Stara kompanija za nova doba

Implementacija ERP-a sa obračunom cene proizvodnje, koju je COMING – Computer Engineering realizovao u kompaniji Yumco, vrlo brzo je rezultirala unapređenjem poslovnih procesa i značajnim smanjenjem troškova proizvodnje


Istorijat kompanije Yumco počinje još davne 1960. godine, osnivanjem predionice i tkačnice pamuka u Vranju. Od prvih metara tkanine, koji su iz mašina potekli početkom 1964, kada je otpočela probna proizvodnja, Yumco je u naredne tri decenije izrastao u tekstilnog giganta, sa širokom lepezom proizvoda i sopstvenom maloprodajnom mrežom. Nažalost, međunarodne sankcije tokom devedesetih godina XX veka usporile su intenzivan rast kompanije, ali ona nije obustavljala svoju proizvodnju i investiciona ulaganja. Usledio je još jedan težak period, obeležen tranzicionim promenama u srpskoj privredi. Ipak, reorganizacija je dovela do oporavka i postepenog povratka proizvodnje na stare kapacitete. Danas je HK PK Yumco a.d. Vranje u procesu reafirmacije i pozicioniranja kao vodeća kompanija tekstilne industrije Srbije. Ovaj tekstilni gigant, koji ima zaokružen tehnološki proces proizvodnje, počev od tekstilnih sirovina do gotovih odevnih predmeta, trenutno zapošljava oko 1.900 radnika.

Kao značajan snabdevač drugih proizvođača predivom, tkaninom i koncem, kompanija ima veliki potencijalni efekat na čitavu tekstilnu industriju Srbije, ali i jugoistočne Evrope, posebno po stupanju na snagu CEFTA sporazuma. Od potpisivanja Sporazuma o tekstilu između Srbije i EU, koji je stupio na snagu tokom 2005. godine, značajno je porastao i interes stranih kompanija za saradnju u oblasti tekstilne industrije i izvoz tekstilnih proizvoda. Kao lider u proizvodnji namenskog programa, HK PK Yumco a.d. izrađuje i uniforme za poljsku, finsku, nemačku i austrijsku vojsku, kao i uniforme za MUP Republike Srbije, ali i radna odela za radnike drugih državnih institucija, javnih i privrednih preduzeća i zdravstvenih centara.

Paralelno sa jačanjem tržišne pozicije i povećanjem obima proizvodnje i prodaje postala je sve izraženija i potreba za modernizacijom kompanijskog informacionog sistema, koji bi morao da bude adekvatna podrška poslovanju. U tom trenutku postala je jasna neophodnost prelaska na savremen i funkcionalan ERP sistem.

Implementacija ERP sistema

ERP sistemi koji integrišu i obrađuju informacije zasnovane na praćenju svih poslovnih procesa danas predstavljaju temelj poslovanja svakog ozbiljnog preduzeća. Njihovom primenom postižu se standardizacija, integracija i automatizacija poslovnih procesa, čime se omogućavaju blagovremeno donošenje poslovnih odluka na osnovu relevantnih informacija i bolja iskorišćenost resursa i sredstava.

Pre implementacije ERP rešenja u kompaniji Yumco je u upotrebi bila zastarela aplikacija za finansije i računovodstvo, koja nije ni izbliza mogla da pokrije sve poslovne i proizvodne procese i da adekvatno odgovori na potrebe poslovanja. Nakon implementacije MS Dynamics 365 BC ERP-a unapređeni su svi poslovni procesi, čime je funkcionisanje kompanije značajno poboljšano. Kroz standardne module Dynamics ERP-a poboljšane su performanse u svim poslovnim oblastima, od finansija, preko nabavke, proizvodnje, magacinskog poslovanja, prodaje i usluga, do ljudskih resursa.

Sektor ekonomsko-finansijskih poslova je preko modula za finansije značajno unapredio proces knjiženja obaveza dobavljača i kupaca. Kreiranje i knjiženje nabavnih i prodajnih faktura sada se vrši automatski, preko unapred definisanih dokumenata prodaje i nabavke, čime je eliminisan dosadašnji manuelni rad na kreiranju faktura. I u sektoru prodaje je rad pre uvođenja ERP-a izvođen isključivo manuelno, dok je kreiranje i praćenje prodajnih dokumenata, poput profaktura, otpremnica i faktura, sada automatizovano. U prodajnoj dokumentaciji sada se mogu pratiti i proizvodne količine, pa je u svakom trenutku dostupna informacija koliko je još ostalo da se proizvede do zahtevane količine od strane kupca.

U sektoru nabavke i magacinskog poslovanja proces rada je izmenjen i automatizovan preko dokumenata nabavke – zahteva za nabavku, ponude za dobavljača i porudžbenice. Dokument nabavne porudžbine koristi se za kreiranje nabavne fakture, kao i za kreiranje prijemnice nabavke od strane magacionera. Magacioner sada u svakom trenutku ima uvid u stanje zaliha u magacinu, dok je pre uvođenja ERP-a za informacije o stanju zaliha bio zadužen ekonomsko-finansijski sektor.

Informacije o poslovnim procesima i ostvarenoj proizvodnji se automatski kreiraju preko izveštaja o poslovnim rezultatima kompanije, za koje je zadužen Power BI. Izveštavanje preko business intelligence rešenja omogućava menadžmentu kompanije donošenje neuporedivo kvalitetnijih odluka.

Uz standardne ERP module, koji pokrivaju osnovne poslovne procese, u HK PK Yumco a.d. implementirano je i praćenje procesa proizvodnje sa obračunom cene koštanja po jedinici proizvoda, kao i dva softverska proizvoda kompanije COMING. U pitanju su DMS – Document Management System i FMS – Fleet Management System, koji su integrisani sa ERP-om. DMS je unapredio arhiviranje dokumentacije kroz automatizovanje radnih procesa (workflow), dok je FMS pojednostavio i poboljšao upravljanje celokupnim voznim parkom kompanije Yumco.

Obračun cene proizvodnje

Primarna proizvodnja u HK PK Yumco a.d. počinje od tehničke pripreme i slanja radnih naloga za sve radne jedinice. Radni nalog se kreira na osnovu komercijalnog naloga, tj. porudžbine kupca. Kada radna jedinica primi radni nalog, pristupa izradi proizvoda. Po realizaciji radnog naloga u nekoj od proizvodnih jedinica kontrola kvaliteta određuje klasu proizvoda. Sve dok proizvodi ne zadovolje postavljene kriterijume (prva i druga klasa) radni nalog za proizvodnju se ne zatvara. Nakon toga poluproizvodi u različitim fazama kreću se preko međufaznih skladišta.

Finalna proizvodnja uključuje konfekciju, gde se po nalogu kroje, šiju i pakuju odevni predmeti, koji se potom skladište u magacin. Tehnička priprema finalne proizvodnje je jedinstvena za sve radne jedinice i podrazumeva komercijalni nalog sa raspisom količina po veličinama, rokom i svim ostalim potrebnim podacima. U tehničkoj pripremi finalne proizvodnje kreira se izveštaj o praćenju proizvodnih procesa u svim radnim jedinicama. Tu je i modelarnica, kao jedinstvena priprema uzoraka i šablona za tendere i komercijalnu proizvodnju, koja posluje u okvirima službe razvoja.

Obračun cene proizvodnje u HK PK Yumco a.d. zasniva se na potrošnji sastavnica i utrošenom vremenu rada (proizvodni postupci), koje se obračunava preko ključeva raspodele troškova – električne energije, vode, gasa (TNG i CNG), radne snage i rezervnih delova. Na taj način se dobija trošak proizvodnje po jedinici proizvoda – cena koštanja. Ostvarena cena koštanja poredi se sa planiranom cenom po jedinici proizvoda, što omogućava pojednostavljeno upravljanje troškovima proizvodnje.

Nalozi za proizvodnju kreiraju se automatski, po fazama, iz unapred definisanih proizvodnih postupaka. Trebovanje sirovina za proizvodnju se takođe kreira automatski iz radnog naloga, a na bazi predefinisanih normativa (sastavnica artikla). Kada se otpočne za izradom poluproizvoda ili gotovih proizvoda, radni nalozi na dnevnom nivou knjiženjem razdužuju trebovane sirovine, a proizvedenu količinu automatski knjiže na magacinskoj lokaciji za poluproizvode ili gotove proizvode.

Na zahtev kompanijskog menadžmenta, nalozi za primarnu proizvodnju odvojeni su od naloga za finalnu proizvodnju, zbog preciznijeg praćenja utroška i ostvarene proizvodnje. Sve što primarna proizvodnja proizvodi za namensku prodaju vidljivo je u finalnoj proizvodnji. Na taj način je poboljšan uvid u zalihe poluproizvoda za finalnu proizvodnju, koja sada može da trebuje neophodne sirovine i poluproizvode bez prekida rada.

Obrada obračuna proizvodnje vrši se na mesečnom nivou, uz prethodno zatvaranje naloga koji su završeni za taj mesec. Ukoliko nalog za proizvodnju nije završen, onda se automatski kreira novi i proizvodnja se nastavlja u narednom mesecu. Na ovaj način omogućeno je prikazivanje utroška sirovina, kao i svi troškovi po kapacitetima proizvodnje na mesečnom nivou.

Bojan Ivanović i Slobodan Đorđević, Coming

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...