NOVA ULOGA IT OSOBLJA

Tren preseljavanja IT infrastrukture u cloud sa sobom donosi i novu ulogu IT osoblja, koje treba da se posveti poslovanju kompanije, aplikativnim rešenjima koja podižu efikasnost, smanjuju troškove i povećavaju produktivnost.

Poslednjih godina pojam cloud provejava kroz gotovo svaku temu koja se dotiče informacionih tehnologija, pa je tako “oblak” postao hit-pojam u ovoj oblasti, dok su razvoj i upotreba cloud servisa obeležili razvoj čitave IT industrije.

Ovaj trend je već neko vreme primetan u poslovnom svetu, a preseljavanje IT infrastrukture iz poslovnog okruženja preduzeća u računarski oblak provajdera poredi se sa istorijskim razvojem kroz koji su svojevremeno prošle usluge obezbeđivanja drugih važnih resursa, poput snabdevanja električnom energijom ili vodom. Nekada je svako imao svoj bunar, ali su vremenom ljudi shvatili prednosti vodovoda. Prve elektrane bile su u vlasništvu kompanija koje su proizvodile električnu energiju za sopstvene potrebe, ali se elektrodistributivna mreža pokazala kao praktičnije rešenje.

Slično važi i za IT infrastrukturu, jer je za poslovanje firme isplativije da je iznajmljuje nego da je poseduje i održava. Ovo sa sobom donosi i promene u organizaciji kompanije, što se pre svega ispoljava kroz izmenu zaduženja IT osoblja koje je ranije održavalo IT infrastrukturu.

Promenjeni odnosi

U novom poretku stvari IT osoblje treba prvenstveno da se posveti poslovanju kompanije, aplikativnim rešenjima koja podižu efikasnost, smanjuju troškove i povećavaju produktivnost. Njihova nova uloga je da se pozabave rešenjima koja imaju direktan pozitivan uticaj na poslovanje preduzeća.

Trend prelaska u cloud je uočljiviji kod manjih kompanija, što je i očekivano, jer je njima najteže da priušte specijalizovane timove IT osoblja. S druge strane, kod velikih preduzeća će IT infrastruktura još neko vreme ostati unutar kompanija, dok će organizaciona celina koja je zadužena za infrastrukturu preuzeti ulogu svojevrsnog internog cloud provajdera koji daje podršku ostalim delovima kompanije, obezbeđujući im IT infrastrukturu i servise.

Outsourcing IT infrastrukture će svakako nastaviti sa tendencijom da jednog dana postane poput usluge snabdevanja električnom energijom, a zadržavanje sopstvene infrastrukture samo u velikim sistemima je takođe slično za oba koncepta. Primera radi, pojedine velike fabrike i danas imaju sopstvene elektrane i proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe. IT osoblje treba da prati ovaj trend i da se preorijentiše na to da postane spona između poslovnih potreba kompanije s jedne i provajdera usluga IT infrastrukture s druge strane.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...