State of the Cloud izveštaj kompanije RightScale za 2018. godinu pokrenuo je masovno objavljivanje vesti i članaka koji organizacijama širom sveta ukazuju na značaj opredeljenja za multi-cloud. Iz ovog izveštaja saznajemo da je 81% organizacija u enterprise segmentu već postavilo svoju multi-cloud strategiju i da kompanije koriste u proseku pet cloud platformi za svoje poslovanje. Evo i zašto…

Cloud tehnologije prisutne su već izvesno vreme. Prve komercijalne enterprise usluge u Srbiji – COMING cloud – postale su dostupne 2009. godine. Pred našim očima cloud vrtoglavo menja poslovnu arhitekturu, oslobađajući put poslovnim modelima za kreiranje i osvajanje novih tržišta. Primena cloud tehnologija je doskora nezamislivu ideju o udaljenom (remote) poslovanju, sa poslovnom infrastrukturom u potpunosti izmeštenom i dostupnom preko interneta, pretvorila u poslovnu realnost. Veličina kompanije nije preduslov za korišćenje pouzdane i bezbedne infrastrukture. IT ekspertiza dostupna je kao usluga, do nivoa potpunog outsourcing-a IT funkcije, što kompanijama ostavlja prostor da se bave poslovnim modelima koji u digitalnom dobu donose željenu poziciju na tržištu.
Sledeća faza u evoluciji cloud tehnologija je multi-cloud, koji nudi odgovor na izazove koje nameće izmenjeno tržište današnjice.
Kako bi odgovorili na potrebe krajnjih korisnika developeri su uslovljeni da zahtevaju potpuno upravljivu infrastrukturu na zahtev. Od IT-ja se očekuje da postojeću hibridnu arhitekturu (on-premises + cloud), uz pomoć virtuelizacije i u cloud stilu, osposobi da odgovori na ovaj zahtev. Kao kritična tačka nameće se balans između potrebne agilnosti i brzine u razvoju i mogućnosti IT-ja da sa postojećim resursima odgovori na zahtev.
Značajan izazov svakako predstavljaju i masovne pretnje koje dolaze sa interneta. Svakodnevno se suočavamo sa rastućim brojem sve sofisticiranijih napada, dok na talasu neizbežne digitalizacije kompletno poslovanje izlažemo riziku. Postojeća bezbednosna tehnološka rešenja idu u korak sa vremenom, ali ne i sa budžetom i postojećom ekspertizom.
Izazov je i u tome što svako cloud okruženje ima sopstveni set alata i opseg funkcionalnosti, najčešće uslovljen izborom vendora, čiji je cilj maksimiziranje sopstvenog cloud volumena, a ne i optimalna hibridna arhitektura koja u potpunosti odgovara zahtevima korisnika. Tako korisnik nema oslonac kojem se nadao od svog cloud provajdera.

U svetu se svi ovi izazovi već uspešno prevazilaze postavljanjem multi-cloud strategije. Multi-cloud arhitektura nam omogućava da rasporedimo poslovne servise i rešenja kroz veći broj cloud okruženja (javnih ili privatnih) kako bismo postigli optimalan nivo agilnosti, bezbednosti i fleksibilnosti sistema.
Logika aplikacija pomera se ka klijentima. Novi JavaScript okviri smanjuju kompleksnost, dok istovremeno ubrzavaju i pojednostavljuju razvoj. Tehnologije kontejnera omogućavaju korišćenje mikroservisa i služe kao platforma za rad „bez servera“, što olakšava kretanje aplikacija kroz različite platforme i cloud okruženja. U deljenom operativnom sistemu resursi su mnogo efikasnije iskorišćeni u poređenju sa tradicionalnom virtuelizacijom, jer je moguće izostaviti suvišne komponente koje virtuelne mašine nose sa sobom. Kontejneri su sinonim za portabilnost, konzistentnost, skalabilnost i fleksibilnost prema platformama u razvoju i isporuci aplikacija. Na ovaj način postiže se balans između zahteva razvoja i nivoa opterećenja koje je na IT-ju u agilnom modelu isporuke aplikacija.
Veliki plus za multi-cloud je i mogućnost izbora platforme za razvoj, u zavisnosti od zahteva krajnjeg korisnika i u skladu sa tehnološkim preferencijama tima angažovanog na razvoju, a da ovaj izbor ne povlači dodatne investicije ili ekspertizu za osposobljavanje platforme. Multi-cloud strategija je rešenje za multi-platform model kod developerskih kompanija.
Međutim, višeplatformski model ne odgovara samo developerskim kompanijama. Svi smo mi korisnici cloud servisa za privatne i poslovne potrebe, naviknuti na jednostavne alate koji nam u jednom trenutku posebno odgovaraju, dok u drugom više nemaju praktičnu primenu. Kompanije danas sve češće daju slobodu svojim organizacionim jedinicama da izaberu servise na različitim platformama koji im najviše odgovaraju za rad. I ovo je multi-cloud. Važno je da znamo koje platforme i kod kojih provajdera su u upotrebi u poslovanju kako bismo vodili računa o ukupnoj bezbednosti poslovnog informacionog sistema.
Za kompanije koje posluju globalno ili samo nude proizvode i usluge u više zemalja potencijalni rizik predstavlja neusaglašenost sa različitim lokalnim zakonskim regulativama. Posebno je aktuelna priča o GDPR-u (EU General Data Protection Regulation). Uz multi-cloud pristup kompanije imaju izbor u pogledu lokacije i nivoa bezbednosti podataka, što je veliki korak na putu usaglašavanja sa GDPR-om.

Bezbednost i kontinuitet poslovanja

Pristup bazama i aplikacijama smeštenim na udaljenim lokacijama preko mreže u oblaku nije trenutan. Manja kašnjenja (latencija) nastaju kada podaci putuju kroz više čvorova kako bi stigli do krajnjeg korisnika. Potvrđena praksa kod organizacija sa multi-cloud strategijom je korišćenje lokacijski bliskog data centra u cloud-u za kritične poslovne servise. Minimalni broj čvorova – minimalna latencija. Izbor neretko pada na provajdera koji se nalazi u blizini, ne samo zbog lokacije data centra već i zbog brzine i kvaliteta odziva podrške. Za servise koji trpe veću latenciju izbor neretko pada na najpovoljnije provajdere. Ono što primećujemo na našem tržištu je da sve veći broj kompanija koje su se prvobitno odlučile za Amazon ili Azure svoje kritične poslovne servise seli kod lokalnih enterprise cloud provajdera, upravo zbog dostupnosti stručne podrške.
Stari dobri Backup & Disaster recovery su danas potvrđeni i omasovljeni napredni servisi u cloud-u. Pored ovih servisa za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja, u cloud-u možemo da koristimo i servise poput zaštite od DoS napada, sandbox i DMZ u cloud-u i mnoge druge. Razni cloud provajderi nude različita rešenja i servise – važno je da ne postoje tehnološka ograničenja koja bi nas sprečila da koristimo bilo koje servise kod većeg broja cloud provajdera, ne praveći kompromis po pitanju bezbednosti poslovanja. Izgradnja on-site okruženja sa multigranularnom zaštitom, vidljivošću i potpunom kontrolom nad resursima, aplikacijama i bazama je i dalje opcija, ali skupa.
Pored rastućeg broja security servisa koji su dostupni u COMING cloud-u, Backup & DR rešenja i dalje su najčešći izbor korisnika. COMING cloud korisnici mogu da računaju i na Backup/DR lokaciju u Kragujevcu, koja je smeštena na drugoj tektonskoj ploči u odnosu na Beograd, čime zadovoljava i projektovani uslov za zaštitu od zemljotresa. Sa ovom lokacijom otvoren je čitav niz novih mogućnosti za projektovanje Backup & DR rešenja za COMING-ove korisnike.
Multi-cloud omogućava raspodelu poslovnih servisa po cloud okruženjima, što dovodi do eksponencijalnog pada rizika od zastoja u radu. Cloud provajderi kroz svoje SLA ugovore nude najmanje 99,95% dostupnosti servisa. Ukoliko je dostupnost servisa i dalje pod rizikom koji se ne može zanemariti, organizacije mogu da očekuju od multi-cloud ready provajdera proaktivnu podršku zasnovanu na monitoringu cloud okruženja.
Pre omasovljenja multi-cloud pristupa skeptici su dovodili u pitanje mogućnost upravljanja sistemom koji je rasut na više platformi. Primena ovog koncepta, koji zaista predstavlja evoluciju cloud tehnologije, uticala je na način na koji cloud provajderi nude svoje usluge. Izdvojili su se oni koji svojim korisnicima mogu da ponude proaktivan monitoring rada dedukovanog sistema ili servisa. Dakle, veliki operativni zahtevi prema IT-ju sa smanjenim budžetima i sve manje dostupnog stručnog kadra na tržištu rada nadomešćeni su prenošenjem odgovornosti za pojedinačne sisteme ili servise na veći broj cloud provajdera sa proaktivnim monitoringom.

COMING cloud

Od decembra 2018. godine COMING cloud usluge su dostupne i kroz vCloud portal, baziran na vCloud Director rešenju kompanije VMware, koje se u pozadini oslanja na VMware vSphere platformu i VMware NSX rešenje za virtuelizaciju mreže. Intuitivni korisnički interfejs dodatno pojednostavljuje kreiranje, monitoring i gašenje virtuelnih mašina u skladu sa potrebama. Dakle, kroz portal imamo jasan pregled resursa dodeljenih sopstvenom virtuelnom data centru i njihovo iskorišćenje.
COMING je izgradio i monitoring centar sa 24-časovnim dežurstvom. Pored preventivne dijagnostike (upozorenja na preopterećenost ili malu opterećenost angažovanih resursa u cloud-u) COMING tim nadgleda svoj sistem data centra u cilju alarmiranja zbog incidenata i otklanjanja smetnji koje bi mogle izazvati zastoje i ometati rad krajnjih korisnika.
Dakle, ukoliko je bezbedna VMware platforma sa lokalnom stručnom podrškom, virtuelizovanom mrežom, proaktivnim monitoringom i portalom za upravljanje data centrom platforma koja odgovara vašim poslovnim potrebama, COMING cloud je dobar izbor.
Tehnološki lideri zajedno sa cloud provajderima grade multi-cloud ekosistem. Posebno je aktuelna SAP migracija na S/4HANA. SAP je sa svojim novim pristupom radikalno promenio koncept, funkcionalnosti, cene i model migracije sistema.
Ne postoji univerzalan model za migraciju. S obzirom na veličinu projekta, optimalan model za migraciju na S/4HANA je rezultat ekspertskog rada na konkretnom scenariju. U COMING-u imamo iskustva sa SAP projektima implementacije i migracije. Već pet godina je COMING cloud produkcioni i testni servis za SAP korisnike u Srbiji. Cloud nam omogućava da korisnicima ponudimo bilo koji model isporuke S/4HANA.

Autonomija uvek i svuda

Izbor vendora je posebno važan pri formiranju on-premises ili hibridne IT arhitekture. Sistem je jedan i izuzetno je važno da njegove komponente koegzistiraju. Razlog za izbor jednog vendora se neretko zasniva na ličnim preferencijama u organizaciji, tj. u IT timu koji želi da radi sa poznatim tehnologijama. Retko koja organizacija ima interesa da svoj IT usavršava na velikom broju tehnologija, već se izbor najčešće svodi na što je moguće manji broj tehnologija koje omogućavaju funkcionisanje sistema. Cloud revolucija, posebno u multi-cloud evolutivnoj fazi, iz korena menja ovaj pristup. Organizacije su postale svesne toga da IT ne služi kako bi osposobio organizaciju da funkcioniše, već je IT poslovna funkcija koja neretko u najvećoj meri utiče na izbor optimalnog poslovnog modela. Ova spoznaja donela je želju za autonomijom u odnosu na tehnologije koje se u poslovanju koriste. Organizacije više ne žele da svom poslovanju uskrate funkcionalnost ili naprednu bezbednost vezivanjem za pojedinačne tehnologije.
Dakle, svaki cloud je izgrađen na iskustvu i poslovnim odlukama svog kreatora, isporučioca cloud servisa. Svaki je različit. Ove razlike povlače čitave liste različitih funkcionalnosti i cenovnih modela. Multi-cloud omogućava beskompromisni izbor servisa sa funkcionalnostima i cenama koje optimizuju ROI poslovanja. Zato je multi-cloud „best fit“ za poslovanje bilo koje organizacije.

 

Roberto Poletto

Top cloud trendovi 2018.

Prema State of the Cloud godišnjem izveštaju kompanije RightScale, 2018. godinu obeležili su sledeći trendovi:
• Multi-cloud je preferirana strategija za 81% organizacija.
• 96% organizacija koristi cloud.
• Raste broj organizacija koje se odlučuju za javni cloud.
• Kompanije posluju na prosečno pet cloud platformi.
• „Arhitektura bez servera“ (serverless) je najbrže rastuća poslovna arhitektura.
• Upotreba enterprise javnog cloud-a je značajna i raste brzo.
• Optimizacija cloud troškova postaje najvažnija poslovna inicijativa.
• Tehnologija kontejnera našla je svoju primenu i kreće se uzlaznom putanjom.
• Upotreba konfiguracionih alata raste, a najbrži rast beleži Ansible.
• Azure raste brzo i polako sustiže vodeći AWS, posebno među preduzećima.
• Prihvatanje privatne cloud arhitekture raste preko očekivanih granica.
• AWS ima vođstvo među korisnicima sa 50+VM, dok Azure beleži brži rast broja korisnika.

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...