Pravi je trenutak da kompanije shvate važnost usklađivanja podataka koje poseduju sa GDPR regulativama. Ukoliko to ne urade, mogu se veoma brzo naći u nezavidnom položaju.

GDPR (General Data Protection Regulation), Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti od 25. maja prošle godine startovala je sa primenom, kako u svim zemljama članicama EU, tako i u zemljama pristupnicama, među kojima se nalazi i Srbija. Prema podacima istraživanja kojima raspolaže kompanija Veritas, globalni lider u upravljanju informacijama, nešto manje od 5% kompanija na planeti uspelo je svoje poslovanje da uskladi sa GDPR regulativama pre početka primene, mada se veruje da je taj procenat nešto veći u ovom trenutku, a prve kazne za prekršitelje već su izrečene.

Ovo je više nego poražavajuć rezultat, koji nameće brojna pitanja u vezi sa brigom o ličnim podacima, zloupotrebi istih na svim nivoima i zanemarivanju činjenice da se ne poštuju propisane pravne regulative. Iako su kazne ogromne, kompanije još uvek ne shvataju da će pre ili kasnije svoje poslovanje morati da prilagode GDPR regulativama, jer drugog izbora nemaju. Period usklađivanja je već prošao i ozbiljne kompanije kao što je Veritas aktivno pokušavaju da na više načina edukuju radna okruženja o važnosti primene GDPR-a, kao i kaznama koje čekaju za nepoštovanje regulativa. Ova kompanija u svojoj ponudi ima i vrhunska rešenja koja brzo, lako i efikasno mogu da obezbede potpuno usaglašavanje sa GDPR regulativama, ali i da ponude mnogo više od toga.

Veritas rešenja

360 Data Management Suite rešenje kompanije Veritas obuhvata niz alata i naprednih softverskih tehnologija za upravljanje informacijama i njihovu analizu. Ono može pomoći kompanijama da uspešno započnu svoje putovanje ka krajnjem cilju – postizanju usaglašenosti poslovanja sa GDPR regulativama. Oslanjajući se na proverena softverska rešenja koja će unaprediti IT infrastrukturu korisnika, zainteresovanim stranama unutar kompanije omogućava se efikasno i transparentno uključenje u odgovarajuće procese bitne za sve propisane GDPR regulative.
Ključne komponente rešenja 360 Data Management Suite obuhvataju: obezbeđivanje ekspertskog vođstva gde je i kada je ono najpotrebnije, lociranje podataka zarad usaglašavanja sa GDPR-om, pretraživanje podataka za usaglašenost poslovanja sa GDPR regulativom, minimiziranje podataka za usaglašenost sa GDPR-om, zaštitu podataka za GDPR usaglašenost i nadzor podataka za usaglašenost sa GDPR-om.

Information Map je aplikacija koja radi u cloud-u, pomažući da kompanije steknu bolji uvid u nestrukturirane podatke. Information Map izvlači metapodatke iz NetBackup-a i predstavlja ih u sklopu alata sa vizuelnom navigacijom, pomažući korisnicima da identifikuju rizike, vrednost i otpad u svojim primarnim skladištima podataka. Veritas-ov NetBackup omogućava izradu rezervnih kopija podataka i povraćaj podataka iz bekapa na kompletnoj IT infrastrukturi, nezavisno od platforme, bilo da je ona virtuelna, fizička ili je u pitanju cloud.

Kompanije moraju da razumeju ko je taj ko bi trebalo da bude ovlašćen i ko pristupa ličnim podacima u sklopu korporativnog fajl sistema. To je veoma teško, s obzirom na to da su okruženja za skladištenje podataka fragmentirana i sačinjena od servera datoteka, usluga za skladištenje u cloud-u, različitih uređaja i sistema za bekapovanje i arhiviranje podataka.

Data Insight kompanije Veritas analizira nestrukturirane podatke i kakav pristup njima imaju korisnici na različitim kanalima, uključujući servise u cloud-u, kao što su Box, Dropbox, Google Drive itd. Softver pokreće analizu podataka da bi se postiglo upravljanje podacima koje treba sačuvati određeno vreme, postigla usaglašenost sa regulativom o čuvanju podataka određeno vreme, sa zahtevima za obezbeđivanje pristupa podacima, a i da se stekne bolje razumevanje rizika u vezi sa osetljivim podacima.

Nedostatak tehnoloških rešenja za usklađivanje sa GDPR-om

Dodatno istraživanje koje je naručila kompanija Veritas Technologies pokazuje i kako mnoge organizacije nemaju odgovarajuću tehnologiju za rešavanje problema propisa koje donosi GDPR. Zapravo, skoro trećina ispitanika (32%) zabrinuta je da njihova organizacija nema potrebnu tehnologiju za upravljanje podacima, kao i da je to nešto što bi moglo da ugrozi potpuno usaglašavanje sa GDPR regulativama. Sa druge strane, 39% ispitanika zabrinuto je da njihova organizacija nije u stanju da pravilno locira i identifikuje podatke i da je to ključni problem sa kojim se susreću u težnji da se GDPR implementira u njihovo poslovno okruženje.

Organizacije su takođe zabrinute za svoju sposobnost da vrednuju podatke. Četiri od deset organizacija (42%) izveštava da nemaju način da odluče koje podatke bi trebalo sačuvati, a koje ne. Ispod GDPR-a, kompanije mogu sačuvati lične podatke ukoliko se oni koriste za originalne namere, ali ih moraju obrisati kada više nisu potrebni za te svrhe. Neuspeh u pridržavanju mogao bi rezultirati velikim kaznama.

Grupi od 900 ispitanika postavljeno je pitanje: Šta vas najviše brine o pripremi vaših kompanija za GDPR? Odgovori su bili podeljeni:

42% – Nemamo načina da odlučimo koje podatke bi trebalo sačuvati ili izbrisati na osnovu vrednosti podataka.

39% – Brisanje podataka iz naših sistema koji bi se mogli pokazati kao korisni u budućnosti.

39% – Nemogućnost preciznog prepoznavanja, lociranja i upravljanja ličnim podacima tokom interne pretrage.

32% – Nemamo prave alate za praćenje podataka u realnom vremenu.

30% – Nespremnost da se zaštite lični podaci od kršenja/zloupotrebe i gubitaka.

Kako bi usaglasile poslovanje sa GDPR regulativama organizacije (prema pomenutom istraživanju) u poslednje vreme sve više traže pomoć stručnih lica. Nešto manje od dve trećine ispitanika (65%) kaže da njihove organizacije aktivno rade sa trećim licima na polju usaglašavanja sa GDPR regulativama. Sada je zapravo poslednji momenat za traženje savetodavne službe za proveru spremnosti i kreiranje staze za napred. Sat otkucava i nisu samo moguće kazne ono najgore što čeka; ugroženi su i veliki poslovi, reputacija brendova i sam život preduzeća.

Pravi je trenutak

Pravi je trenutak da kompanije shvate važnost usklađivanja ličnih informacija/podataka koje poseduju sa GDPR regulativama. Ukoliko to ne urade, mogu se veoma brzo naći u nezavidnom položaju, koji može da ih košta mnogo novca, ali i oduzimanja radne dozvole. Veritas-ova rešenja su među najboljima na tržištu, prilagodiva su i nude mogućnost primene na različitim IT infrastrukturama, sa podrškom za veliki broj proizvoda različitih softverskih i hardverskih vendora. Upravo to daje dodatnu vrednost ovoj kompaniji i čini je najboljim mogućim izborom, bar kada je reč o usklađivanju ličnih informacija sa GDPR regulativama.

Drago Gajski , Veritas Technologies

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...