MEDIJSKA PRODUKCIJA U OBLAKU

Vantage Elastic Domain omogućava medijskim kompanijama da ostvare prednosti od posedovanja virtuelne ili cloud infrastrukture

Namenjena producentima, vlasnicima i distributerima audio i video sadržaja, Telestream Vantage je platforma za obradu medijskog (video i audio) sadržaja bazirana na servisno orijentisanoj arhitekturi. Nju čine različiti moduli koji obavljaju specifične zadatke i konektori kojima se servisni moduli povezuju, kako bi se kreirali automatizovani procesi rada koji se nalaze pod objedinjenom kontrolom.

Vantage korisnicima omogućava da brzo i lako uvezu, obrade, transformišu, upakuju, monetizuju i distribuiraju svoje medijske sadržaje. Pri tom platforma podržava skalabilnost – može se koristiti u jednostavnim samostalnim instalacijama, ali i u kompleksnim okruženjima sa više servera i u virtuelizovanoj infrastrukturi.

Izazovi za medijske kompanije

Danas medijske kompanije moraju da ispune dva veoma važna cilja: moraju efikasno trošiti sredstva na hardver, softver i druge resurse, a istovremeno moraju brzo reagovati na iznenadne zahteve tržišta i korake konkurencije. Izuzetno je teško ispuniti oba cilja istovremeno.

Iz perspektive infrastrukture postoje dva smera. Ili pribaviti manje resursa, što znači efikasnost i štednju, ali i nemogućnost reagovanja na iznenadne potrebe. Ili se obezbediti resursima za sve eventualnosti, ali tada će dobar deo resursa biti neiskorišćen.

Zato kompanije iz ove industrije ubrzano usvajaju virtuelnu i cloud infrastrukturu. Iako to nisu nove tehnologije, tek sada osvajaju domen televizijske i medijske produkcije generalno. Glavni razlog je u tome što ova fleksibilna tehnologija omogućava kreiranje sistema koji se brzo i dinamički prilagođavaju promenljivim potrebama raznovrsnih projekata.

Ali fleksibilna infrastruktura nije dovoljna. Potrebna je i softverska platforma koja takvu fleksibilnost može da iskoristi. Uz Elastic Domain, platforma Vantage to i može.

Zahtevi za softversku platformu

Medijske kompanije imaju pred sobom izazov da svoje softverske sisteme prilagode kako bi mogle da iskoriste prednosti virtuelizacije i cloud okruženja. A da bi to uradile, neophodno je da njihovi softverski sistemi zadovolje tri zahteva.

Najpre, oni treba da omoguće centralizovano konfigurisanje. To znači da kada u sistem uđu nove mašine ili novi nodovi, oni odmah dobijaju svoju ulogu u sistemu i počinju da rade, bez potrebe da se dodatno ručno konfigurišu. Drugo, licenciranje mora biti centralizovano. Kompanije moraju biti u mogućnosti da licence dodaju i uklanjaju dinamički, sa jednog mesta, bez potrebe da se posebno i pojedinačno barata licencama za sva rešenja koja se koriste. I na kraju, sistem mora da bude u mogućnosti da reaguje na promene u resursima i da automatski dodeljuje zadatke raspoloživim resursima kako bi se svaki projekat realizovao bez zastoja i trzavica.

Šta pruža Elastic Domain?

Platforma Vantage je upravo tako i projektovana. Ona postaje centralna tačka sa koje se upravlja kompletnim procesom produkcije, licenciranje je vezano za funkcionalnosti koje se koriste, a za upravljanje resursima koristi P2P sistem koji dinamički raspoređuje zadatke. Sve to čini Vantage savršenim za implementaciju u skalabilnom okruženju, gde na scenu stupa Elastic Domain.

U pitanju je set tehničkih i komercijalnih karakteristika koje omogućavaju da se Vantage platforma pokreće u virtuelnom ili IaaS okruženju. Sa tehničke strane, omogućeno je da se veličina Vantage domena lako povećava kopiranjem šablona virtuelnih mašina, bez potrebe da se bilo šta dodatno konfiguriše. Sa komercijalne strane pruža fleksibilan, hibridni sistem licenciranja, koji omogućava kombinovanje trajnih licenci za funkcionalnosti koje se svakodnevno koriste i iznajmljivanje dodatnih licenci kada je potrebno da se pokriju potrebe planiranih i neplaniranih promena u obimu posla.

Zahvaljujući kombinaciji virtuelne ili IaaS infrastrukture i fleksibilnog Vantage Elastic Domain rešenja, medijske kompanije mogu istovremeno zadovoljiti potrebu da budu efikasne sa resursima i da dinamički reaguju na promenljive zahteve posla.

Telestream

 

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...