BITI IL’ NE BITI? PITANJE JE SAP

Nezavisno od toga da li tek započinjete svoje HANA putovanje ili osvežavate postojeću SAP infrastrukturu, tržište vam nudi mnoštvo opcija…

Ispravna pretpostavka je da ćete u budućnosti svoje postojeće baze, kakve god da su trenutno, migrirati na SAP HANA platformu, te da će in-memory obrada otključati analitički potencijal vaših podataka i obezbediti uvid u trenutno stanje vašeg poslovanja i da ostvarite komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju ili tržište.

Podaci su novo blago i analitičke prednosti HANA sistema prave revoluciju na tržištu. Ipak, svaki projekat migracije i plan implementacije u HANA okruženje donosi sa sobom razumevanje značajnih izazova. Odabir pravog partnera dobija novu dimenziju: partner u SAP HANA projektu je onaj koji poseduje ekspertizu, iskustvo i kapacitet da uspešno izvrši zajednički postavljene zadatke. Kako onda odabrati pravog partnera?

Pitajte publiku, pozovite prijatelja, sledite logiku „pola-pola“, naučite što više o svojim potrebama, poslovima i željama i – doći ćete do odgovora na pitanje od milion dolara.

Pitajte publiku

Sa skoro 25.000 korisnika koji upotrebljavaju SAP aplikacije na Hewlett Packard Enterprise infrastrukturi, više od 1.000 HANA korisnika i našim radom na SAP projektima, HPE poseduje veliko iskustvo u razumevanju potreba korisnika svih veličina i profila. Kada imate toliko korisnika u SAP svetu, velika je šansa da publika jednostavno glasa za HPE kao vodećeg vendora.

Danas, mi smo jedini vendor koji poseduje server spreman da primi 16 procesora za SAP HANA zasnovanih na Intel Skylake tehnologiji, i to na HPE Superdome tehnologiji. HPE Superdome Flex nudi unikatni modularni dizajn koji omogućava konfiguracije skalirane od 4 do 32 procesora i potencijalno 48 TB radne memorije. Veličina memorije je bitna, a veliki broj slotova omogućava korišćenje memorijskih modula od 64 GB, umesto 128 GB kao kod drugih vendora, i onda su velike količine memorije, kao krucijalni resurs za SAP, značajno povoljnije kod HPE rešenja u odnosu na druge vendore.

Pozovite prijatelja

Široka ponuda modela HPE servera drži najveći udeo na svetskom tržištu. HPE poseduje najkompletniji portfolio HANA rešenja na tržištu – od sertifikovanih platformi, preko TDI rešenja koja sertifikuju postojeću infrastrukturu u vašim data centrima, do uređaja visokih performansi i dostupnosti za kritične poslovne aplikacije. U smislu uređaja za čuvanje podataka, izbor za HANA okruženje je širok – od povoljnih MSI rešenja, preko unikatnog Nimble All Flash, sve do naših najprodavanijih 3PAR uređaja i XP proizvoda.
Takođe, prijatelj će da pomogne i svojom ekspertizom. HPE se tu izdvaja bogatim i dokazanim iskustvom u SAP HANA „dvorištu“, isporučujući sistemska rešenja i usluge hiljadama korisnika u svim sferama industrije, globalno. Stotine SAP HANA eksperata stoje na usluzi za potrebe projektovanja, unapređenja i implementacije rešenja za vaše potrebe. To je ekspertiza koju ne možete pronaći na drugom mestu.

Pola-pola?

Najbolji odgovor na ovo pitanje mogao bi da pruži Gartnerov kvadrant, gde odmah možete da izvršite skraćivanje liste kandidata. Trenutno, 12 vendora ima poverenje SAP-a za prodaju HANA rešenja, a među njima najveći udeo na tržištu ima HPE – više nego tri sledeća vendora zajedno.
Ukoliko se malo dublje uđe u analitiku i pogledaju se tipovi SAP instalacija i načini njihovog korišćenja, miks HPE rešenja ide u korist većeg procentualnog udela TDI rešenja, što govori o fleksibilnosti, kao i o posvećenosti našim korisnicima i nastojanju da oni dobiju najbolje rešenje, bez imperativa nabavke nove opreme.

Promene počinju od nas samih

Želite da pređete na SAP HANA platformu? Uradite to sa partnerom koji je sa migracijama krenuo od sebe. HPE interno koristi jedno od najvećih SAP korisničkih okruženja. Naša IT organizacija je već na višegodišnjem putu ka SAP HANA okruženju, sa više od 50 TB podataka koje svakodnevno proširujemo i analiziramo.
Biti il’ ne biti? – pitanje je SAP. Odgovor leži u malo kompleksnijoj i objektivnijoj analizi želja, potreba i mogućnosti, te je pravo vreme da se obratite HPE kancelariji ili našem partneru u koga imate poverenje.

Duško Milošević , Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...