VMWARE REŠENJA ZA KRAJNJE KORISNIKE

U proteklih nekoliko godina fokus tržišta pomerio se sa tradicionalnih alata na jedinstveno upravljanje računarima i mobilnim uređajima

Prelazak na Unified Endpoint Management (UEM) omogućava kompanijama da na bezbedan način upravljaju bilo kojim uređajem krajnjeg korisnika, od desktop računara do pametnih uređaja koje susrećemo u svakodnevnom životu.

VMware u svom portfoliju ima nekoliko proizvoda namenjenih krajnjim korisnicima: AirWatch, App Volumes, Horizon, Identity Manager, User Environment Manager i Workspace ONE.

Desktop virtuelizacija i virtuelizacija aplikacija daju kompanijama mogućnost da obavljaju različite servise različitim korisničkim uređajima, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju. Uprkos brojnim prednostima virtuelizacije desktopova i aplikacija, najveći problem za mnoge kompanije predstavlja skup i složen proces migracije. VMware portfolio proizvoda namenjenih krajnjim korisnicima ima za cilj da pojednostavi centralizovano upravljanje uređajima, virtuelnim desktopovima i aplikacijama, uz značajne finansijske uštede.

Bezbednost i fleksibilnost

AirWatch je softver koji kompanijama pruža visok stepen sigurnosti jer su korporativne informacije zaštićene sa kraja na kraj (end-to-end). AirWatch obezbeđuje bezbednost uređaja, aplikacija, dokumenata, mejlova i upotrebu korporativnih mreža (VPN i WiFi). Takođe, AirWatch pruža mogućnost stalnog nadgledanja uređaja, provere primenjenih polisa i zaštitu korporativnih podataka. Prevashodna namena AirWatch softvera je da osigura bezbednost svih uređaja, bilo da su oni korporativni ili u vlasništvu zaposlenih. AirWatch trenutno podržava većinu operativnih sistema koji se danas mogu naći na tržištu mobilnih uređaja: Android, Chrome OS, Blackberry OS, iOS, Tizen, Symbian, Windows Phone i Windows.

App Volumes podiže upravljanje aplikacijama na viši nivo, pružajući radikalno bržu isporuku aplikacija, jedinstven menadžment aplikacija i korisnika, uz smanjivanje IT troškova i do 70%. App Volumes menja tradicionalan način instalacije aplikacija i daje IT-ju jedinstveno rešenje za upravljanje. Razdvajanjem aplikativnog sloja od operativnog sistema, App Volumes omogućava fleksibilnost distribucije aplikacija između različitih verzija operativnih sistema.

Udaljeni pristup

Korišćenjem VMware Horizon softverskog paketa moguće je obezbediti udaljen pristup aplikacijama ili virtuelnim mašinama na kojima se nalaze korporativne aplikacije, fajlovi i web portali neophodni za rad, pri čemu se pristup može osigurati dvofaktorskom autentifikacijom, npr. domenski kredencijali i jednokratna lozinka, koju bi korisnik mogao da dobije kroz aplikaciju za autentifikaciju ili preko SMS poruke. Aplikacijama i virtuelnim mašinama zaposleni pristupa preko Horizon klijenta ili web browser-a, čime se praktično omogućava pristup bez obzira na njegovu lokaciju i tip uređaja koji koristi.

Jedan od zahteva udaljenog pristupa je da se obezbedi što kvalitetniji prenos slike i zvuka sa minimalnim kašnjenjem, kako bi korisnik aplikacije ili virtuelne mašine imao osećaj kao da radi na korporativnom računaru koji se nalazi u LAN mreži firme. Protokoli koje Horizon koristi za prenos slike i zvuka između virtuelnih mašina i uređaja su: Remote Desktop Protocol (RDP), PC over IP (PCoIP) i Blast. Takođe, za potrebe grafički najzahtevnijih korisnika Horizon pruža mogućnost deljenja resursa grafičkih kartica instaliranih u serverima.

Identity Manager je jedan od prvih alata na tržištu koji obezbeđuju IDaaS (Identity as a Service). Veliki procenat aplikacija neophodnih za poslovanje firmi razvijen je na bazi web servisa i nema integraciju sa aktivnim direktorijumom (AD), što od korisnika zahteva posedovanje odvojenih naloga za svaku web aplikaciju ponaosob. Zbog sve većeg broja web aplikacija, neretko se dešava da korisnici za pristup aplikacijama koriste iste šifre, što znatno smanjuje bezbednost podataka. VMware Workspace One i Identity Manager, s jedne strane, mogu olakšati pristup web portalima „memorisanjem“ kredencijala, a s druge strane poboljšati bezbednost primenom password polisa.

Kontinuiranim razvojem novih funkcionalnosti Horizon podstiče razvoj ostalih VMware proizvoda

Centralizovano upravljanje profilima i podešavanjima

VMware User Environment Manager predstavlja robusno rešenje za upravljanje korisničkim profilima i podešavanjima. Svojim jednostavnim dizajnom ovo rešenje omogućava pojednostavljeno upravljanje bez skripti ili složenih korisničkih interfejsa. Kompanije mogu započeti korišćenje User Environment Manager-a sa malo ulaganja u infrastrukturu – rešenje zahteva centralnu konfiguraciju i jedan mrežni folder po korisniku. Sa User Environment Manager-om IT može pružiti konzistentno i personalizovano podešavanje za krajnje korisnike, kako bi se povećala produktivnost. Politike upravljanja korisničkim podešavanjima omogućavaju IT-ju da mapira podešavanja koja se vezuju za uređaj i lokaciju krajnjeg korisnika, tako da može odgovoriti na brze promene u dinamici poslovanja. Sa VMware User Environment Manager-om IT može brzo i ekonomično da podrži više od 100.000 krajnjih korisnika na virtuelnom i fizičkom nivou, kao i u okruženjima hostovanim u oblaku.

Integracija VMware Workspace ONE i AirWatch-a obezbeđuje visok stepen sigurnosti mobilnih uređaja na taj način što su korporativne informacije zaštićene sa kraja na kraj (end-to-end). AirWatch obezbeđuje bezbednost uređaja, aplikacija, dokumenata, mejlova i upotrebu korporativnih mreža (VPN i WiFi). Takođe, pruža mogućnost stalnog nadgledanja uređaja, provere primenjenih polisa i zaštitu korporativnih podataka, bilo da su uređaji korporativni ili u vlasništvu zaposlenih.

VMware u svom portfoliju ima nekoliko proizvoda namenjenih krajnjim korisnicima: AirWatch, App Volumes, Horizon, Identity Manager, User Environment Manager i Workspace ONE

VMware Workspace ONE i Horizon na bezbedan način isporučuju virtuelne desktopove, Windows ili Linux, aplikacije i online servise kroz digitalni radni prostor virtuelnih mašina i fizičkih uređaja. Korisnici su u mogućnosti da sa bilo kog uređaja bezbedno pristupe svojim desktopovima, aplikacijama i online servisima. VMware Horizon kompanijama pruža mogućnost upravljanja i automatizacije, uz tesnu integraciju sa softverski definisanim data centrom. U okviru kompletnog VMware portfolija Horizon važi za proizvod koji kontinuiranim razvojem novih funkcionalnosti podstiče razvoj ostalih VMware proizvoda.

Kao rezultat promena na tržištu, Gartner je tokom 2018. godine objavio novi kvadrant za UEM, koji će zameniti dosadašnje kvadrante za alate za upravljanje klijentima (CMT) i mobilnim uređajima (EMM). Workspace ONE, kao rešenje za centralizovano upravljanje različitim tipovima uređaja, konstantnim unapređenjem i razvojem doprinelo je da se VMware pozicionira kao lider u Gartner kvadrantu za UEM.

Za više informacija o VMware rešenjima za krajnje korisnike kontaktirajte COMING: https://coming.rs.

Bojan Andrejić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...