Lako, brzo i automatizovano izvršavanje desetina raznovrsnih testova u COMING cloud okruženju postaje realnost

Cloud kompanije COMING ove godine slavi svoj deseti rođendan. O kvalitetu usluga našeg rešenja dovoljno govori broj korisnika, koji se konstantno povećava tokom godina, a zvanična potvrda stigla je direktno od kompanije VMware. Naime, od maja ove godine COMING je VMware Cloud Verified partner. Prethodna informacija dodatno dobija na značaju kada se u obzir uzme da nijedna kompanija iz regiona nije uspela da ostvari isto.

Veliki broj korisnika sa sobom nosi i veliki broj različitih zahteva. U praksi se pokazalo da neki korisnici često imaju zahteve za izmenama na infrastrukturi i da bi im više odgovaralo kada bi te jednostavne operacije mogli da izvrše sami, bez posredovanja provajdera. Zahtevi ove vrste pokrenuli su ideju o implementaciji vCloud Director-a.

Ovo VMware rešenje, koje se dubinski integriše sa vSphere platformom za virtuelizaciju data centra i NSX platformom za virtuelizaciju mreže, omogućava korisnicima da kroz internet portal vrše izmene i monitoring sopstvenih resursa. Portal omogućava, kao i većina javno dostupnih cloud servisa, nadgledanje sopstvenih resursa, kreiranje novih vApp-ova i virtuelnih mašina, izmene konfiguracije virtuelnih mašina – broj vCPU-a, količinu memorije, dodavanje novih i proširivanje postojećih hard diskova, konfigurisanje mrežnih interfejsa i još mnogo drugih mogućnosti.

Ono što ovaj portal razlikuje od javno dostupnih je upravljanje mrežnom infrastrukturom, koje obezbeđuje NSX komponenta, što donosi velike mogućnosti – od kreiranja novih virtuelnih mreža, preko konfiguracije izolovanih mrežnih okruženja zarad testiranja, do konfiguracije NAT i firewall pravila i VPN tunela.

vCloud Director nudi RESTful API, pomoću kojeg se može vršiti integracija sa različitim alatima, kao i sa sopstvenim aplikacijama. Pored API-ja, postoje i vCloud Director SDK za Python, Go i Javu, a tu je i PowerShell modul – PowerCLI.

Brzo, pouzdano i fleksibilno formiranje okruženja

Već deceniju unazad, ako ne i više, može se primetiti postepeni prelazak firmi i pojedinaca koji se bave razvojem softvera u cloud. To ne bi trebalo nikoga da čudi, kada se u obzir uzmu svi faktori, pošto cloud infrastruktura donosi ogromne prednosti za te korisnike.

Cloud rešenje izmešta infrastrukturu kod provajdera i o njoj korisnik više ne mora da brine. Fizička infrastruktura provajdera uvek se organizuje redundantno, pa je njena dostupnost najčešće besprekorna, a vreme za koje je moguće pripremiti novu virtuelnu mašinu za rad je izuzetno kratko. Rešenje je skalabilno, a njegova fleksibilnost pri korišćenju i plaćanju je baš ono zbog čega su se mnogi i odlučili za cloud.

Mogućnost samostalnog upravljanja sopstvenim virtuelnim data centrom, što znači nezavisnost od provajdera prilikom nekih rutinskih izmena u konfiguraciji, kao i plaćanje samo onih resursa koji su stvarno korišćeni, verovatno je najprivlačniji deo prelaska u cloud. Na kraju, tu je i podrška za razvoj raznih servisa – od baza podataka, mobilnih i web servisa, do mašinskog učenja. Većinu ovih opcija, kao i mnoge druge, nudi i COMING-ov vCloud Director.

Takođe, planirano je da popularno rešenje za orkestraciju kontejnera Kubernetes bude dostupno korisnicima preko COMING vCloud platforme do kraja godine. Jednostavnost ovog alata leži u njegovoj mogućnosti da zadrži stabilnost Infrastructure-as-a-Service pristupa, dok prezentuje jednostavnost Platform-as-a-Service rešenja. Dodatno, planirana je i implementacija Docker-as-a-Service usluge, koja bi omogućila korišćenje Docker-a u okviru COMING cloud infrastrukture.

Automatizacija procesa je nešto čemu teži cela IT industrija. Ne samo da se njome smanjuje vreme koje je potrebno za neke zadatke, već se i eliminišu ljudske greške, koje se najčešće događaju upravo pri obavljanju repetitivnih poslova.

Postoje brojna proširenja i alati za automatizaciju koji su dostupni za rad sa vCloud platformom. PowerCLI, koji se koristi za rad sa vSphere-om, takođe se može koristiti i za rad sa vCloud Director-om. Tu su i open-source SDK za Python (pyvcloud), kao i vcd-cli za upotrebu u komandnoj liniji. Poslednji alat koji ćemo pomenuti je Terraform, koji pored vCloud-a obezbeđuje podršku za rad sa više različitih infrastrukturnih i cloud platformi.

Jednostavnost masovnog testiranja

Oblast u kojoj se vCloud Director stvarno ističe je testiranje razvijenih rešenja i provera kvaliteta. Mogućnost ekstremno brzog pokretanja velikog broja instanci za testiranje i jeste ono što je cloud definisalo kao podrazumevanu platformu za ovaj zadatak. VCloud Director rešenje odlazi još dalje, dozvoljavajući svakom vApp-u da funkcioniše sa potpuno istim IP i MAC adresama interno kao i šablon iz kojeg je nastao, pomoću koncepta izolovanih mreža.

Sam koncept ograđenih mreža nije ništa novo, niti revolucionarno, ali automatizacija ovog procesa i lakoća njegovog podešavanja donosi velike uštede vremena koje bi bilo utrošeno tokom ručne rekonfiguracije koja bi bila potrebna. Kada je ova opcija uključena, ispred vApp-a se podiže ruter koji se ponaša kao proxy ARP uređaj, odnosno odgovara na ARP zahteve koji nisu namenjeni njemu. Kada paket namenjen nekoj virtuelnoj mašini stigne do njega, on ga dalje prosleđuje u internu mrežu, čuvajući i skrivajući internu IP i MAC adresu te virtuelne mašine za uređaje spolja.

Upravo ovde se krije ključ brzog, masovnog testiranja. Potrebno je samo jednom konfigurisati vApp za test onako kako bismo želeli i na njemu podesiti ograđivanje mreža. Zatim iz ovog šablona možemo podići ogroman broj identičnih vApp-ova, koji svi zajedno postoje na istoj mreži, bez ikakvih adresnih konflikata uprkos identičnoj konfiguraciji. Nakon toga možemo svaki vApp podvrgnuti drugačijem testu i utvrditi da li takva konfiguracija zadovoljava naše potrebe.

Zvuči dobro? Uverite se sami!

Lakoća upravljanja sopstvenim virtuelnim privatnim data centrom je ono što vCloud Director stavlja rame uz rame sa velikim, javno dostupnim cloud servisima. Integracija sa NSX komponentom, koja obezbeđuje širok dijapazon mogućnosti prilikom konfiguracije mreže, jeste ono što ovo rešenje podiže za stepenik više.

Mogućnost integracije sa raznovrsnim alatima koji olakšavaju i automatizuju rad na platformi korisnicima skraćuje potrebno vreme za implementaciju bilo kojeg rešenja. Na kraju, samostalnost u radu i fleksibilan način naplate su ono što bi trebalo da privuče svakog ko se bavi razvojem i testiranjem softvera.

Ukoliko vam ovde navedeni razlozi nisu dovoljni, kontaktirajte nas kako bismo vam obezbedili demo nalog, pomoću kojeg biste mogli i sami da se uverite zašto je u pitanju vodeće rešenje, najbolje na tržištu cloud usluga.

Stepan Stančić, COMING

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...