VIRTUELNI DATA CENTAR U OBLAKU

Kompanija COMING razvija portal koji će krajnjim korisnicima omogućiti jednostavno i ekonomično upravljanje sopstvenim data centrom izmeštenim na infrastrukturu cloud provajdera

U modernom poslovnom svetu agilnost je osobina od velikog značaja za uspešno poslovanje, a tokom poslednjih nekoliko godina na njenoj važnosti se posebno insistira. Od agilnog pristupa razvoju softvera do domena infrastrukture, agilnost je reč koja je sve prisutnija i u različitim sferama tehnologije.

Kada je o infrastrukturi reč, agilnost se postiže automatizacijom i virtuelizacijom na različitim nivoima, kao što su nivo hardverske platforme i operativnog sistema. Može se slobodno reći da je u modernom poslovanju virtuelizacija postala nezaobilazan način organizacije infrastrukture, ne samo u velikim kompanijama već i u onim srednjim ili malim. Dodatno, s obzirom na to da izmeštanje infrastrukture sa lokacije korisnika podrazumeva i promenu odgovornosti u vezi sa njenim održavanjem, tzv. javni cloud postaje sve popularnija opcija.

Korišćenje infrastrukture pružalaca cloud usluga mnogim kompanijama je donelo pre svega finansijske benefite, u vidu smanjenih ulaganja u IT. Prvobitni oblik pružanja usluge javnog hostovanja infrastrukture, tzv. Managed cloud, podrazumevao je angažovanje pružaoca cloud usluga u administraciji na svim nivoima ispod operativnog sistema. Ovaj način pružanja usluga nudi značajne prednosti kompanijama čiji zaposleni nemaju iskustva u održavanju same infrastrukture. Korisnici sa daljine pristupaju operativnom sistemu ili aplikaciji instaliranoj na serveru i ne moraju da brinu o hardverskim performansama ili bekapu, a ponekad čak ni o održavanju domenske infrastrukture.

Sa druge stane, zaposleni u pojedinim kompanijama imaju dosta iskustva u administraciji na nivou virtuelizacione platforme, a ovakav oblik javnog hostovanja obavezuje ih da se po pitanju dodavanja ili oduzimanja resursa, performansi, uključivanja ili isključivanja samih virtuelnih mašina obrate pružaocu cloud usluga. Na ovaj način se u proces koji bi oni mogli samostalno da izvrše dodaje nepotrebna komponenta.

Kao prvi cloud provajder u Srbiji, COMING nudi standardnu Managed cloud uslugu još od 2009. godine. U razdoblju od skoro jedne decenije susreli smo se sa korisnicima različitih nivoa radnog iskustva i sa isto toliko različitim potrebama u pogledu infrastrukture, koje su direktan odraz specifičnosti njihovog poslovanja. Kod pojedinih naših korisnika prepoznali smo i potrebu za organizovanjem i upravljanjem sopstvenim data centrom. Upravo iz ovog razloga COMING radi na razvoju portala koji će korisnicima omogućiti upravljanje sopstvenim data centrom u oblaku.

U pozadini COMING Cloud portala

Potrebu korisnika za upravljanjem sopstvenim data centrom u okviru infrastrukture cloud provajdera prepoznao je VMware, lider u domenu virtuelizacije, i sada već davne 2010. godine objavio vCloud Director platformu, na kojoj će se bazirati COMING Cloud portal.

Samu platformu VMware je otpočeo da razvija, između ostalog, za potrebe kreiranja sopstvenog javnog cloud-a, u jeku razvoja giganata javnog hostinga kao što su AWS, Azure i drugi. Ova platforma, međutim, nije zaživela, a vCloud Director, kao rešenje za pružaoce cloud usluga, nastavio je život kao samostalan proizvod, uz visok stepen integracije sa ostalim VMware rešenjima.

U pozadini ove platforme nalaze se VMware rešenja vCentar i VMware vSphere, koja virtuelizuju procesorske, memorijske i resurse na diskovima, kao i NSX, koji omogućava mikrosegmentaciju mreže. Dodatno, visok stepen integracije sa vRealize alatima nudi pregršt mogućnosti u pogledu automatizacije i nadgledanja.

Migracija sa korisničke infrastrukture u data centar na infrastrukturi pružaoca cloud usluga olakšana je alatom vCloud Director Extender, uz opciju migracije isključenih, ali i uključenih virtuelnih mašina. Naravno, kako ništa nije crno-belo, pa ni podela na javni i privatni cloud, korisnicima sa hibridnom organizacijom infrastrukture ovaj alat može dodatno olakšati proces prebacivanja servisa, čineći celokupno rešenje znatno fleksibilnijim.

Sve u svemu, planirana platforma omogućiće alokaciju određene količine mrežnih, storidž i računarskih resursa korisnicima u okviru sopstvenih virtuelnih data centara. Nadalje, korisnici mogu da preraspodeljuju resurse po želji ili potrebi, da ih dodaju i oduzimaju, u skladu sa unapred dogovorenim modelom potrošnje.

Dostupnost portala krajnjim korisnicima

Novim korisnicima portal omogućava kreiranje korisničkog naloga uz podnošenje zahteva za dodelu resursa. Aktivni korisnik po logovanju pristupa portalu, kroz koji ima jasan pregled resursa dodeljenih njegovom virtuelnom data centru i njihovu iskorišćenost. Kroz ovaj portal korisnik, takođe, ima uvid u detalje u vezi sa njegovim korisničkim nalogom, kao i nivo ugovorene podrške.
Osim virtuelnih mašina, korisnicima je u okviru virtuelnog data centra na raspolaganju i mogućnost kreiranja vApp-ova, organizacionih jedinica kojima se dodeljuju određeni resursi virtuelne infrastrukture i koje mogu da sadrže više virtuelnih mašina. Za svaku virtuelnu mašinu korisnik će imati pregled njenog mrežnog, procesorskog i memorijskog opterećenja, ali i mnoge druge informacije, kao što su npr. aktivirani alarmi, aktivni snapshot-ovi ili VMware tools status. Naravno, administratoru je omogućen pristup konzoli same virtuelne mašine, kao i kontrola napajanja, tj. pokretanje, isključivanje ili restartovanje mašine „na dugme“, ali i kroz operativni sistem.

Pri kreiranju virtuelne mašine, korisnicima će biti dostupni templejti sa unapred instaliranim različitim verzijama Windows ili Linux operativnih sistema, kao i templejti sa dodatnim paketima, kao što je na primer LAMP stack.

Kada su finansije u pitanju, korisniku se pruža izbor između naplate po iskorišćenim resursima ili naplate po rezervisanim resursima, sa mogućnošću promene na mesečnom nivou. Ova dva načina plaćanja razlikuju se po tome što bez unapred rezervisanih resursa pružalac cloud usluga zadržava pravo dodeljivanja resursa koji u stvarnosti nisu dostupni, kao što je npr. slučaj sa dodavanjem thinovanih volumena.

Osim korisničkog interfejsa, ovo rešenje će krajnjem korisniku biti prezentovano i preko RESTful API-ja, kojim se developerima omogućava integracija sa interno razvijenim aplikacijama.

Ovo bi, ukratko, bile neke od osnovnih funkcionalnosti koje će COMING Cloud portal pružati krajnjim korisnicima. Standardna Managed cloud usluga, kakva je trenutno dostupna, ostaće kao jedna od mogućih opcija pri izboru cloud usluga. Uz izbor odgovarajućeg nivoa podrške i dogovorenog modela plaćanja, na ovaj način će svakom korisniku biti omogućen izbor rešenja kakvo najviše odgovara potrebama njegove kompanije.

Nevena Krunić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...