Pouzdana platforma za visok kvalitet poslovanja

Menadžment kompanije Signal odlučio se za uvođenje novog integrisanog informacionog sistema, koji bi bio adekvatna podrška za rastuće poslovne potrebe. Odabrano je ERP rešenje Dynamics 365 Business Central (NAV), a za implementatora COMING – Computer Engineering.


Kompanija Signal osnovana je 1991. godine, kao porodično preduzeće sa sedištem u Somboru. Posle teškog razvojnog puta u promenljivim i nesigurnim uslovima poslovanja, koji su obeležili poslednju deceniju prošlog veka, preduzeće je izraslo u respektabilnu firmu, koja je pouzdan poslovni partner svim investitorima na polju inženjeringa, proizvodnje i održavanja vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i svetlosne signalizacije. Preduzeće je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu.

Danas se delatnosti kompanije Signal mogu podeliti na nekoliko osnovnih segmenata:

  • Proizvodnja, postavljanje (ugradnja) i održavanje horizontalne (oznake) i vertikalne (saobraćajni znaci) saobraćajne signalizacije, uključujući i svetlosnu;
  • Izrada, postavljanje i održavanje građevinske i pomoćne saobraćajne signalizacije (obeležavanje, ogledala, obični i svetlosni panoi, pokretni semafori, signalne prikolice i sl.);
  • Inženjering iz oblasti saobraćaja.

Signal na godišnjem nivou izradi u proseku više od 72.000 različitih znakova i nalepnica, preko 3.000 m² saobraćajnih i turističkih tabli i putokaza na PVC, EG, HI i DG foliji, više od 4.000 m rešetki različitih profila i namena u signalizaciji, 1.000 ramova za znakove i preko 25.000 m pocinkovanih stubova, pešačkih, segmentnih i montažno-demontažnih ograda, kao i više tipova signalnih prikolica namenjenih za označavanje zone radova.

Signal proizvodi za unapred poznate kupce, što znači da se proizvodnja odvija po nalogu kupaca, uz maksimalno poštovanje njihovih zahteva. Proizvodnja se odvija u dve smene. Tehnološka opremljenost, kvalitetan kadar, licence i sertifikati, potrebna i raspoloživa infrastruktura – to su osnovne pretpostavke kvaliteta proizvoda i usluga preduzeća Signal.

Uz Vojvodinu, gde je i osnovano, preduzeće Signal je svoje tržište postepeno proširilo na čitavu teritoriju Srbije, kao i na Bosnu i Hercegovinu. Stalno praćenje tehnološkog razvoja i prisustvo na brojnim međunarodnim sajmovima rezultirali su izvozom na tržište Evropske unije, Afrike i Bliskog istoka, sa tendencijom povećanja broja inostranih kupaca, koji su nesumnjivo zadovoljni kvalitetom Signalovih proizvoda. Danas izvoz čini 25% ukupnih prihoda Signala. Ova tržišna ekspanzija postignuta je zahvaljujući pre svega kvalitetu proizvoda i usluga koje Signal pruža, kao i korektnim poslovnim odnosima sa investitorima, kupcima i krajnjim korisnicima, o čijim potrebama i očekivanjima se uvek vodi računa. Menadžment kvaliteta u kompaniji Signal bazira se na zahtevima standarda serije ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, kao i ISO 27001 sistem menadžmenta bezbednosti informacija.

Potreba za unapređenjem poslovanja

Tokom kovid-19 krize, menadžment preduzeća Signal došao je do zaključka da opstanak i razvoj poslovanja moraju da obuhvate i mere obezbeđivanja i tekućeg iskorišćavanja drugih resursa, kao i mere koje se odnose na povećavanje preduzetničke moći, preuređivanje proizvodnog i tehnološkog portfolija, kao i promenu tržišne pozicije. Kovid-19 u 2020. godini nije uticao na potražnju za Signalovim robama i uslugama, ali je otežao funkcionisanje u samoj kompaniji, usled pojedinačnih slučajeva obolevanja među zaposlenima, uprkos striktnom pridržavanju propisanih mera zaštite od koronavirusa.

Iz tog razloga plan za poboljšanje poslovanja u 2021. godini zasnivao se na tome da se svi zaposleni, bez obzira na to da li rade u neposrednoj proizvodnji, kao administrativni radnici ili su članovi rukovodstva, svakodnevno zalažu za poboljšanje procesa proizvodnje i usluga. Plan je podrazumevao i uvođenje kontinuirane kontrole slučajnih uzoraka, kao i unapređenje kontrole kvaliteta gotovih proizvoda, kako bi se kompletno poslovanje podiglo na nivo viši od prošlogodišnjeg. Stoga je akcenat stavljen na unapređenje radne efikasnosti, pre svega u proizvodnji, kako bi se što lakše prevazišli tekući izazovi, jasno definisale odgovornosti zaposlenih i greške svele na minimum.

Kako bi se što adekvatnije odgovorilo na identifikovane poslovne potrebe, planirano je uvođenje novog integrisanog informacionog sistema (ERP), koji bi omogućio standardizaciju poslovnih procesa, prikupljanje i praćenje dokumentacije, brži, tačniji i pouzdaniji protok informacija neophodnih za svakodnevno poslovanje, a sve u cilju stvaranja uslova koji bi menadžmentu Signala olakšali donošenje ispravnih i pravovremenih poslovnih odluka. Postojeći poslovni informacioni sistem, koji Signal koristi od 2009. godine, prestao je da zadovoljava poslovne potrebe preduzeća, a dodatno je uočen i nedostatak konsultantskih usluga za podršku i nadogradnju tog sistema u Srbiji. Uz implementaciju ERP sistema, planirana je i implementacija savremenog BI rešenja.

Izbor rešenja i partnera

Istraživanjem tržišta i uporednim pregledom različitih ponuđenih rešenja, menadžment Signala došao je do zaključka da će ERP rešenje Dynamics 365 Business Central (NAV) zadovoljiti potrebe kompanije na duži rok, imajući u vidu veličinu i model poslovanja Signala sa jedne strane i mogućnosti koje nudi Dynamics 365 BC sa druge strane. Za implementatora je odabran COMING – Computer Engineering, vodeća ICT kompanija u Srbiji i regionu i partner kompanije Microsoft. Menadžment Signala uverio se da COMING ima potrebno iskustvo u implementaciji ERP sistema, stečeno na više desetina projekata u prethodnih deset godina. Uz to, COMING-ovi ERP konsultanti odlično poznaju srpsko zakonodavstvo i poslovnu praksu, što je jedan od osnovnih preduslova za uspeh ovakvog projekta. Projekat implementacije podržan je u okviru EBRD Advice for Small Businesses, koji finansira Evropska unija kroz Enterprise Development & Innovation Facility (EDIF).

Signal se opredelio za ERP u COMING cloud-u, što će razvoju kompanije u novim uslovima poslovanja, izazvanim kovid-19 pandemijom, pomoći smanjenjem investicionih troškova u IT infrastrukturu, kao i troškova kvalifikovane IT radne snage, koja je deficitarna na tržištu. Dodatno, opredeljenju Signala za COMING cloud doprinele su i garancije da je ova cloud infrastruktura u potpunosti redundantna i otporna na otkazivanje bilo koje komponente, što daje garanciju od 99,99% za pouzdanost rada servisa. COMING cloud platformu koristi više od 100 preduzeća, a COMING poseduje sertifikat za bezbednost podataka ISO 27001, kao i – jedini u regionu – Cloud Verified sertifikat za kvalitet svetske IT kompanije VMware.

Postignuti rezultati

Implementacijom Dynamics 365 BC (NAV) poslovno-informacionog sistema postignuti su sledeći konkretni ciljevi:

  • Integrisana baza podataka. Podaci i transakcije glavnih poslovnih procesa kompanije su na jednom mestu, lako pretraživi i dostupni sa svakog polja (jednom unet podatak i nikad više). Integrisani su svi procesi u preduzeću: prodaja, nabavka, magacinsko knjigovodstvo, finansijsko knjigovodstvo, planiranje proizvodnje.
  • Omogućena je izrada svih zakonskih izveštaja i na srpskom i na engleskom jeziku. Pomoć i svi dokumenti su na srpskom i engleskom jeziku.
  • Import-eksport podataka preko standardnih excel alata omogućio je veću produktivnost zaposlenih.
  • Konfigurativni operativni izveštaji – više od 600 gotovih izveštaja, u svakom izveštaju korisnici sami mogu određivati kriterijume prikaza izveštaja.
  • Međunarodni računovodstveni standardi i knjiženje u više valuta (faktura se knjiži u valuti u kojoj je i sačinjena, kursne razlike i konverziju program radi automatski).
  • Savremena i pouzdana platforma – Dynamics 365 BC ERP je projektovan na platformama koje omogućavaju integraciju sa novim tehnologijama, smart karticama, bar-kod čitačima, sigurnosnim rolama, dokument menadžment i BI sistemima.

Višnja Crnogorac i Igor Grijak, Coming

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...