PRVI PROJEKAT MIGRACIJE NA SAP S/4HANA U REGIONU

COMING je uspešno priveo kraju prvu migraciju na platformu SAP S/4HANA u regionu, a kompanija MSK dobila je tehnološki najnapredniji sistem koji će joj značajno olakšati poslovanje

Godine 2019. menadžment kompanije MSK a.d. Kikinda doneo je odluku o implementaciji novog SAP sistema na modernoj HANA tehnologiji, a projekat je trebalo realizovati na cloud infrastrukturi kompanije COMING. Razloga je bilo više: unapređenje sistema, činjenica da dotadašnja SAP instalacija neće imati podršku u bliskoj budućnosti, obilje funkcionalnosti novih SAP S/4HANA sistema, bolji interfejs i novine kao što je Fiori, a sve to na novoj, redizajniranoj arhitekturi, koja podržava bržu obradu većeg broja operacija, a pri tome koristi i manje resursa, npr. diskovnog prostora itd. Uz to, cloud infrastruktura kompanije COMING – Computer Engineering omogućava izuzetnu dostupnost, sigurnost podataka, laku manipulaciju sistemima, monitoring, skalabilnost, fleksibilnost i – na kraju – jednostavnost korišćenja sistema.

Stanje informacionog sistema pre migracije

Prethodna SAP instalacija bila je bazirana na Windows server 2003 R2 operativnim sistemima i Microsoft SQL 2005 DBMS. U prvobitnoj implementaciji sistem je 2008. godine realizovan on-premises, na infrastrukturi MSK Kikinda. Tokom 2010. godine sistem je nadograđen DR lokacijom u Beogradu, korišćenjem resursa na COMING cloud infrastrukturi. DR lokacija realizovana je implementacijom DB miroringa na nivou SQL-a.

U međuvremenu, hardver na produkcionoj lokaciji je zastareo i izašao iz perioda oficijelne podrške. U tom trenutku doneta je odluka o migraciji produkcione SAP infrastrukture, takođe u COMING cloud, a da se DR servisi presele na COMING-ovu sekundarnu DR lokaciju u Kragujevcu. Tokom navedenih migracija virtuelne mašine su menjale svoju lokaciju, ali se u pogledu softvera ništa nije promenilo. Sistem je po pitanju SQL-a kao operativnog sistema ostao na prvobitnom nivou.

Prelazak sa SAP ECC 6.0 na S/4HANA

Iste godine kada je cilj postavljen otpočelo se sa implementacijom projekta. Po principu sličnih projekata, prvo je kreirana projektna organizacija od strane naručioca i izvođača, u ovom slučaju kompanije COMING.

Projektni tim predstavio je nadzornom odboru, tj. menadžmentu plan projekta, a posle usvajanja krenulo se u realizaciju istog. Okvirno, faze projekta bile su:

  • Kick-off
  • Analiza stanja i kreiranje kopije PRD (K1)
  • Analiza i rešavanje problema
  • Testiranje i odobravanje
  • Obuka ključnih korisnika
  • Migracija produkcije

Go live. Prelazak na ovu poslednju fazu bio je planiran za 1. jul 2019. godine.

Ova metodologija osigurala je visoku pouzdanost u migraciji, a s obzirom na to da su svaki korak ili problem u testiranju evidentirani, COMING sada poseduje „know-how cookbook“, tako da će se sa svakim sledećim projektom kvalitet i pouzdanost samo dodatno povećavati. Korisnici na strani klijenta su u svakom momentu imali mogućnost da prate status migracije, otvorene zahteve, načine rešavanja, ko je zadužen itd. i to sve zahvaljujući tiketing sistemima za vođenje projekata.

Problemi tokom migracije

Imajući u vidu kompleksnost realizovanog projekta, kao i činjenicu da je ovo prvi projekat migracije na S/4HANA u regionu, potpuno je očekivano i razumljivo da su se tokom migracije pojavljivali i različiti problemi. Jedan od problema odnosio se na sinhronizaciju kupaca i dobavljača i pojavu grešaka kod numeracije. U novoj verziji SAP-a kupci i dobavljači grupisani su u dve tabele, što nije slučaj u prethodnim, starijim verzijama. Ipak, zahvaljujući SAP Notes, pronađen je način za uspešnu integraciju. Drugi problem uzrokovala je valuta 40 u FI/CO. S obzirom da COMING ima PCOE status, nakon prijave tog incidenta SAP stručnjaci su vrlo brzo uspeli da nađu rešenje i da ga implementiraju. Efikasnom rešavanju ovih i sličnih problema umnogome je doprinela nova platforma u COMING cloud-u: kopije migracija su se vrlo brzo odvijale, a zahvaljujući brojnim funkcionalnim alatima sve je proteklo bez većih rizika.

Za sve to vreme COMING je održavao i stari sistem kompanije MSK i servisirao sve zahteve u vezi sa neometanim odvijanjem poslovnih procesa (npr. najava revizora i kreiranja posebnih izveštaja, hitna izmena procesa u HR-u itd.). S obzirom da je upravo sredina leta period za koji dosta zaposlenih planira godišnje odmore, i to je bio jedan od izazova pri planiranju uspešnog izvođenja projekta.

Završetak projekta i krajnji rezultati

Rezultat izvedenog projekta je uspešna i na vreme završena migracija. Korisnik MSK nije ni u jednom trenutku bio izložen opasnosti od neuspele migracije ili neočekivanog zastoja u radu. Dana 1. jula 2019. godine sistem je bio funkcionalan i korisnici su neometano vršili isporuke.

Zahvaljujući dobroj organizaciji i podršci korisnika MSK Kikinda, kao i profesionalnosti SAP kancelarije i njihove podrške, kompanija COMING je uspešno privela kraju projekat i prvu migraciju na platformu SAP S/4HANA u regionu. Iskustvo COMING-ovih stručnjaka i dobro razrađen plan projekta, sa detaljnim testiranjem i simulacijama, omogućili su nesmetano odvijanje važnih poslovnih procesa. Tokom čitavog procesa migracije kompanija MSK bila je u mogućnosti da svojim kupcima sve proizvode isporuči na vreme, a u isto vreme dobila je moderan, tehnološki najnapredniji sistem koji će joj omogućiti potpun fokus na svoje poslovanje.

Nedeljko Kuduz, COMING

O kompaniji MSK

Akcionarsko društvo Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda je proizvođač hemijskih proizvoda najvišeg kvaliteta, metanola i sirćetne kiseline, koje isporučuje kupcima širom sveta. Sedište i proizvodna postrojenja MSK nalaze se u neposrednoj blizini grada Kikinde, 130 km severno od Beograda.

Početak proizvodnje datira od 1987. godine, a finalni proizvodi MSK Kikinda su metanol i sirćetna kiselina. Godišnja proizvodnja ovih proizvoda je: 200.000 t/g metanola i 100.000 t/g sirćetne kiseline. U vlasništvu MSK a.d. Kikinda je i MSK CG, sa sedištem u Baru, u Republici Crnoj Gori, gde se nalazi i terminal za pretovar sirćetne kiseline iz železničkih cisterni u brodove.

MSK Kikinda zapošljava oko 520 radnika, što se može smatrati optimalnim brojem i prema svetskim standardima za ovu vrstu petrohemijskih kompleksa. Sistem menadžmenta kvaliteta koji je uspostavljen u MSK odnosi se na sve proizvode, procese i zaposlene. On integriše u jedinstvenu celinu ostale sisteme menadžmenta, kao što su zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednosti zaposlenih. Uspešnost uspostavljenog sistema menadžmenta potvrđena je sertifikatima po standardu ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. MSK takođe poseduje Kosher i Halal sertifikate za sirćetnu kiselinu.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...