HPE SIMPLIVITY 380 NOVA SNAGA HIPERKONVERGENCIJE

U širokoj paleti infrastrukturnih rešenja za data centre u ponudi kompanije Hewlett Packard Enterprise odnedavno se nalazi hiperkonvergentno rešenje poslednje generacije – HPE SimpliVity

Za razliku od tradicionalne infrastrukture u današnjim data centrima koja se sastoji od više raznorodnih uređaja, HPE SimpliVity rešenje pruža serverske, storidž, mrežne, bekap i WAN optimizacione funkcionalnosti u jedinstvenom uređaju. HPE SimpliVity takođe nudi čitav set naprednih funkcionalnosti, obezbeđujući poboljšanja u efikasnosti, upravljanju, zaštiti i performansama, i sve to sa znatno smanjenom kompleksnošću u odnosu na tradicionalno infrastrukturno okruženje i sa znatno manjim investicionim troškovima. Prilagodljivo različitim virtuelizacionim zahtevima, SimpliVity rešenje pruža odlične performanse, sa odgovarajućim balansom između proširivosti i skalabilnosti.

Hardverska baza SimpliVity rešenja

HPE SimpliVity je scale-out klaster rešenje bazirano na najprodavanijoj HPE serverskoj platformi, Proliant DL380. Ova serverska platforma predstavlja hardversku bazu SimpliVity hiperkonvergentnog rešenja. Na serverima je instaliran hipervizor (u ovom trenutku to je VMware, a u bliskoj budućnosti planirana je podrška i za druge hipervizore ), a povezani su u VMware klaster. Na ovom klasteru SimpliVity Data Virtualization Platform obezbeđuje sledeće funkcionalnosti hiperkonvergentne arhitekture:

  • formira zajednički deljeni storidž prostor od lokalnih diskova servera;
  • obavlja deduplikaciju i kompresiju podataka;
  • obavlja funkcije efikasnog bekapa i WAN optimizacije.

Srž SimpliVity rešenja čine virtuelni kontroler – OmniStack Virtual Controller (OVC) i specifična PCIe akceleratorska kartica – OmniStack Accelerator Card (OAC). OVC je softverski realizovan i kontroliše sve aspekte SimpliVity hiperkonvergentne infrastrukture, dok OAC predstavlja hardversku karticu koja vrši proračune koji se odnose na procese deduplikacije i kompresije podataka. Ova akceleratorska kartica vrši procese deduplikacije, kompresije i optimizacije podataka „u letu“, što znači da svi podaci prvo prolaze kroz ove procese, nakon čega sledi njihovo upisivanje na fizičke diskove.

Prednosti hiperkonvergencije

Ovakav infrastrukturni koncept odlikuju sledeće ključne prednosti:

Konsolidovana infrastruktura – Umesto velikog broja raznorodnih hardverskih uređaja, poput servera, storidža, svičeva, bekap uređaja, uređaja za WAN optimizaciju, SimpliVity platforma predviđa samo jednu vrstu hardverskih uređaja – SimpliVity nodove.
Garantovana efikasnost smeštanja podataka – Svi podaci se kompresuju i dedupliciraju globalno, i to na nivou celog klastera.
Ugrađeno bekap rešenje – Napredni SimpliVity fajl sistem je integrisan sa VMware fajl sistemom i poseduje informacije o mapiranju virtuelnih mašina na deduplicirane i kompresovane blokove podataka na fizičkim diskovima. To omogućava da se bekap virtuelnih mašina svede na manipulaciju pokazivačima i metapodacima, umesto na fizičko premeštanje podataka, a isto važi i za kloniranje virtuelnih mašina. Time se omogućava da se operacije pravljenja rezervnih kopija i vraćanja u prethodno stanje (backup & restore), čak i za velike virtuelne mašine, reda 1 TB, mogu obaviti za manje od minut.
Napredne restore funkcionalnosti – HPE SimpliVity podržava file level restore. Ukoliko je potrebno povratiti samo jedan fajl, to je moguće obaviti bez vraćanja cele virtuelne mašine u prethodno stanje.
Ugrađeno disaster recovery rešenje – Ukoliko se formira više SimpliVity klastera (na istoj ili različitim lokacijama), SimpliVity omogućava da se između njih prenose kompresovani i deduplicirani podaci, čime se dobija efikasno DR rešenje koje minimizira potrebu za velikim kapacitetima linkova između klastera.
VM centric management – Upravljanje SimpliVity platformom vrši se direktno iz VMware korisničkog interfejsa. Sve operacije su usmerene direktno prema virtuelnim mašinama.
Hiperkonvergentna rešenja ubrzano zadobijaju poverenje sve većeg broja korisnika širom sveta. Sa svojim SimpliVity rešenjem, Hewlett Packard Enterprise je jedan od predvodnika ovog trenda i predstavlja pouzdanog partnera svim korisnicima koji žele da tradicionalnu arhitekturu svog data centra obogate i unaprede uvođenjem hiperkonvergencije.

Đorđe Nedeljković

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...