ZNAČAJ STANDARDA U IT OBLASTI

Danas se pred organizacije iz IT oblasti sve češće postavljuju zahtevi vezani za standarde, i to pre svega ISO 9001 i ISO/IEC 27001

Standard ISO 9001 odnosi se na sistem upravljanja kvalitetom. U skladu sa njegovim zahtevima, organizacija mora da uspostavi, dokumentuje, primenjuje, održava i stalno poboljšava njegovu efikasnost. Ovaj standard daje smernice za definisanje pravila i procedura koje organizacija koristi da bi upravljala svojim procesima, a krajnji cilj je izvršavanje zahteva koje postavljaju tržište, sama organizacija i društvena zajednica.

Drugi bitan standard je ISO/IEC 27001, vezan za sistem upravljanja bezbednošću informacija. Usklađenost organizacije sa zahtevima ovog standarda obezbeđuje da informacije kojima se raspolaže budu sigurne i bezbedne. Ovaj standard daje uputstva za uvođenje i primenu kontrola koje smanjuju rizik po bezbednost podataka i uvođenje sistemske zaštite od opasnih i negativnih uticaja.

Šta je ITIL?

U sferi IT menadžmenta se danas često pominje i ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je razvojna platforma u obliku najbolje prakse koja obezbeđuje smernice i savete u upravljanju IT uslugama. ITIL obuhvata sve aspekte upravljanja IT uslugama, pokrivajući i sve osnovne komponente: ljude, procese, proizvode i partnere. ISO/IEC 20000 obuhvata skup upravljačkih procesa za efektivnu isporuku IT usluga korisnicima i predstavlja standard koji treba dostići i održavati Ovaj standard je komplementaran sa ITIL smernicama.

Implementacija ITIL-a vrši se prema potrebama svake organizacije i upravo je ova sloboda izbora glavni razlog zašto ITIL postaje sve aktuelniji i sve primenljiviji na sve IT organizacije, bez obzira kojim poslom se bave i kolike su.

Standardi u Coming-u

Kompanija Coming – Computer Engineering, kao jedna od vodećih u IT oblasti posebno na području cloud computing-a, implementirala je i uspešno primenjuje i održava ISO 9001 (od 2008. godine) i ISO/IEC 27001 (od 2011. godine), a trenutno se u kompaniji radi na upostavljanju integrisanog sistema menadžmenta za ova dva standarda.

Koje prednosti organizacija dobija uvođenjem navedenih standarda? Uvođenjem ISO 9001 kompanija, pored dobre organizacije, dobija potvrdu kojom treća, nezavisna i objektivna strana daje pismenu garanciju da je sistem kvaliteta primenjen u organizaciji usklađen sa međunarodnim standardom ISO 9001. Usklađenost sa zahtevima ISO 9001 doprinosi lakšem rešavanju problema i većoj efikasnosti organizacije.

Uspostavljanjem sistema menadžmenta bezbednosti informacija, odnosno ISO/IEC 27001, kompanija je smanjila rizik od gubitka informacija, odnosno smanjila je rizik od povećanja troškova. Treća, nezavisna strana dala je pismenu potvrdu da je sistem menadžmenta bezbednosti informacija u Coming-u usaglašen sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 27001.

Postojanje odgovornosti za bezbednost informacija od strane svih i na svim nivoima organizacije, kao i primenjivanje i održavanje efikasnog sistema menadžmenta bezbednosti informacija, omogućava kompaniji bolju marketinšku poziciju na tržištu i veću konkurentnost.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...