TIPOVI RAČUNARSKIH OBLAKA

U zavisnosti od svojih potreba, korisnici se mogu odlučiti za jedan od tri tipa računarskih oblaka. Izaberite onaj koji najbolje odgovara vašim uslovima poslovanja

Računarski oblaci se korisnicima nude u tri osnovna oblika, koji se ponekad svode na sve-kao-servis. To su infrastruktura kao servis (IaaS), platforma kao servis (PaaS) i softver kao servis (SaaS). Ovom spisku IBM dodaje i poslovni proces kao servis (BPaaS), ali to je samo njihov način da isti tip usluga na drugi način predstave korisnicima.

Infrastruktura kao servis

Infrastrukturne usluge pojavile su se prve i predstavljaju najzastupljeniji vid usluga u računarskom oblaku, a najpoznatiji primer je Amazon AWS.

Opredelivši se za ovakvu uslugu, korisnik dobija na korišćenje osnovne infrastrukturne elemente: mogućnost povezivanja (komunikacione resurse), skladištenja podataka i virtuelne računare (servere). Korisnik, tj. stručno IT osoblje korisnika, od ovih komponenata prave korisničku IT infrastrukturu, povezivanjem servisa, instalacijom korisničkih aplikacija itd.

Usluga je najsličnija tradicionalnom IT pristupu, s tim što je postupak obezbeđivanja resursa veoma kratak, granularnost resursa vrlo fina, a korisnik je pošteđen svih aktivnosti nabavke, instalacije i integracije fizičkih komponenata infrastrukture. Sličnost sa tradicionalnim pristupom IT infrastrukturi čini ovaj tip usluga vrlo prijemčivim za različite kategorije korisnika.

Platforma kao servis

Ova vrsta usluga u računarskom oblaku omogućava korisniku, s posebnim akcentom na proizvođače aplikativnog softvera, da bez posebnih postupaka instalacije i integracije sopstvenih resursa omoguće rad korisničkih aplikacija u oblaku, na platformi za koju je aplikacija razvijena.

Najpoznatije platforme ove vrste su su Google App Engine, Microsoft Azure, VMware Cloud Foundry, kao i Amazon AWS Elastic Beanstalk.

Softver kao servis

Isporuka aplikativnog softvera u formi javnog servisa nije novost i na tržištu – ona postoji duže nego sam pojam računarskog oblaka. Neki od primera su salesforce.com i workaday.com, kao i niz drugih isporučilaca najrazličitijih kategorija aplikativnog softvera.

Ovaj način isporuke je za korisnika najjednostavniji, jer ne zahteva administriranje sopstvene informatičke infrastrukture, ali donosi i brojne izazove u pogledu integracije aplikacija i bezbednosti. Značajna novina koju donosi ovakav servis je i novi model licenciranja softvera, jer umesto kupovine trajnih licenci podrazumeva plaćanje mesečnog najma za licence, koji uključuje i pretplatu na nove verzije i održavanje aplikativnog softvera.

******

Svaki element moderne IT infrastrukture, uključujući i aplikacije za upravljanje poslovnim procesima i poboljšanje produktivnosti krajnjih korisnika, danas može biti iznajmljen u formi računarskog oblaka. Ali, pored različite sadržine (tipova) usluga, i model isporuke usluga može biti različit.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...