SAP S/4HANA je nova vizija poslovnog softverskog rešenja čiji je cilj da olakša upravljanje poslovnim podacima, da ubrza njihovu analizu, a upotrebu učini jednostavnijom i intuitivnijom

Od 2010. godine i pojavljivanja SAP HANA rešenja SAP aplikacije, kao ERP i Business Suite, mogle su da rade sa bazom podataka ove platforme. Novi sistem S/4HANA predstavljen je 3. februara 2015. godine u Orlandu (Florida) i doneo je najveći pomak u SAP tehnologiji za poslednje dve decenije. Gartnerovi analitičari ocenili su da SAP S/4HANA menja koncept, funkcionalnost, migraciju i cene u odnosu na dotadašnji način rada. Do 21. aprila 2015. godine S/4HANA je već imala više od 370 kupaca, a u oktobru 2015. njihov broj prešao je 1.300. Rast je nastavljen i u narednom periodu, tako da je do 30. juna 2018. godine baza dostigla 8.900 kupaca.

Glavne prednosti SAP S/4HANA platforme

SAP S/4HANA je nov, potpuno redizajniran programski kod koji, zahvaljujući novom tehničkom konceptu, pojednostavljuje model čuvanja i analitiku podataka. Zahvaljujući konceptu tabela u memoriji i čuvanju na način na koji to čine programi za kompresiju, novi sistem omogućava obavljanje svih analiza u realnom vremenu. Rezultat je da jedna tabela, koja je u tradicionalnom modelu imala npr. 100 MB podataka sa pripadajućim indeksima, sada zauzima svega 10 MB podataka, dostupnih na velikim brzinama RAM memorije. Zahvaljujući velikim brzinama, moguće su i brze analize i korišćenje BI sistema u realnom vremenu.

 • Postoji više dobrih razloga za prelazak na SAP S/4HANA platformu, a ovo su neki od najvažnijih:
 • Rad u realnom vremenu: Sa brzinom dobija se mogućnost uvida u sve transakcije u realnom vremenu, gde se sve odvija bez kasnije zakazanih operacija.
 • Analitika: Primena nove tehnologije omogućava da sve podatke obrađujete odmah, što rezultira bržim i kvalitetnijim informacijama na osnovu tako obrađenih podataka, a to je za menadžment od neprocenjivog značaja prilikom donošenja odluka.
 • Korisničko iskustvo: Nov izgled, povećana produktivnost, pristup sa mobilnih uređaja (Fiori), brži pregledi i pretrage.
 • Nova platforma: SAP inženjeri i stručnjaci nastavljaju da rade na unapređenju ove platforme i obogaćivanju funkcija.

U svakom slučaju, o implementaciji SAP S/4HANA platforme možete da se posavetujete sa stručnjacima, odnosno sa vašim partnerom za IT transformaciju poslovanja, koji će vam pomoći da napravite pravi izbor.

Fiori 2.0 interfejs

Jedan od aduta SAP S/4HANA je novi interfejs – Fiori. SAP Fiori 2.0 je najnoviji koncept, fokusiran na povećanje produktivnosti zaposlenih. Novi interfejs donosi niz prednosti, među kojima se posebno izdvajaju:

 • Brz i direktan pristup važnim informacijama i aplikacijama;
 • Bolja i preglednija organizacija notifikacija;
 • Pomoć korisnicima pri odlučivanju
  o daljim koracima u procesu;
 • Bolja informisanost korisnika tokom akcija u sklopu procesa;
 • Povećanje zadovoljstva zaposlenih.

Fiori 2.0 odlikuje superioran dizajn svih SAP aplikacija, bilo na infrastrukturi korisnika ili kroz cloud. Tu je i nova vizuelna tema – Belize, koju možete prilagoditi korporativnom identitetu. SAP Fiori omogućava prikaz zasnovan na ulogama korisnika, a preko tog koncepta dobija se i šira radna površina sa notifikacijama. Ovakav prikaz omogućen je zahvaljujući SAP Web IDE tehnologiji, koja je osnova za elemente analitičke liste, report liste, stranice objekta, stranice rezimea i radne liste. Rezultat je pregledan prikaz na svim dijagonalama ekrana, od mobilnih uređaja do velikih desktop monitora.

Implementacija S/4HANA sistema

SAP S/4HANA sistem moguće je implementirati na više načina.

 • Nova implementacija: Radi se za kupce koji su imali neki drugi sistem i sada potpuno prelaze na SAP, implementirajući sistem od početka. To zahteva prvobitnu migraciju podataka. U ovom scenariju SAP S/4HANA sistem se implementira na standardni način, uz migriranje master i transakcionih podataka iz prethodnog sistema.
 • Konverzija starog SAP sistema u novi: Ukoliko kupac već ima stari SAP sistem i želi novi, u tom slučaju realizuje se konverzija starog sistema u novi. Ovaj scenario odvija se uz pomoć Software Update Manager-a (SUM) sa Database Migration Option (DMO), u slučaju da kupac prethodno nije imao SAP HANA bazu podataka.
 • Konsolidacija sistema: Ovo je konsolidacija lokalnog SAP sistema u globalni SAP S/4HANA sistem ili deljenje različitih delova sistema. Odnosi se na kupce koji žele da priključe jednu kompaniju postojećem SAP S/4HANA sistemu.

SAP S/4HANA je dostupna on-premises (tradicionalna kupovina), u cloud-u ili preko hibridnog modela. On-premises verzija izdaje se godišnje, a cloud verzija kvartalno.

Plan projekta implementacije podrazumeva određene korake koji bi trebalo da prethode samom prelasku na SAP S/4HANA sistem.

 • Priprema i provera sistema: Na početku sprovodi se tehnička analiza i provera sistema. Procenjuju se postojeća SAP platforma, baze podataka i operativni sistem. Zatim se kreira detaljan tehnički plan i postavljaju okvirni budžet i vremenski okvir. Na ovom koraku moguće je analizirati i načine za poboljšanje poslovanja i dodatno optimizovanje poslovnih procesa.
 • Analiza: Tokom ovog koraka mapiraju se poslovni procesi i prioriteti, pronalaze se eventualni problemi i „uska grla“ i procenjuje dodatni razvoj. Uz pomoć sesija u ovoj fazi moguće je bolje shvatiti uticaj novog SAP S/4HANA sistema.
 • Instalacija/konverzija: Priprema i migracija podataka do uvođenja SAP Fiori interfejsa i određivanje uloge korisnika. SAP S/4HANA predstavlja promenu u načinu poslovanja, pa je pri usvajanju neophodna saradnja korisnika.
 • Inovacije: Nakon implementacije započinju istraživanje inovacija, digitalni marketing, digitalna proizvod­nja, robno računovodstvo. Na taj način ćete, u saradnji sa vašim partnerom, steći i konkurentsku prednost.

SAP je lider i inicijator promena u svetu poslovnog softvera, a S/4HANA predstavlja kulminaciju kontinuiranog razvoja tokom četiri decenije i rezultiraće unapređenjem poslovnih procesa u više od 280.000 kompanija u kojima je SAP sistem nezamenjiva podrška poslovanju.

Miroslav Kržić i Nedeljko Kuduz

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...