Profesionalna rešenja za zdravstveni sektor

Visoka raspoloživost sistema i nulta tolerancija na gubitak podataka od presudnog su značaja u primeni informacionih tehnologija u zdravstvu. Zato je važno imati pouzdanog IT partnera, a veći broj zdravstvenih ustanova u Srbiji je svoje poverenje ukazao upravo kompaniji COMING.


Čitav zdravstveni sistem se u ovom trenutku suočava sa ogromnim problemima, što znači da se i IT odeljenja u sklopu zdravstvenih ustanova nalaze pred velikim izazovima. Jedan od osnovnih zahteva koji se postavljaju svakoj IT službi jeste da postojeći sistemi funkcionišu bez prekida, ali i da se aktivno radi na njihovom unapređenju. Ponekad ovi zahtevi za unapređenjima mogu biti visokokritični i sa kratkim rokom za realizaciju. Tada je posebno važna podrška iskusnog IT partnera i upotreba pouzdanih tehnoloških rešenja.

COMING rešenja u zdravstvenim ustanovama

COMING – Computer Engineering već duži niz godina uspešno primenjuje svoja tehnološka rešenja i u zdravstvenom sektoru i može se pohvaliti saradnjom sa dve najveće privatne zdravstvene ustanove u Srbiji. Projekti u oblasti zdravstva u kojima učestvuju stručni timovi kompanije COMING podrazumevaju primenu cloud tehnologija i rešenja iz segmenta poslovnog softvera. Takođe, rad na ovim projektima često uključuje i realizaciju nove ili unapređenje postojeće infrastrukture, kako bi ona bila sposobna da funkcioniše sa što višim stepenom raspoloživosti, uz punu redundansu svih kritičnih tačaka i sa nultom tolerancijom na gubitak podataka.

Veliki broj projekata koje COMING izvodi u saradnji sa zdravstvenim ustanovama realizuje se u domenu cloud tehnologija. Primena cloud rešenja oslobađa zdravstvene ustanove od potrebe za investiranjem u hardver, softverske licence za infrastrukturni softver i prateće troškove za adekvatan telehousing opreme. Uz cloud tehnologije, važno polje saradnje je i oblast poslovnog softvera, gde se zdravstvenim ustanovama pomaže u procesu implementacije softverskih rešenja kojima se objedinjuju poslovni procesi unutar jedne ustanove. Naravno, tu su i profesionalne usluge koje COMING-ovi visokokvalifikovani inženjeri i konsultanti pružaju, najčešće sa ciljem da se postojeća infrastruktura ili poslovni procesi optimizuju i unaprede, kako bi sistem funkcionisao u 24×7 režimu rada.

Cloud tehnologije

Među najefikasnija rešenja koja COMING realizuje za potrebe zdravstvenih ustanova spadaju, svakako, moderne cloud tehnologije. Cloud rešenja, sa svim prednostima i koristima koje donose, mogu pomoći ovim organizacijama da se izbore sa aktuelnim i nekim budućim izazovima.

Osnovna premisa na kojoj počiva primena cloud tehnologija je potreba da se lokacija na kojoj je sam servis realizovan izmesti na sigurnije i pouzdanije mesto, ne samo u smislu fizičke lokacije data centra, već i opreme, infrastrukturnih servisa, kao i tehničke podrške koja upravlja sistemom i koja funkcioniše u 24×7 režimu rada. Kroz cloud usluge COMING zdravstvenim ustanovama isporučuje cloud kao primarnu platformu za realizaciju svih servisa, ali se ona može iskoristiti i kao udaljeni bekap i servis za oporavak u slučaju katastrofe, uz korišćenje odgovarajućih infrastrukturnih alata.

Projekti u domenu cloud tehnologija neretko aktiviraju i potrebu za profesionalnim servisima, kroz koje se postojeća infrastruktura dodatno optimizuje i osigurava. Tako COMING često sarađuje sa zdravstvenim ustanovama i na ovom polju, posebno u aktuelnim uslovima, kada su interne IT službe zdravstvenih ustanova opterećene drugim problemima.

Aleksandar Pavlović, Coming

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...