Kompanija SAP predstavila je DB platformu budućnosti i nazvala je HANA. Da vidimo šta je zapravo novo…

Moderni izazovi u poslovanju koje, s jedne strane, kreiraju trendovi kao što su složenija regulativa, izraženija ekološka svest i jača socijalna odgovornost, a s druge strane pritisak konkurencije, kraći životni ciklusi proizvoda i potreba za agilnijim sistemima, odražavaju se i na IT infrastrukturu. Imperativ je imati podatke o poslovanju u realnom vremenu, što je kompleksan zahtev i bez dodatnog eksponencijalnog rasta broja servisa i obima tih podataka. Postojeće relacione baze podataka ne mogu da se izbore sa ovim izazovima.

Ekonomska kriza je smanjila IT budžete, što otežava upravljanje višestrukim DB infrastrukturama, dok se njihova vertikalna i horizontalna proširenja čine neprihvatljivim, jer ne mogu dati odgovore na sve izazove.

   

Dvostruka uloga

Kao rešenje navedenih problema SAP nudi novu, modernu in-memory DB platformu HANA. Radi se o relacionoj bazi podataka i razvojnom okruženju koje kombinuje najmodernija dostignuća iz oblasti hardverskih rešenja i softverskih tehnika, kako bi se postigle maksimalne performanse i pri tom zadržale sve prednosti i pouzdanosti transakcionih sistema.

SAP HANA je platforma koja prihvata podatke iz različitih izvora, a namenjena je kako SAP poslovnim aplikacijama, tako i drugim aplikacijama i izvorima struktuiranih i nestruktuiranih podataka, bilo za transakciono, analitičko ili kombinovano procesiranje. U osnovi platforme nalazi se hibridni sistem skladištenja podataka koji kombinuje tri pristupa – na bazi redova, na bazi kolona i objektni. Uz to, HANA koristi moderne algoritme za kompresiju, što omogućava da podaci zauzimaju manje prostora i da budu smešteni u radnu memoriju sistema umesto na hard-disk.

Na ovaj način pristup podacima postaje 100.000 puta brži, a sistemi paralelnog procesiranja i podele podataka ugrađeni u HANA platformu omogućavaju njihovo razmeštanje na više procesorskih jezgara i servera, što rešava poznati problem tradicionalnih transakcionih DB sistema ispoljen u slaboj horizontalnoj proširivosti.

Još neke mogućnosti

Vredi pomenuti i ostale funkcije, poput map-reduce algoritma, algoritama za pretragu teksta, odsustvo potrebe za agregacijom tabela i ugrađene multi-tenant funkcionalnosti, što ovu relacionu bazu čini idealnom za cloud okruženja i isporučioce usluga.

SAP HANA može biti implementirana i kao ekstenzija postojećih DB sistema, kada se koristi za analitičke procese, što je omogućeno različitim načinima replikacije podataka iz primarnog sistema. Administriranje sistema omogućeno je potpuno razvijenim grafičkim SAP HANA Studiom, a interakcija nad bazama implementirana je inženjerima poznatim SQL i MDX jezicima za pisanje skripti i procedura. Na ovaj način dostupni su migracija i portovanje postojećih aplikacija na novi HANA sistem bez potrebe za posebnim znanjima i prekvalifikacijama tima za upravljanje bazama podataka i razvoj aplikacija.

Sistem istovremeno poseduje i kompletnu in-memory razvojnu platformu Extended Application Services (XS), koja uključuje Web server, server-side Java Script, što omogućava programerima pisanje novih aplikacija za rešavanje najsloženijih big-data problema, podršku za HTML5 i UI integracione servise, kao i razvijeno Web tržište aplikacija za ovu platformu.

SAP HANA platformu isporučuju svi vodeći proizvođači hardvera kao prekonfigurisan sistem u single-node ili scale-out arhitekturi različitih memorijskih kapaciteta i načina realizacije visoke dostupnosti i tolerancije na katastrofalne događaje. Na ovaj način zagarantovani su potpuna funkcionalnost i performanse sistema kroz hardversko-sofversku kompatibilnost i podršku.

SAP HANA DB platforma omogućava ubrzanje analitičkih proračuna više hiljada puta, a ljudima odgovornim za upravljanje preduzećem pruža uvid u stanje poslovanja i omogućava odlučivanje i reagovanje u realnom vremenu, uz smanjenje složenosti DB infrastrukture i niže investicije.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...