Business Central kao parking mesto za vaše poslovanje

U razgovorima sa potencijalnim klijentima često se može čuti kako je uvođenje ERP-a zahtevno u pogledu finansijskih troškova i ljudskih resursa. Jedini odgovor koji na to možemo dati jeste: Čak i ako implementacija ERP-a iziskuje visoke inicijalne troškove, racionalizacijom procesa i maksimiziranjem efikasnosti poslovnih tokova, dugoročno gledano, uštedećete novac.


Za preduzeća čije poslovanje ima trend konstantnog rasta ne postavlja se pitanje da li će, već kada će im biti potreban softver za planiranje resursa preduzeća (ERP). Upravljanje velikim obimom informacija koje generiše jedna kompanija postaje skupo, dugotrajno i podložno lošem upravljanju.

Javno komunalno preduzeće Parking servis – Niš, čija je osnovna delatnost upravljanje javnim parkiralištima, održavanje saobraćajne signalizacije, javnog osvetljenja i novogodišnje dekoracije na teritoriji grada Niša, osnovano je jula 2006. godine, sa idejom da se na sistemski način reši problem parkiranja u samom centru grada i da se na taj način doprinese komunalnom redu u gradu. Na putu digitalizacije poslovanja, jedan od bitnih koraka koje je JKP Parking servis – Niš preduzeo jeste uvođenje aplikativnog rešenja za upravljanje poslovanjem Business Central.

Primarni cilj implementacije softvera je pokriti što veći deo poslovanja korišćenjem jednog sistema, kako bi podaci bili centralizovani i tačni. Upravo je to i bila ideja implementacije Business Central-a u preduzeću Parking servis – Niš. Implementacijom Business Central-a pokriven je ceo proces nabavke, od kreiranja naloga za nabavku, preko njegove overe digitalnim putem, do povezivanja fakture sa ugovorom javne nabavke i praćenje realizacije po ugovoru. Sama evidencija i kontrola ugovora javne nabavke je u potpunosti implementirana u BC.

Vođenjem celokupnog poslovanja u jednom sistemu omogućuje se obrada i analiza svih ulaznih parametara koji na svakodnevnom nivou proizlaze iz poslovnih procesa i pravovremeni prikaz rezultata poslovanja, što je od ključnog značaja za donošenje odluka rukovodstva. Standardizacija procesa u okviru jednog sistema omogućava minimizovanje uticaja faktora ljudske greške, zahvaljujući dobroj organizaciji i maksimalno pojednostavljenim poslovnim procesima, što je upravo i učinjeno u JKP Parking servis – Niš.

Holistički pogled na upravljanje poslovnim procesima

Nakon donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju, preduzeće JKP Parking servis – Niš želelo je da kompletno automatizuje proces obrade i slanja faktura na platformu elektronskog fakturisanja (SEF). Uvođenjem Business Central-a i COMING DMS rešenja ComDoc uspešno je realizovana namera da se procesi automatizuju: fakture se kreiraju i knjiže u jednom sistemu, a ove fakture, zahvaljujući integraciji, bivaju automatski poslate i zavedene u SEF (preko DMS-a).

Paralelno sa elektronskim fakturisanjem, zakonom je predviđena i e-fiskalizacija. Maloprodajni računi kreiraju se i knjiže u Business Central-u, odakle se i šalju na integrisanu kasu i automatski fiskalizuju, a zatim se u BC vraća podatak o broju računa iz poreske uprave. Ovim integracijama sa BC-om u preduzeću Parking servis – Niš postignuta je ušteda u vremenu obrade jednog ili više računa i njihovom zakonskom tretmanu.

Svakodnevnim hranjenjem poslovnog softvera obimnim podacima generišemo bazu podataka koja postaje rudnik, ukoliko iskoristimo prednosti poslovnog izveštavanja koje omogućava Power BI. Power BI omogućava povezivanje sa neobrađenim podacima, a zatim i generisanje izveštaja na osnovu tih podataka, organizovano kroz razumljive prezentacije namenjene krajnjem korisniku.

Kada govorimo o savremenom poslovanju preduzeća, kontinuirano unapređenje poslovnih procesa neodvojivo je od upotrebe tehnologije u svakodnevnom poslovanju. ERP predstavlja instrument koji organizaciji daje holistički pogled na upravljanje i kontrolu svih poslovnih procesa. Posledično, performanse su unapređene, a uvođenjem DMS-a i Power BI-ja rukovodstvo je u mogućnosti da u svakom trenutku donosi prave poslovne odluke, zasnovane na pouzdanim i blagovremenim informacijama.

 

Miljana Đorđević, COMING

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...