Alati za monitoring razvijali su se zajedno sa IT okruženjem, a ulaskom veštačke inteligencije i mašinskog učenja u proces kreiranja softvera otpočeo je razvoj pametnijih i proaktivnijih rešenja

Krajem prošlog veka otpočeo je ubrzan razvoj softvera i hardvera za monitoring IT sistema, pre svega IT infrastrukture. Glavni razlog bio je, svakako, sve veći uticaj poslovnih aplikacija i baza podataka na proizvodnju i logistiku u kompanijama koje su ubrzano uvodile ERP sisteme, kao i dinamičan razvoj i usložnjavanje računarskih mreža u kojima su se te poslovne aplikacije izvršavale. Računarski sistemi su „izašli iz podruma“, postali dostupni velikom broju korisnika, koji su počeli razmenjivati dokumente, a u sve većem broju kompanija poslovne transakcije počele su se izvršavati u realnom vremenu. Paralelno, korisnici su postajali „anonimni“, sve veći broj aplikacija dozvoljavao je pristup sa interneta, ubrzano se razvijao e-komerc.

Sasvim je prirodno da su kompanije želele da imaju kontrolu nad svim poslovnim događajima u svojim sistemima. Korisnici i poslovni procesi postali su veoma osetljivi na otkazivanje rada pojedinih delova IT sistema i eventualni gubitak podataka, pa je softver za monitoring počeo da dobija sve značajnije mesto u IT svetu.

Kako se fokus sa hardvera pomerao na korisnike i poslovne aplikacije, otpočeo je razvoj softvera za monitoring aplikacija i baza podataka. Ova grupa softvera omogućila nam je tzv. user experience, mogućnost da vidimo kako se naš IT sistem ponaša iz ugla korisnika. Ako bismo imali još i korelaciju sa infrastrukturom, bilo bi moguće dobiti pouzdane informacije o ponašanju našeg sistema.

Ova priča dostigla je svoj zenit početkom 21. veka. Situacija u Srbiji nije se mnogo razlikovala od one u razvijenijem delu IT sveta. Sa razvojem interneta postale su široko dostupne informacije o proizvodima za monitoring, kojih je bilo sve više, pa se u prvoj dekadi 21. veka sistemi za monitoring pojedinačnih IT infrastruktura ubrzano implementiraju i kod nas.

Osobenost uvođenja sistema za monitoring kod nas je da su inicijatori bili IT sektori u preduzećima, da bi olakšali svoj posao, dok menadžment nije imao suštinska saznanja o toj vrsti softvera i na sve je gledao kao na dodatni trošak. Kao rezultat takvih trendova kod nas i danas imamo prilično neuređeno tržište sistema za monitoring, a zbog želje da se troškovi smanje u mnogim preduzećima uvedeni su neintegrisani sistemi, razni open source programi ili besplatne verzije komercijalnog softvera sa ograničenim mogućnostima.

Upravljivost, kontrola, sigurnost

Ipak, razvoj IT industrije nije čekao i neke važne pojave u IT svetu nisu mimoišle ni nas. Desila se virtuelizacija IT infrastrukture, desio se IT outsourcing, desio se cloud. Sve pobrojano bilo je posledica težnje kompanija da povećaju profitabilnost i efikasnost, a da istovremeno obezbede sigurnost, upravljivost i kontrolu nad svim servisima koje koriste.

Sistemi su postajali sve kompleksniji, a njihovo uvođenje i održavanje sve složenije. U takvoj situaciji moderan sistem za monitoring treba da omogući:

 • proaktivno delovanje
 • kontrolu troškova održavanja IT sistema
 • predvidljivost investicija (pomoć u izradi budžeta)
 • kontrolu izvršavanja ugovora o outsourcing-u usluga, aplikacija, infrastrukture
 • vezu sa sistemom za tiketing
 • vezu sa sistemom za asset management
 • ekspertizu o svim značajnim (kritičnim) dešavanjima u IT okruženju kompanije
 • bazu znanja o našem IT sistemu, sa posebnim osvrtom na aspekt bezbednosti
 • auditing.

Već na prvi pogled jasno je da se ovi zahtevi ne mogu ispuniti jednim „parčetom“ softvera ili hardvera. Potreban je organizovan pristup problemu, dosta znanja i korišćenje više različitih sistema softvera i hardvera da bismo došli do rezultata. U nastavku biće pokazani neki delovi sistema za monitoring koje COMING koristi i nudi svojim korisnicima kao uslugu, a koji daju odgovore na neke od zahteva koje smo postavili.

Runecast Analyzer

Radi se o kombinacija softvera i usluge koja se bazira na ekspertizi timova COMING-a i Runecast-a. Softver je namenjen inspekciji i monitoringu rada VMware okruženja, sa posebnim osvrtom na bezbednost. Kao svi genijalni proizvodi, i ovaj je krajnje jednostavan za upotrebu. Postoji mogućnost offline i online rada, kao i cloud usluge. Pored svih najboljih praksi koje su preuzete od VMware-a, tu je i usluga ekspertize koju pruža COMING Cloud tim.

Neke od mogućnosti Runecast-a:

 • operativni i bezbednosni izveštaji u realnom vremenu
 • nadgledanje i rešavanje problema sa virtuelnom infrastrukturom
 • napredna analiza – platforma pokretana mašinskim učenjem
 • laka instalacija – dostupan je OVA
 • offline rad – offline storage ograničava izlaganje interne mreže i resursa na internet
 • redovni update sistema.

Runecast Analizer se lako implementira u sva VMware okruženja, nezavisno od njihove veličine.

Blue Medora

Nov pristup monitoringu sistema i integracija sa VMware, SAP, Microsoft, Oracle alatima čini ovu firmu posebno inovativnom. O svim proizvodima kompanije Blue Medora možete čitati na kompanijskom sajtu (https://bluemedora.com), a ovde ćemo se pozabaviti jednim od brojnih dodataka za VMware vRealize pod nazivom VMware vRealize Operations Management Pack for SAP. Uz pomoć ovog dodatka moguće je realizovati kompletan monitoring nad SAP sistemima koji su virtuelizovani u VMware okruženju.

Uz Blue Medora vRealize Operations Management Pack for SAP moguće je detaljno analizirati SAP radno okruženje, kao i opterećenja sistema u toku rada. Na taj način postižemo bolje performanse aplikacija, sa mogućnošću da iskoristimo prediktivnu analitiku za bolje planiranje kapaciteta, kao i seriju predefinisanih pogleda i izveštaja koji nam pružaju detalje o radu SAP-a na virtuelnom nivou.

Pored toga, paket za upravljanje karakteriše mapiranje veza između komponenata SAP sistema i komponenata virtuelne infrastrukture, što nam omogućava da jasno razumemo šta bi moglo dovesti do problema. Takođe, to ubrzava pronalaženja uzroka problema i osigurava da krajnji korisnici ne trpe kada se oni pojave. U kombinaciji sa detaljnim upozorenjima i obaveštenjima, uobičajeno spor proces rešavanja problema transformiše se u brzo pronalaženje glavnih uzroka problema i njihovo otklanjanje tako da nema ponavljanja istih grešaka u budućnosti.

Više o rešenjima koja su pomenuta u tekstu možete saznati u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima u COMING-u. Uz to, materijali u vezi sa ovim rešenjima prezentovani na 15. COMING IT konferenciji dostupni su na adresi www.konferencija.coming.rs. Za sva ostala praktična iskustva u radu sa pomenutim rešenjima možete nas kontaktirati na e-mail ili direktno. Srećan monitoring!

Slobodan Malbašić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...