskih IT sistema. Koje su to karakteristike, zbog kojih je uvođenje računarskog oblaka bilo kog tipa i po bilo kom modelu isporuke korisno za organizacije različitih veličina.

Isporuka usluga na zahtev

Usluge računarskog oblaka često se isporučuju po modelu samoposluživanja, odnosno uz minimalnu interakciju sa isporučiocem usluge. U svakom slučaju, vreme za isporuku usluge meri se minutima, retko kada časovima. U fizičkoj infrastrukturi bi isti tip posla trajao nedeljama, pa i mesecima.

Korisnicima je sada mnogo lakše da fleksibilno definišu svoje IT resurse u skladu sa potrebama i da ih sami uključuju i isključuju, onda kada su im dodatni resursi potrebni, odnosno kada potreba za njima nestane. Kapitalne investicije u IT infrastrukturu polako postaju stvar prošlosti.

Preko Interneta ili VPN-a?

Uslugama u oblaku se po pravilu pristupa preko Interneta, ali se za usluge sa garantovanim karakteristikama i visokim nivoom zaštite mogu koristiti i druge pristupne mreže.

Važno je istaći da je na korisniku da proceni, na osnovu izloženih tehničkih parametara i cene, koji će pristupni mehanizam izabrati za sebe. Za tercijarne usluge u oblaku (pristup drugim oblacima iz oblaka isporučioca) Internet predstavlja jedino ekonomično rešenje.

Objedinjavanje resursa

Ova karakteristika je kritična za ekonomičnost sistema. Nastala je kao posledica razvoja i primene virtuelne infrastrukture kao platforme za računarski oblak, a njena mantra glasi: objedini resurse za računanje, skladištenje i prenos podataka u pul resursa, pa ih potom deli onoliko fino koliko to korisnički servisi zahtevaju.

U fizičkom okruženju agregiranje resursa je vrlo teško, a granularnost je ograničena okvirima pojedinačnih sistema. Ako bismo tražili samo jednu karakteristiku koja cloud computing infrastrukturu bitno razlikuje od fizičke infrastrukture, onda je to ova.

Potpuna elastičnost

Elastičnost infrastrukture oblaka mora biti gotovo trenutna, tj. korisnik mora imati osećaj da je kapacitet oblaka neograničen, te da uvek može pronaći nove resurse, kad god mu zatrebaju; isto tako, potrebno je da ih može vratiti kada mu nisu potrebni.

Merljivost upotrebe resursa

Radne karakteristike oblaka (korišćenje računarskih resursa, skladišta podataka i mrežnog protoka, kao i raspoloživost servisa) moraju biti merljive, a korisnik mora biti u stanju da računovodstvene podatke uporedi sa ugovorenim i utvrdi da li postoje odstupanja u kvalitetu isporučenih usluga. Ova merenja predstavljaju osnovu za obračun i fakturisanje usluga, ako su usluge ugovorene po modelu plaćanja angažovanih resursa.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...