BEKAP – PITANJE OPSTANKA

U poslovnom svetu današnjice nemogućnost kompanije da isporuči svoje usluge i proizvode može imati ozbiljne posledice, te je kontinuitet poslovanja pitanje opstanka na tržištu XXI veka

Živimo u doba kada tehnološka dostignuća suštinski menjaju svet oko nas i postaju neizostavni deo naše poslovne stvarnosti. Savremeno poslovanje ne može se više ni zamisliti bez praćenja razvoja novih tehnoloških rešenja, njihove implementacije i aktivne primene. Međutim, ekspanzija naprednih tehologija donosi istovremeno i brojne probleme, poput sajber kriminala. Uz moguće hakerske napade, bezbednost poslovnih podataka izložena je i ljudskom nemaru, otkazivanju opreme i prirodnim katastrofama, a posledice su nesagledive. Iako na neke od ovih situacija možemo u izvesnoj meri uticati, mnoge kompanije, na žalost, još uvek nemaju spreman odgovor na njih i svakodnevno se suočavaju sa krahom poslovanja, a da toga nisu ni svesne. Ozbiljnost problema je takva da se više i ne postavlja pitanje da li treba implementirati rešenje za zaštitu podataka, već koje softversko rešenje odabrati u skladu sa politikom poslovanja i potrebama biznisa. Zastoj u radu treba svesti na minimum, a na eventualnu katastrofu potrebno je odgovoriti na brz i kvalitetan način.

Šta kaže statistika?

Istraživanja kažu da čak 46% korisnika gubi svoje podatke svake godine. Ako ovaj procenat uzmemo zdravo za gotovo, dolazimo do zaključka da ako tokom jedne godine i nismo pretrpeli gubitak podataka, sasvim je izvesno da ćemo ga doživeti naredne.

  • Širom sveta svakog minuta se izgubi više od 200 uređaja.
  • 30% korisnika nikada ne bekapuje svoje podatke.
  • 29% katastrofa dogodi se sasvim slučajno.
  • 1/10 računara bude zaražen svakog meseca.
  • Manje od 10% ljudi bekapuje podatke na dnevnom nivou.

U Srbiji veliki broj preduzeća ne poseduje nikakvo rešenje za bekap, a značajan broj njih koristi rešenja koja su polovična, neadekvatna i mimo svih standarda. Poražava činjenica da se o značaju bekapa i ne razmišlja mnogo, sve dok sistem ne prestane da radi. Na žalost, kada se ovako nešto dogodi, cena koja se plaća je previsoka.

COMING-ovo rešenje podrazumeva kreiranje celokupne slike operativnog sistema, particije ili željene datoteke sa radne stanice. Sve izabrane korisničke informacije kopiraju se i bezbedno skladište u COMING Cloud-u. U slučaju oporavka od katastrofe, celokupan operativni sistem ugroženog desktop ili laptop uređaja može se praktično povratiti na drugi hardver.

Koje korake preduzeti?

Prvi korak podrazumeva modernizaciju lokalnog bekap rešenja korisnika. Virtuelizacija servisa u infrastrukturi korisnika omogućava da se rezervne kopije podataka kreiraju na izuzetno efikasan i pouzdan način, koji može obezbediti konzistentnost podataka na aplikativnom nivou i njihov granularni povraćaj. Trake kao destinacija za bekap zamenjuju se savremenim uređajima baziranim na diskovima, koji poseduju funkcionalnost replikacije sadržaja na daljinu i sposobnost da, korišćenjem tehnologija deduplikacije i kompresije podataka, smanje neophodan prostor i do dvadeset puta. Zatim sledi kopiranje bekapa na udaljenu lokaciju. Podaci koji su zaštićeni lokalnim kopijama se posle sažimanja kopiraju na daljinu u kriptovanom obliku i čuvaju se u računarskom oblaku, dok se replikacija bekapa može realizovati na nivou softvera ili disk-uređaja. Kako bi se uverio u integritet oporavka, korisnik ima i mogućnost probnog pokretanja servisa.

Prednosti bekap desktop okruženja

Pouzdanim bekapom rešavaju se brojni problemi, kako sa skladištenjem i čuvanjem podataka, tako i sa njihovom bezbednošću na više nivoa. Bekap podataka jedna je od najvažnijih potreba svakog radnog okruženja, bez obzira na njegovu veličinu i broj zaposlenih. Čak i ako se radi o mikropreduzećima sa po jednim ili dva računara, obezbeđivanje podataka na sistematičan i kvalitetan način je neophodno. COMING-ovo rešenje podrazumeva kreiranje celokupne slike operativnog sistema, particije ili željene datoteke sa radne stanice (laptopa, tableta i dr.). Sve izabrane korisničke informacije kopiraju se i bezbedno skladište u COMING Cloud-u. U slučaju oporavka od katastrofe, celokupan operativni sistem ugroženog desktop ili laptop uređaja može se praktično povratiti na drugi hardver.

Bekap desktop okruženja zauzima mesto na samom vrhu liste kada je u pitanju softver za čuvanje podataka, a od konkurencije ga izdvaja mogućnost jednostavnog formiranja DR (disaster recovery) lokacija. Primenom ovog rešenja zadovoljavaju se svi zahtevi plana za očuvanje kontinuiteta poslovanja, kao i sertifikacije, a korisnik nema investicione troškove, već za uslugu plaća odgovarajući iznos na mesečnom nivou. Dakle, naplata se vrši prema obimu angažovanih resursa i potpuno je usklađena sa stvarnim potrebama korisnika. Od prednosti treba izdvojiti i udaljeni bekap, potpunu vidljivost i kontrolu, kreiranje lokacije za oporavak od katastrofe.

Naposletku, jedina važna stavka za razmišljanje jeste izbor između sopstvene DR infrastrukture i usluge oporavka u oblaku. Prednosti realizacije u cloud-u su svakako ekonomičnost i fleksibilnost, brzina i sigurnost oporavka, kao i dostupnost tima stručnjaka za podršku i brigu o servisima. Budući da se radi o servisima za zaštitu od gubitka poslovnih podataka, potrebno je razmotriti i provajdera, kako bi izbor pao na onog koji iza sebe ima iskustvo i listu referenci od poverenja za ovaj tip usluga. COMING vam stoji na raspolaganju:

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...