PRILAGODJAVANJE POTREBAMA KOMPANIJA

Bez obzira na sektor u kojem posluje i potrebu za IT rešenjima, svakak kompanija će u oblaku naći nešto što će joj olakšati poslovanje i učiniti ga ekonomičnijim.

Generičke usluge u oblaku, koje su prilično uniformne za sve korisnike, predstavljaju tek osnovnu, čak prilično primitivnu ponudu usluga u oblaku. Napredan koncept pristupa korisniku i njegovim problemima je drugačiji – treba pažljivo proučiti zahteve korisnika (uglavnom i pomoći da se oni formulišu) i potpuno se prilagoditi njegovim potrebama u funkcionalnom i ekonomskom smislu. Koliko je taj pristup složen i zahteva potpunu posvećenost korisniku najbolje se vidi iz liste servisa koje je neophodno realizovati. S druge strane, ovaj pristup pokazuje i raznovrsne mogućnosti primene, u zavisnosti od potreba potencijalnih korisnika. Na prvom mestu, tu je iznajmljivanje celokupne IT infrastrukture u oblaku. Tada korisnik sve IT operacije, kao i rast i razvoj svoje infrastrukture, prepušta isporučiocu usluga. Negde uz ovaj pristup nalazi se iznajmljivanje jedne ili više pojedinačnih virtuelnih mašina, koje predstavljaju osnovni servis u oblaku, od kojeg je sve i počelo, a danas je tu da zadovolji potrebe manjih kompanija i projekata.

Skladištenje podataka u oblaku može biti i zaseban servis koji se koristi uz tradicionalnu infrastrukturu, a uvek je tu u slučaju iznajmljivanja IT infrastrukture i/ili virtuelnih mašina u oblaku. Pored upotrebe za skladištenje radnih verzija podataka, može se koristiti i kao bekap. Oblak je za ove potrebe idealno mesto, jer je jeftin i pouzdan, a pri tom udaljen od fizičke lokacije korisnika i tako otporniji na katastrofalne situacije. Pri tom se mogu implementirati dodatne mere zaštite (enkripcija podataka), koje kopije podataka u oblaku čine potpuno nečitljivim neovlašćenim licima.

Korak iznad “prostog” čuvanja podataka je njihovo arhiviranje, koje obuhvata i specijalizovani aplikativni softver neophodan za izgradnju, administraciju, pretraživanje i održavanje arhive. U zavisnosti od načina implementacije, ovaj aspekt postaje i kompletno rešenje za ponudu softvera kao usluge.

Specijalizovane potrebe

Oblak je idealno okruženje za razvoj i testiranje softvera. Isporučioci aplikativnog softvera korišćenjem usluga u oblaku mogu svoj sofver postaviti, unapred pripremljen i podešen, nadohvat ruke korisnika. Korisnik, s druge strane, ne remeteći sopstvenu IT infrastrukturu i ne gubeći vreme na instalaciju (koja može biti vrlo zahtevna), može odmah pristupiti testiranju funkcionalnosti aplikacije, vršiti stres-testove, obučavati krajnje korisnike…

Slično prethodnom slučaju, oblak je idealno okruženje za dokazivanje opravdanosti nekog rešenja ili tehnologije, zato što omogućava da se različita rešenja isprobaju na brži, efikasniji i ekonomičniji način, a u okruženju koje može biti identično onom u kojem bi na kraju to rešenje i radilo.

Računarski oblak je idealno okruženje i za paketnu obradu podataka. Ovaj tip obrade znači angažovanje resursa za računanje i skladištenje u kraćim predvidivim intervalima. U tradicionalnom okruženju ta obrada bi uvek išla svojim tempom, u zavisnosti od nabavljenih resursa. U računarskom oblaku situacija se bitno menja, jer je moguće po potrebi angažovati dodatne resurse, kako za veće količine podataka, tako i za njihovu bržu obradu. Pri tom je, kao i svi ostali resursi cloud sistema, taj dodatni angažman resursa privremenog karaktera i prekida se čim za njim prestane potreba.

Ka krajnjim korisnicima

Savremeno preduzeće sve više svojih aplikacija/servisa okreće ka spoljnim korisnicima. Ti servisi se zbog dodatne zaštite kritičnih produkcionih aplikacija korisnika izmeštaju u posebno zaštićenu zonu (DMZ) i odatle se otvaraju ka spoljnim korisnicima. Usluge računarskog oblaka omogućavaju još bolju izolaciju nego sopstvena DMZ korisnika, te su ove spoljašnje usluge idealni kandidati za migraciju u oblak. Pri tom se između privatnog oblaka korisnika i javnog oblaka uspostavlja siguran (kriptovan) kanal, koji omogućava da DMZ usluge pristupe unutrašnjim servisima korisnika iz kojih crpu podatke za rad.

Hostovanje prezentacija i portala u cloud okruženju je tradicionalno najzastupljeniji vid Internet usluga i pored uobičajenog načina isporuke, preko Internet provajdera, oblak pruža dodatne mogućnosti da se ove usluge pružaju bezbedno i jeftino.

Navedenim primerima mogli bismo dodati čitav niz inovativnih usluga, ali je i ovo dovoljno da se ilustruje potencijal infrastrukture oblaka i nove mogućnosti koje se otvaraju svim kategorijama korisnika. Pored navedenog, korisnik sopstvenu virtuelizovanu IT infrastrukturu može proširiti uslugama iz oblaka i tako stvoriti flaksibilnu i ekonomičnu platformu za podršku poslovanju.

Oporavak od katastrofe

Pored čuvanja udaljenih kopija podataka, računarski oblak korisniku omogućava da pokrene postupak oporavka u predviđenim intervalima (na primer, kvartalno), izvede planirani oporavak i o tome sačini izveštaj, koji bi osim interno bio validan i za spoljne činioce, kao što su revizorske kuće ili, na primer, Narodna banka Srbije. Na taj način korisnik bi bio spreman za mogući incident sa velikom verovatnoćom uspešnog očuvanja kontinuiteta poslovanja.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...