SLOBODAN PETKOVIĆ, LEONI: SRBIJA KONTINUIRANO UNAPREĐENJE KAO KLJUČ USPEHA

Sa Slobodanom Petkovićem, menadžerom uvoza/izvoza i organizacije transporta u kompaniji LEONI Srbija, razgovarali smo o saradnji sa COMING-om na uvođenju nove verzije Microsoft Dynamics NAV-a i planovima za razvoj novih rešenja.

LEONI Srbija deo je LEONI Grupe, globalnog proizvođača rešenja za prenos energije i podataka u automobilskoj i drugim industrijama. Kompanija LEONI Srbija osnovana je 2009. godine, kada je počela sa radom fabrika u Prokuplju. Godine 2014. u Malošištu, u opštini Doljevac, otvorena je druga fabrika, a sredinom 2017. godine počela je sa radom i treća fabrika u Srbiji, u Nišu. U avgustu 2018. godine kompanija je počela izgradnju četvrte fabrike, u Kraljevu. LEONI Srbija trenutno ima blizu 10.000 zaposlenih i najveći je poslodavac u industrijskom sektoru u zemlji. Kompanija se nalazi među 10 najvećih izvoznika u Srbiji.

Cilj kompanije LEONI je da postane vodeći pružalac rešenja u oblasti pametnih sistema za prenos energije i upravljanje podacima. Da bi taj cilj bio ostvaren zaposleni kontinuirano unapređuju svoje znanje i iskustvo iz oblasti elektronike i tehnologije, a digitalna transformacija unutar same kompanije ogleda se u implementaciji rešenja i procesa koji doprinose povećanju stepena automatizacije poslovanja. Sa našim sagovornikom razgovarali smo o realizaciji jednog takvog rešenja.

B&IT: Molimo Vas, predstavite se našim čitaocima.

Slobodan Petković: Zovem se Slobodan Petković. Kao diplomirani ekonomista, 2013. godine počinjem sa radom u kompaniji LEONI Wiring Systems Southeast d.o.o. na poziciji analitičar za uvoz/izvoz – carinski broker. Godine 2014. izabran sam za vođu tima uvoza/izvoza i organizacije transporta, tada jedine proizvodne jedinice u Prokuplju. Kako se kompanija LEONI razvijala i rasla u Srbiji, tako su i moja zaduženja postajala obuhvatnija. Danas kompanija ima četiri proizvodne jedinice, i to u Prokuplju, Malošištu, Nišu i Kraljevu, a ja sam kao menadžer uvoza/izvoza i organizacije transporta zadužen za sve četiri lokacije.

 

B&IT: Angažovani ste na poziciji koja podrazumeva brigu o logističko-strateškim odlukama kompanije LEONI. Koja je uloga IT-ja u realizaciji ovih odluka?

Slobodan Petković: Glavni zadatak logistike je upravljanje tokom materijala i sа njima povezanih informacija unutar logističkog lanca, a glavni ciljevi optimizacija troškova i ispunjenje zahteva korisnika. Stoga, logistika poprima sve veću važnost u današnjem poslovanju jer predstavlja područje u kome je moguće znatno smanjiti troškove poslovanja i samim tim povećati efikasnost i konkurentnost kompanija na globalnom tržištu.

Prema pojedinim istraživanjima koja su sprovedena u Zapadnoj Evropi, udeo logističkih troškova u ukupnim troškovima poslovanja kreće se od 10% do 25%, dok su logistički troškovi u zemljama u razvoju i do dva puta veći od onih u razvijenim zemljama. Dublja analiza logističkih troškova otkriva da najveći udeo u ukupnim troškovima imaju transport sa oko 59% i održavanje zaliha sa oko 29%. Iz ovih odnosa troškova vidljivo je da se najveće uštede mogu ostvariti upravo u ova dva podsistema logistike.

Turbulencije u području poslovanja koje su izazvane tehnološkim, političkim, socijalnim i ekonomskim promenama zahtevaju primerene reakcije menadžmenta. Ove reakcije moraju biti zasnovane na preciznim i pravovremenim informacijama i jedino kao takve mogu obezbediti efikasnost, efektivnost i konkurentnost. Upravo tu se ogleda bitna uloga informacionih sistema i tehnologija u svim segmentima poslovanja.

 

B&IT: Sa kojim problemima ste se susretali pre saradnje sa COMING-om?

Slobodan Petković: Praktično prvi zadatak koji sam dobio 2014. godine bio je uvođenje Microsoft Dynamics Navision rešenja, tj. razvoj modula za uvoz/izvoz. Kako smo od samog osnivanja 2009. godine konstantno bili u prvih 10 izvoznika u Srbiji, jasno je da je obim uvoza i izvoza bio veliki i da se iz godine u godinu samo povećavao. Poređenja radi, tadašnji mesečni obim uvoza i izvoza je kao sadašnji nedeljni obim sa jedne od lokacija, a sada ih imamo ukupno četiri. S obzirom na obim i kompleksnost poslovanja, radili smo sve carinski dozvoljene postupke, od redovnih postupaka do aktivnog/pasivnog oplemenjivanja, a sve to kroz excel tabele i evidencije. Imajući u vidu da je u takvom procesu učešće ljudskog faktora veoma veliko, a samim tim i povećan rizik mogućih grešaka, imali smo problem nekonzistentnih evidencija, izveštaja, znatan broj grešaka, što je u krajnjem izazivalo uzaludno trošenje raspoloživih resursa na ispravljanje grešaka.

 

B&IT: COMING je u kompaniji LEONI implementirao Microsoft Dynamics NAV 2016. Kako je to uticalo na automatizaciju poslovanja?

Slobodan Petković: Uvođenje Microsoft Dynamics Navision rešenja doprinelo je pre svega sistematizovanju evidencije. Kada smo uspostavili jednu zdravu bazu, mogli smo da radimo na unapređenju procesa. Tako smo i došli do toga da kroz razne zabrane, ograničenja, razna obavezna polja prilikom svakodnevnih operacija pripreme podataka za carinjenje dođemo i do jednog vida automatizacije dela procesa. Tako, na primer, imamo nekoliko izveštaja koji se generišu svakog prvog u mesecu, što je jako bitno kod donošenja ispravnih i pravovremenih odluka. Takođe, imamo i svakodnevno automatsko generisanje mejlova ka predefinisanim mejl grupama – mejlovi brokerima u vezi sa isticanjem pojedinih rokova za carinjenje, mejlovi magacinima za transferisanje repromaterijala iz carinskog skladišta u proizvodnju, mejlovi odeljenju finansija sa izveštajima o dnevnom carinjenju i mnogi drugi.

Definitivno jedno od najvećih unapređenja u procesu je i automatsko razduživanje naših normativa prilikom izvoza, kako bi se dobila specifikacija utrošenih repromaterijala prilikom izrade gotovog proizvoda, a koja je jako bitna sa carinskog aspekta poslovanja. S obzirom da je proizvodnja koncipirana na JIT (Just In Time) i JIS (Just In Sequence) logističkom sistemu (koncept sa minimalnim zalihama repromaterijala i gotovog proizvoda) i da je transport prilično nepredvidiva kategorija, svaki minut uštede u procesu uvoza ili izvoza je bitan. Svaki minut uštede vremena pri izradi prateće dokumentacije, svaki minut uštede u procesu uvoznog ili izvoznog carinjenja je dodatni bonus minut za tranzitno vreme koje je definisano logističkim konceptima isporuke, a koje je u automobilskoj industriji prilično kratko. Tako smo i kod izvozne dokumentacije period izrade skratili sa 4 sata na maksimalnih 15 minuta, dok se kompletno razduženje normativa odvija naknadno, kroz automatizovani proces u Microsoft Dynamics Navision rešenju.

Posledica automatizacije brojnih procesa i centralizovane, sistematske evidencije podataka je postignuto povećanje operativne efikasnosti i efektivnosti, što se jasno vidi i kroz mnogobrojne KPI-je (Key Performance Indicators) koji su u fokusu centralnog menadžmenta.

B&IT: Smatrate li odluku da pređete na novu verziju NAV-a dobrom i zbog čega?

Slobodan Petković: Prelazak na novu verziju NAV-a nam je i omogućio ­mnogobrojna unapređenja u procesima, ali i neka sistemska unapređenja. Laički govoreći, kod nove verzije programa proces knjiženja neće biti prekinut u slučaju nestanka električne energije, već će se odvijati u pozadini na serveru do okončanja istog, što kod stare verzije programa nije bio slučaj. Kod nove verzije programa moguć je paralelni rad više korisnika bez ometanja. Takođe, veliki broj evidencija i izveštaja se sada generiše i šalje automatski, putem mejla, što u uslovima donošenja odluka u kratkim vremenskim okvirima donosi veliku prednost. Novom verzijom programa proširene su mogućnosti za brojna unapređenja, kojih ćemo zasigurno imati sve više.

 

B&IT: Sa kojim tehničkim i organizacionim izazovima ste se suočili pri implementaciji Microsoft Dynamics Navision rešenja i tokom procesa konsignacije?

Slobodan Petković: Definitivno najveći izazov bio je otpor prema promenama. To se dešava kada ljudi percipiraju da će izmene u procesima stvoriti određenu pretnju za njih (koja ne mora biti realna, ali je tako viđena od strane nekih zaposlenih). Taj izlazak iz tzv. zone komfora i svakodnevno objašnjavanje razloga za uvođenje novina, kao i prednosti koje se postižu automatizacijom mnogih procesa, bio je izazov od ključnog značaja za uspešnu implementaciju modula za uvoz/izvoz. Tek nakon ovog prvog koraka – prevazilaženja otpora i prihvatanja promena, i nakon savladavanja početnih tehničkih ograničenja (obezbeđivanje posebnog prostora na serveru, dodeljivanje specifičnih prava pristupa korisnicima itd.), sami zaposleni su postali generatori novih ideja. Tako je, iako je prvobitno bio iniciran od strane menadžmenta kompanije, proces „konsignacije“ bio u većoj meri dizajniran od strane samih zaposlenih, koji su imali najbolji uvid u podatke koji su bili neophodni radi optimalnog sprovođenja samog procesa.

Kada je novi proces, tzv. proces „konsignacije“ postao neminovnost (preciznije, radi se o uobičajenim oblicima postupanja u okviru carinskog skladišta), zaposleni su i sami uvideli da bi uvođenje bilo kog drugog softverskog rešenja bilo kontraproduktivno, pa je na osnovu toga i doneta odluka da se ovaj proces sprovodi kroz Microsoft Dynamics Navision. Ovaj proces je danas u velikoj meri automatizovan i kompaniji LEONI u svakom momentu omogućava „free cash flow“ od preko 600.000 evra i praktično nula vrednosti zaliha za osnovni repromaterijal – žicu. To bi bilo praktično nemoguće bez dobre i precizne evidencije, evidencije prilagođene potrebama carine, carinskih brokera i analitičara za uvoz/izvoz.

Čak i nakon sprovođenja ovako dizajniranog procesa (od strane zaposlenih) u kome je mogućnost greške svedena na minimum, javio se otpor prema novinama koji je bio prevaziđen prvog dana implementacije. Danas, nakon dve godine, možemo da se pohvalimo da nismo imali ni jednu jedinu grešku u implementaciji, evidenciji i carinjenju, za šta su u najvećoj meri zaslužni zaposleni u odeljenju uvoz/izvoz, ali i softversko rešenje kroz Microsoft Dynamics Navision.

 

B&IT: Pored prelaska na novu verziju, odlučili ste se da u NAV implementirate i nove poslovne procese. Možete li nam reći zbog čega?

Slobodan Petković: Jedino preduzeća koja su „mrtva“ nemaju potrebe za promenama. Dinamično okruženje u kome poslujemo iziskuje stalne promene i prilagođavanja. Upravo ovakvo složeno okruženje uslovljava neizvesnost u poslovanju, sa jedne strane, dok sa druge strane dovodi do potrebe za učenjem i razvojem sopstvene strategije u oblasti automatizacije, integracije, protoka informacija i iskorišćenja resursa. Za velike kompanije kakva je LEONI implementacija integrisanih ERP softverskih rešenja, kao što je Microsoft Dynamics Navision, postala je strateško sredstvo za prilagođavanje poslovanja promenama u okruženju, kao i poboljšanje poslovnih performansi. Sa aspekta logistike i uvoza/izvoza, novi trendovi u upravljanju zalihama, česte promene i usklađivanja carinskog i drugih zakona sa zakonima Evropske Unije, promene u stopama carine jesu pojave koje se uz NAV mogu pratiti. Brz i kvalitetan odgovor na sve poslovne promene jeste ključ uspeha poslovanja, kao i sticanja i održavanja konkurentske prednosti, i to je glavni razlog uvođenja Microsoft Dynamics Navision modula u odeljenje za uvoz/izvoz.

B&IT: Koje ste uštede i benefite ostvarili uvođenjem nove verzije NAV-a i implementacijom novih procesa?

Slobodan Petković: Ostvarili smo uštede u resursima u svakom smislu te reči, i ljudskim i materijalnim. Ostvarili smo uštede u ubrzanju procesa pripreme podataka za carinjenje i samog carinjenja, imajući u vidu jedinstven, pregledan izgled i formu naloga za carinjenje koji sadrže sve neophodne podatke za sam proces; uštede u ubrzanju procesa izrade faktura, profaktura, specifikacija koje se dobijaju automatski u formi koja je neophodna za brzo i efikasno carinjenje i izveštaje. Došlo je do ubrzanja procesa knjiženja, a s obzirom da se prethodno iskontrolisani podaci učitavaju u bazu iz excela i do ubrzanja procesa razduženja normativa, koje se odvija nakon samog izvoza u unapred predefinisanom vremenskom periodu… Nova verzija samog programa omogućila nam je i uštede u vremenu zbog bržeg knjiženja u realnom radu (oko 20% u odnosu na staru verziju), kao i uštedu u broju neophodnih licenci upravo zbog mogućnosti odlaganja knjiženja npr. van regularnog radnog vremena, a o samoj optimizaciju korišćenja IT resursa u ovakvim uslovima je suvišno i govoriti.

Takođe, kao bitan benefit može se izdvojiti i smanjenje rizika poslovanja kroz povećanje kontrole i smanjenje broja grešaka nastalih manuelnim radom, odnosno povećanje sigurnosti i pouzdanosti podataka. U globalu, nova verzija Microsoft Dynamics Navision-a nam je omogućila povećanje kvaliteta poslovanja, kao i poslovne inteligencije kroz automatizovano izveštavanje.

 

B&IT: Kakvi su Vaši utisci o saradnji sa COMING-om?

Slobodan Petković: Na osnovu ranijeg iskustva sa firmama koje su implementirale neka druga softverska rešenja, mogu reći da je pažljiva komunikacija ključ svakog uspeha, a da je najveći problem iluzija da je ona ostvarena. Razumevanje procesa do detalja, spremnost na analizu trenutnih nedostataka, ukazivanje na uska grla u procesima, prilagođavanje izveštaja i načina funkcionisanja programske logike potrebama i zahtevima kupca, tj. nama, konstantna dostupnost – sve to dovoljno govori o profesionalizmu i pristupu rešavanju problema celokupnog COMING tima, od onih manje iskusnih junior programera sve do najiskusnijih seniora, „od manje iskusnog Ilije do više iskusnog Ilije“.

 

B&IT: Da li planirate razvoj nekih novih rešenja u cilju poboljšanja poslovanja? Koji su planovi za budućnost?

Slobodan Petković: LEONI kultura propagira kontinuirano unapređenje procesa, tako da od toga nećemo odustati. Koliko god mislili da su neki procesi dobri, uvek ima prostora za neko poboljšanje. Ništa nije toliko dobro da ne bi moglo biti bolje.

Ono čime se već bavimo i čime ćemo se baviti u bliskoj budućnosti jesu fina unapređenja postojećih procesa, uspostavljanje SMS servisa kroz Microsoft Dynamics Navision modul, traženje softverskog rešenja za praćenje statusa dolaznih i odlaznih vozila, integracija postojećeg procesa konsignacije sa drugim ERP sistemima u okviru LEONI korporacije kako bi efekat postao globalan. Ne planirati u stvari znači planirati neuspeh.

B&IT: Imate li neku poruku za kompanije koje razmišljaju o sličnim rešenjima?

Slobodan Petković: Ukoliko nemate vremena za planiranje, moraćete ga naći za popravljanje.

Intervju vodila: Liana Paunović
COMING

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...