NAPREDNI SD-WAN MREŽNI SERVISI U CLOUD-U

U decembru 2017. godine VMware je kupio VeloCloud, tržišnog lidera u isporuci SD-WAN servisa iz cloud-a koji omogućavaju kompanijama, krajnjim korisnicima ili provajderima, da razviju bezbednu i fleksibilnu WAN konektivnost

Vaša kompanija se širi i potrebno vam je da što pre osposobite nove lokacije za poslovanje? Ključni učesnici u lancu snabdevanja koriste u radu sve veći broj kritičnih poslovnih aplikacija, uključujući i one u cloud-u? Neophodan vam je pouzdan i brz pristup integrisanom sistemu, koji je bezbedan i kojim možete da upravljate? Postojeća rešenja su kompleksna i skupa? Odgovor nudi nova generacija tehnologija za umrežavanje baziranih na cloud-u.

VeloCloud powered by VMware donosi novu generaciju rešenja za umrežavanje udaljenih poslovnica na bazi cloud-a. Ukoliko povežete sve lokacije u VeloCloud, uključujući i servise kod drugih cloud provajdera, podići ćete performanse čitavog poslovnog sistema na viši nivo.

Karakteristike VeloCloud rešenja

Prednosti VeloCloud rešenja ogledaju se, pre svega, u visokom nivou preglednosti i kontrole nad internet broadband i poslovnim linkovima. Uz VeloCloud aplikativni paketi se dinamično usmeravaju kroz DES linkove optimalnim putem. Mrežna curenja ispravljaju se on demand. Polise se jednostavno postavljaju, a prioriteti za korišćenje mreže određuju se jednim klikom. Moguće je, na primer, dodeliti prioritet poslovnim servisima u odnosu na društvene mreže.

Stavljanje nove lokacije u funkciju je jednostavno – u VeloCloud-u se hvale da je toliko jednostavno da bilo ko može to da uradi. Kada je VeloCloud instaliran, osposobljavanje virtuelnih poslovnih servisa ili aktivacija servisa u cloud-u za novu lokaciju mogu se jednostavno izvršiti sa udaljene lokacije (remote). Ovo je moguće učiniti preko jedinstvene upravljačke konzole za monitoring, upravljanje i analitiku rada sistema. Konzola omogućava real-time pregled rada aplikacija i performansi mreže, kao i uvid u eventualne zastoje u radu sistema, potrebne optimizacije ili alarme za preduzimanje neophodnih bezbednosnih mera.

VeloCloud je visokoperformantno, ekonomski efikasno i bezbedno rešenje za upravljanje većim brojem udaljenih poslovnih lokacija. Izgrađeno je od seta gateway servisa za isporuku mrežnih usluga iz cloud-a i optimizaciju putanja kroz mrežu ka data centrima, udaljenim lokacijama i web aplikacijama. Druga komponenta – The Edge je zero-touch instalacija enterprise nivoa koja omogućava konekciju sa aplikacijama, ostvarenje performansi koje definiše QoS (Quality of Service) i hostovanje VNF (Virtual Network Function) servisa. Naziva se još i slojem za isporuku servisa.

Za krajnje korisnike i cloud provajdere

Ovi servisi su namenjeni kako krajnjim korisnicima tako i drugim cloud provajderima. Među njima su i napredni QoS i firewall servisi koji se jednostavno puštaju u funkciju i jednostavno gase. Uz VeloCloud kao uslugu, cloud provajderi svojim korisnicima mogu da ponude VeloCloud kontrolnu tablu na korišćenje, kako bi mogli da prate ko su zagušivači mreže i da li se njihova investicija u ovo rešenje isplatila. U ponudi su i VPN mrežni tuneli, koji se mogu podesiti sa kraja na kraj enterprise mreže. Ovaj sloj omogućava cloud provajderima jednostavno konfigurisanje dinamičnih mrežnih tunela nazad ka data centru ili između drugih granica mreže.

Treća komponenta je orkestrator, centralizovana SD-WAN instalacija enterprise nivoa čija je funkcija orkestracija mrežnog protoka podataka. Uz to, ova komponenta obezbeđuje i bolju preglednost, lako dodavanje servisa za rad mreže i automatizaciju poslovnih polisa. Zahvaljujući ovom sloju VeloCloud servisa, cloud provajderi mogu jednostavno da ponude ove pogodnosti svojim korisnicima, a da pri tome zadrže kontrolu i monitoring mreže. VeloCloud nudi dva tipa SD-WAN modela: over the top model (OTT) i model integrisan u poslovnu mrežu.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...