PROAKTIVNI MONITORING ONLINE VIDEA

Alat Surveyor ABR Active omogućava pravovremeno otkrivanje problematičnih situacija sa online video-sadržajem

Proveravanje dostupnosti i kvaliteta online video-sadržaja je kompleksan izazov. Da bi korisnici mogli da ih gledaju na raznovrsnim uređajima svaki video-sadržaj je zapravo kombinacija video-fajlova u različitim formatima i u različitim bitrate kombinacijama. Ova kompleksna postavka pomaže da veliki broj korisnika može da pogleda video, ali istovremeno povećava rizik da tokom gledanja dođe do problema.

Dodatno, na kompleksnost celog sistema utiče i to što video-sadržaj prolazi kroz veći broj mreža – od mreže na kojoj se sadržaj priprema, preko mreže za isporuku sadržaja (CDN – Content Delivery Network), do mreže kroz koju korisnik pristupa sadržaju. Ako pri tom dođe do sporog pokretanja videa, do baferovanja usred gledanja ili ako ne uspe da nađe sadržaj koji traži, korisnik će to doživeti kao „poziv“ da nastavi dalje i možda pokrene konkurentski sadržaj. Bez namenskog alata nećete biti u prilici da otkrijete zašto je do takve situacije došlo, a kamoli da je proaktivno sprečite.

 

Pravo rešenje

Surveyor ABR Active je alat za monitoring kvaliteta videa koji koristi Synthetic Client tehnologiju, pomoću koje proverava da li je video-sadržaj, bilo da se emituje uživo ili na zahtev, dostupan i da li se reprodukuje kako je očekivano, u svakoj bitrate varijanti i u svakom formatu. Ovaj alat se ponaša kao najkritičniji gledalac, koji meri protok videa i informiše vlasnika sadržaja o ostvarenim performansama. Dovoljno mu je zadati koji video i koje varijante da proveri i on će to kontinualno raditi.

Alat je integralni deo Telestream-ovog iQ ABR rešenja. Njegovo aktivno praćenje i skalabilnost idealni su za praćenje na nivou CDN-a i nakon CDN-a, kako bi korisnika informisao o dostupnosti sadržaja, o usklađenosti sa protokolom i performansama video-striminga.

Aktivno praćenje je odličan dodatak postojećim klijentskim rešenjima koja prate kakav je realan ugođaj i ponašanje konzumenata video-sadržaja. Samostalno, klijentska rešenja pružaju samo praćenje sadržaja koje korisnici trenutno gledaju, dok Surveyor ABR Active, kao proaktivno rešenje i uz mogućnost zakazivanja provere, može da prati sadržaj koji je ključan za kompaniju i otkrije eventualne probleme pre nego što korisnici uoče bilo kakav problem.

Proaktivnim monitoringom svih bitrate varijanti sadržaja, na različitim lokacijama unutar lanca isporuke, mogu se otkriti slabosti u kvalitetu i pronaći njihovi uzroci.

Telestream

KLJUČNE PREDNOSTI SURVEYOR ABR ACTIVE ALATA

 • Provera dostupnosti sadržaja – kako biste bili sigurni da je vaš video vidljiv sa svake lokacije širom distributivne i pristupne mreže.
 • Proaktivan uvid u performanse video-strima – u bilo kojoj tački od izvornog servera do ivica pristupne mreže.
 • QoS monitoring video-saobraćaja – korišćenjem Synthetic Client tehnologije simulira zahteve korisnika ka svim varijantama posmatranog video-sadržaja.
 • Provera dostupnosti svake bitrate varijante – radi identifikovanja problema pre nego što on utiče na ponašanje korisnika.

NAČINI UPOTREBE

Za video-provajdere, vlasnike sadržaja i online video-platforme:

 • proveravanje da su svi sadržaji dostupni i da serveri postižu očekivane performanse
 • kontinualno skeniranje do 10.000 videa radi provere dostupnosti i QoS standarda
 • praćenje SLA sa CDN provajderima.

Za online video-servise, mreže i CDN provajdere:

 • diferenciranje usluge pomoću praćenja performansi klijentskih video-sadržaja u realnom vremenu
 • pružanje nezavisne provere performansi video-sadržaja
 • otkrivanje uzroka problema sa video-sadržajima pomoću Surveyor ABR Active alata
 • identifikovanje performansi specifičnih sadržaja u mreži kako bi se uklonile problematične tačke.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...