Aplikacije kao srž modernog biznisa i boljih poslovnih rezultata

Aplikacije su zauzele vodeće mesto u globalnoj ekonomiji, one su mesto gde većina ljudi koristi digitalne usluge i najbolji način za brzo i efikasno zadovoljavanje potreba i zahteva kupaca, klijenata i zaposlenih


Agilan pristup u razvoju aplikacija, pored novih modela za povezivanje i komunikaciju sa korisnicima, donosi kompanijama i rast poslovanja i prihoda. Upravo zato, modernizacija aplikacija nije samo osnovni IT prioritet, već je treba posmatrati i kao jedan od glavnih poslovnih prioriteta. Prema VMware Market Insights izveštaju, primarna inicijativa 91% kompanija je da migriraju i modernizuju legacy aplikacije. Zalet je toliko snažan da se očekuje da do 2024. godine polovina svih aplikacija na globalnom nivou bude modernizovana.

„Iako je većina biznisa svesna prednosti aplikacija, mnogi nemaju potrebno in-house znanje i veštine za modernizaciju aplikacija i sprovođenje multicloud strategija neophodnih za unapređivanje poslovanja. Zbog toga se VMware oslanja na partnere, kao što je COMING, da pomognu kompanijama u tranziciji sa legacy na cloud native aplikacije i sa cloud na multicloud infrastrukturu. Partneri su ’prevodioci’ koji znaju kako da naša najsavremenija rešenja efikasno implementiraju, u cilju podizanja poslovanja svojih klijenata“, kaže Nenad Aleksić, regionalni menadžer prodaje u kompaniji VMware za jugoistočni klaster srednje Evrope.

Ovo potvrđuje i Roberto Poletto, direktor prodaje i marketinga u kompaniji COMING. „Naš zadatak je da kreiramo mapu puta koja obuhvata više od samog softvera, proizvoda i infrastrukture koju nude naši partneri, poput VMware-a. Ova mapa spaja i usklađuje ciljeve svih učesnika u procesu modernizacije aplikacija unutar jedne kompanije u koherentnu strategiju. Na primer, svi developerski timovi žele Kubernetes, a 90% razgovora koje vodimo na poslovnom nivou fokusirano je na cloud native aplikacije. Ova dva cilja su u svojoj suštini usklađena, potrebno je samo sve učesnike usmeriti kako da ih usklade i u praksi“, objašnjava Poletto.

Uloga partnera u strategiji modernizacije

Dodavanje Kubernetes-a u infrastrukturu određene organizacije ne bi smelo da dovede do usložnjavanja zadataka za timove u toj kompaniji, već da im omogući da svoju infrastrukturu pripreme za moderne aplikacije. Uloga partnera u ovoj jednačini u velikoj meri se ogleda u osposobljavanju timova – njihov posao je da olakšaju svim timovima da iz jedne tačke nadgledaju i upravljaju svim aplikacijama u svim cloud okruženjima, istovremeno obezbeđujući developerima neometano i bezbedno iskustvo u radu.

„Dokazano je da tehnička ekspertiza i profesionalne konsultacije koje dolaze od partnera daju bolje rezultate za kompanije. Forrester i VMware istraživanje pokazuje da međutimsko usklađivanje kompanijama omogućava razbijanje silosa (71%), kreiranje sigurnijih aplikacija (70%) i povećanje agilnosti za usvajanje novih procesa rada i tehnologija (66%)“, objašnjava Aleksić, i dodaje da VMware sarađuje sa partnerima poput COMING-a, koji znaju kako da preuzmu inicijativu, povežu tačke i pozicioniraju se kao konsultanti, brokeri i isporučioci modernizacije aplikacija, kako bi svojim klijentima obezbedili platformu za rast poslovanja.

Prema Polettovim rečima, „COMINGova tehnička ekspertiza i sposobnost za jasno predstavljanje šire slike kupce i klijente ohrabruje, ne samo da se odluče za pravu tehnologiju, kao što su proizvodi i rešenja iz VMware protfolija, već i da razviju internu kulturu u kojoj je kontinuirana modernizacija aplikacija sastavni deo poslovne strategije“.

Nenad Aleksić, Vmware

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...