Potrebe savremenog poslovanja podrazumevaju dostupnost informacija, bez obzira na to koji uređaj koristimo i gde se nalazimo (na poslu, kod kuće, na službenom putu ili u internet kafeu). Zbog snažne konkurencije na tržištu kompanije moraju da odgovore na zahteve klijenata u najkraćem mogućem roku i budu uvek dostupne, bez obzira na trenutnu lokaciju svojih zaposlenih.

Radna mesta sve češće nisu definisana lokacijom, već se od zaposlenih zahteva mobilnost kako bi se ispunili zahtevi tržišta. U takvim situacijama zaposleni moraju imati udaljeni pristup korporativnim resursima, kao što su interni web portali, fajlovi, aplikacije i dr. Jedno od rešenja koje zadovoljava navedene potrebe jeste VMware Workspace ONE.

Korišćenjem VMware Horizon softverskog paketa, koji je deo Workspace ONE platforme, moguće je obezbediti udaljeni pristup aplikacijama ili virtuelnim mašinama na kojima se nalaze korporativne aplikacije, fajlovi i web portali neophodni za rad, pri čemu se pristup može osigurati dvofaktorskom autentifikacijom, npr. domenskim kredencijalima i jednokratnom lozinkom, koju bi korisnik mogao da dobije kroz aplikaciju za autentifikaciju ili preko SMS poruke. Aplikacijama i virtuelnim mašinama zaposleni pristupa preko Horizon klijenta ili web browser-a, čime se praktično omogućava pristup bez obzira na lokaciju i tip uređaja koji koristi.

Prenos slike i zvuka

Jedan od zahteva za udaljeni pristup je da se obezbedi što kvalitetniji prenos slike, sa minimalnim kašnjenjem, kako bi korisnik aplikacije ili virtuelne mašine imao osećaj kao da radi na korporativnom računaru koji se nalazi u LAN mreži firme. Protokoli koje Horizon koristi za prenos slike i zvuka između virtuelnih mašina i uređaja su: Remote Desktop Protocol (RDP), PC over IP (PCoIP) i Blast.

RDP je razvijen u Microsoft-u i predstavlja prvi protokol koji je VMware Horizon koristio za prenos slike i zvuka. RDP protokol je razvijen za potrebe udaljenog pristupa Windows operativnom sistemu, ali nije bio prilagođen virtuelnoj desktop infrastrukturi (VDI). U početku, pre skoro deset godina, RDP protokol je bio prihvatljiv za korisnike desktop računara iz tog perioda. Međutim, iako je prošao kroz nekoliko revizija, RDP protokol u većini slučajeva nije uspeo da zadovolji potrebe savremenih krajnjih korisnika.

VMware je u saradnji sa kompanijom Teradici razvio i unapredio PCoIP protokol, koji je, počev od verzije Horizon (nekada View) 4.0, predstavljao revolucionarni protokol za prenos slike i zvuka za VDI tehnologiju. Za razliku od RDP protokola, PCoIP je optimizovan za rad „u teškim uslovima“, kada u mreži postoji veliko kašnjenje, gubitak paketa ili propusni opseg od nekoliko Mb/s. Za prenos slike PCoIP koristi UDP protokol (port 4172), kod koga se, u odnosu na TCP, dobija na brzini, ali gubi na pouzdanosti. Paketi se šalju bez provere grešaka, kontrole zagušenja i redosleda dospelih paketa, što UDP protokol čini pogodnim za prenos video-sadržaja, IP telefoniju i dr.

Sliku koju prenosi (frejm) PCoIP deli na nekoliko celina, u zavisnosti od sadržaja (nepokretna slika, video, tekst), i za svaki od njih primenjuje različiti tip kompresije, a zadatak klijenta je da ove celine ponovo spoji u jedinstvenu sliku. Dodatno, PCoIP izračunava razliku između dva uzastopna frejma i do klijenta prenosi samo promene nastale u odnosu na prethodni frejm, čime se dodatno optimizuje prenos preko sporih linkova.

Na strani klijenata PCoIP protokol može biti realizovan hardverski ili softverski. Hardversko rešenje ovog protokola se zasniva na Teradici čipu, koji implementira većina vendora u okviru zero klijenata, dok je kod „tankih klijenata“ PCoIP protokol realizovan kao softverska komponenta. U praksi, hardverski realizovan PCoIP daje nešto bolje rezultate.

Blast Extreme protokol

Počev od 2011. godine, VMware kreće sa razvojem Blast protokola, zasnovanog na H.264 standardu za kompresiju video-sadržaja. Prve verzije Blast protokola bile su zasnovane na pristupu virtuelnim mašinama preko web browser-a (HTML access) da bi kasnije ovaj protokol postao dostupan i preko Horizon klijenata.

Sa verzijom Horizon 7 VMware je objavio Blast Extreme protokol, a sa verzijom Horizon 7.1 proširio Blast Extreme protokol adaptivnim transportom, koji višestruko poboljšava korisničko iskustvo, čak i na mrežama sa lošijim protokom, velikim kašnjenjem ili izraženim gubitkom paketa. Blast Extreme sa adaptivnim transportom ima značajne prednosti u poređenju sa prethodnim verzijama (Blast i Blast Extreme), dinamički se prilagođava različitim brzinama, kašnjenju i gubitku paketa. Poboljšana verzija Blast Extreme protokola pruža znatno bolje korisničko iskustvo u širokom rasponu vrsta mreža, uključujući korporativni LAN, javni Wi-Fi i mobilne mreže, a sve to bez promena postojeće infrastrukture.
Osim toga, Blast Extreme podržava široku paletu standardnih uređaja krajnjih korisnika, uključujući „tanke klijente“ (više od 125 modela), mobilne uređaje, desktop i laptop računare. Takođe, Blast Extreme radi preko TCP i UDP porta 443 i pruža siguran korisnički pristup baziran na SSL tehnologiji.

Korišćenjem adaptivnog transporta, Blast Extreme donosi značajno poboljšanje performansi za prenos fajlova, broj prikazanih slika u sekudi (frejmova) i iskorišćenost propusnog opsega. Sa poslednjom verzijom Blast Extreme protokola korisnici mogu očekivati čak šestostruko poboljšanje za prenos fajlova pri povezivanju preko mreža sa velikim kašnjenjima. Broj frejmova, koji predstavlja kvalitet isporučenog sadržaja, takođe je poboljšan, uz 50% manji propusni opseg u poređenju sa prethodnim verzijama. Testiranjem performansi prenosa video-zapisa uz Blast Extreme pri brzini od 1,5 Mbps, sa kašnjenjem od 200ms i gubitkom paketa od 20%, postignuti su do 12 puta bolji rezultati u odnosu na konkurentske protokole.

Blast Extreme korisnicima nudi tri tipa povezivanja: samo TCP, kombinaciju UDP i TCP ili samo UDP. Blast Extreme sa prilagodljivim transportom koristi kombinaciju TCP i UDP protokola, što je najbolji izbor za većinu korisnika. U ovom slučaju UDP se koristi za prenos slike, a TCP za kontrolu i komunikaciju sa Horizon serverom/agentom. Na ovaj način Blast uspešno prevazilazi različite latencije i gubitak paketa u tipičnim WAN okruženjima. Ovakvo podešavanje dobro funkcioniše za 99% korisnika. Ako se UDP protokol ne može koristiti zbog blokiranih portova ili drugih problema, Blast Extreme se vraća na TCP mrežno povezivanje, čime se dobija najbolji kvalitet slike po ceni većeg propusnog opsega. U situacijama sa velikim gubicima paketa (preko 20%) preporuka je da se za prenos slike, kontrolu i vezu sa serverom/agentom koristi UDP protokol.

VMware će nastaviti da podržava sva tri navedena protokola za udaljeni pristup, a sa sigurnošću možemo očekivati i dalja unapređenja Blast protokola.

Bojan Andrejić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...