COMING pristup razvoju savremenih sistema u praksi

U prethodnom tekstu dali smo pogled na arhitekturu koji pokazuje koliko je moderan IS složen i koliko su naše predstave na nivou poslovnih procesa i procedura daleko od njihove softverske i fizičke realizacije na nižim slojevima. U nastavku donosimo jedan znatno skraćen spisak rešenja i usluga koje je COMING isporučio i isporučuje klijentima, a koji ilustruje naše kompetencije u svim slojevima IS-a. Oni koji ne vole dugačka nabrajanja mogu ovo poglavlje ostaviti za kasnije, kao izvor referenci koje im u budućnosti mogu biti korisne.


Kompetentan arhitekta/implementator mora odlično razumeti celokupnu građevinu (kao što lekar mora poznavati anatomiju i fiziologiju organizma) da bi bio u stanju da dizajnira i ostvari svoje rešenje, koje zadovoljava aktuelne, ali i buduće potrebe klijenta. IKT kompanija koje imaju ovakvu viziju i u stanju su da je realizuju u praksi kod nas nema mnogo. COMING CE je jedna od njih i ovakav koncept uspešno praktikuje već godinama. To potvrđuju brojni projekti, kroz koje su klijentima isporučena rešenja koja pokrivaju sve slojeve u arhitekturi IS-a. Poslednjih nekoliko godina ubrzano raste broj korisnika koji nam poveravaju ne samo delimična rešenja za pojedine slojeve arhitekture, već i redizajn i dalji razvoj kompletnog IS-a. Pri tome se IKT infrastruktura najčešće iz privatnog data centra klijenta postepeno seli u COMING cloud ili kod drugih isporučilaca. Tako nastaju tzv. multicloud rešenja, opet kao rezultat ozbiljne analize koristi i troškova.

S1: Alati za menadžmen

Uobičajeno je da se kao osnovni alat za planiranje koristi seveprisutni Excel, ali je on u našim rešenjima obavezno dopunjen analitikom (BI). Desetine klijenata već ga uspešno koriste. Kao izvori podataka koriste se ERP sistemi (Microsoft Business Central, SAP), različiti CRM sistemi (Redmine, MS CRM) i ostali aplikativni servisi. Zajedničko svim implementacijama ja da rezultat planiranja (biznis plan) mora biti automatski prenet u sve ključne podređene sisteme (ERP, prodaja, nabavka, finansije, kontroling, BI). Tek tako upotpunjeni sistemi omogućavaju pouzdanu analizu rezultata poslovanja i odstupanja.

Klijenti: Medijana Niš, PZP Požarevac i mnogi drugi. Za COMING ovo je jedan od ključnih elemenata IS-a i u bliskoj budućnosti rešenja ćemo proširiti još sofisticiranijim alatima za planiranje (Balanced Scorecard) i naprednom analitikom (mašinsko učenje).

S2: Poslovni procesi – dizajn i implementacija

Iako ne biste očekivali da se alati koji su tipični za sisteme kvaliteta nađu u portfoliju IKT kompanije, mi mislimo upravo suprotno: razumevanje poslovnih procesa (koncepata, kontrole, upravljanja, kontinualnih poboljšanja, Demingovog PDCA modela povratne sprege) ključno je za implementaciju aplikativnih rešenja iz sloja S4. COMING je za potrebe kontinuiranog poboljšanja poslovnih procesa u HBIS Srbija implementirao sopstveno aplikativno rešenje, koje se vrlo lako može primeniti u bilo kom drugom preduzeću.

S3: Alati za poboljšanje produktivnosti krajnjih korisnika

Alate za krajnje korisnike, kao i računare i drugu potrebnu opremu, COMING isporučuje već tridesetak godina. Poslednjih godina primetna je postupna migracija korisnika ka cloud rešenjima (MS Office365), koja i mi sami koristimo. Za upravljanje korisničkim identitetima, aplikacijama i uređajima COMING već više od jedne decenije implementira rešenja za tzv. virtuelno korisničko okruženje, počev od Evrosonga 2008. u Beogradu, preko Univerzijade 2009, pa sve do VMware Horizon rešenja za globalnog isporučioca rešenja iz domena energetike.

Za potrebe letačkog osoblja jedne aviokompanije i nekoliko finansijskih institucija uspešno je primenjen Airwatch – MDM rešenje kompanije VMware za upravljanje i zaštitu uređaja korisnika.

S4: Aplikativni servisi

Ovaj sloj predstavlja jedan od stubova na kojima počiva COMING-ovo poslovanje. Broj implementiranih rešenja je velik.

ERP: Microsoft Business Central (NAV) u raznim industrijama, uz naš dodatni razvoj kod desetina korisnika (Signal Sombor, Mediana Niš, PZP Požarevac, Leoni Niš); SAP ERP sistemi nekoliko korisnika, među njima i internacionalne kompanije (prva konverzija SAP ERP 6.0 na S/4 HANA u ovom delu Evrope, u MSK Kikinda 2018). Najveći broj MS BC klijenata koriste COMING cloud infrastrukturu i druge usluge. Razlog je vrlo jednostavan: ERP je moguće implementirati bez investicija u licence i opremu, a kao mesečnu uslugu moguće je platiti i konsalting. Ovaj model su mnogi naši klijenti ocenili kao znatno povoljniji od tradicionalnog. Nedavno nam se u COMING cloud-u pridružio još jedan SAP ERP klijent – Zdravlje Leskovac.

CRM: već desetine Readmine korisnika, koji su uz dodatni razvoj od strane COMING-a pretvorili ovaj odlični alat, zasnovan na otvorenom kodu, u CRM alat za upravljanje incidentima i projektima. I sam COMING ga već godinama uspešno koristi za iste namene. DMS: COMING-ovo aplikativno rešenje za upravljanje dokumentima ove godine prošireno je i modulom za efakture. U poslednje dve godine rešenje je implementirano kod više desetina korisnika, čiji broj nezadrživo raste.

Ovo je trenutno najbrže rastuća COMINGova usluga. Korisnici: čitav niz javnih preduzeća, Službeni glasnik RS, Beogradske elektrane, Institut za standardizaciju RS i mnogi drugi (pogodićete, i sam COMING).

POS: za čitav niz korisnika na različitim platformama – od MS BC, preko sopstvenih rešenja, do rešenja trećih, prijateljskih IT kompanija.

Razvoj aplikacija po specijalnim zahtevima korisnika: od Wiener osiguranja Beograd, preko nekoliko internacionalnih kompanija (nafta/gas), do sopstvenog autonomnog vozila (robota). Razvoj je zasnovan na modernoj mikroservisnoj arhitekturi, u čemu je COMING, opet, jedan od pionira kod nas. Pored nekoliko implementacija, završenih ili u toku, urađeno je i više pilot projekata koji su pokazali sve prednosti mikroservisa nad tradicionalnom, monolitnom arhitekturom aplikacija.

Posebna rešenja za korisnike: jedan od primera je MDA sistem za US Steel (HBIS) za obaveštavanje o kritičnim situacijama u procesu proizvodnje, koji uključuje elemente aplikativnih i procesnih rešenja.

S5: Transakcioni sloj

COMING je sisteme za upravljanje bazama podataka (kao i druge iz ovog sloja, za koje ćemo naći više mesta nekom drugom prilikom) implementirao kao sastavni deo navedenih aplikativnih servisa, ali i samostalno, kod više desetina korisnika. Implementirani su MS SQL Server, SAP HANA i druga DB rešenja, od relativno malih do velikih višekorisničkih sistema. Takođe, uspešno je izvedena konsolidacija više desetina sistema na optimalne performanse (u kompaniji Tarkett EE), a intenzivno radimo na optimizaciju performansi kod drugih korisnika: MDI Beograd, Belmedic i dr. Naše povezano preduzeće Quantum Automarket prvo je uspešno implementiralo MS Azure Hyperscale (SQL server) kod nas i na toj platformi uspešno isporučuje svoje usluge brojnim internacionalnim korisnicima (Irska, Velika Britanija, Češka, Kolumbija, Južna Afrika, naš region).

S6: Operativni sistemi i sistemski softver

COMING je tokom godina na brojnim projektima premostio jaz između Windows i Linux svetova. Naša rešenja na obe platforme uspešno koegzistiraju kod brojnih korisnika: MSK (SAP ERP Hana na Linux Red Hat platformi i brojni Windows servisi za ostale namene), Wiener osiguranje, RTS, RTV, Ministarstvo finansija Srbije. Infrastruktura za upravljanje korisničkim identitetima i pravima pristupa (MS Active Directory) implementirana je kod velikog broja korisnika, od državne uprave do naših korisnika u inostranstvu (Computer Orange SAD i njegovih petnaestak klijenata).

S7: Mikroservisna infrastruktura

Već nekoliko godina COMING radi na mikroservisnom modelu razvoja aplikativnih servisa. Infrastruktura za upravljanje mikroservisima zasnovana na Kubernetes platformi i pratećim alatima implementirana je kod Wiener osiguranja i jedan od vodećih mobilnih operatera, a u toku je implementacija rešenja za više domaćih korisnika (migracija DMS aplikacije na mikroservisnu platformu u Službenom glasniku). Quantum Automarket je svoje aplikacije postupno migrirao na MS Azure mikroservisnu platformu. Ovo je jedan od stubova nove arhitekture aplikativnih servisa, u koje će COMING još više ulagati u budućnosti.

Izražen je interes za primenu ove platforme u finansijskom sektoru, za koji je urađeno nekoliko pilot projekata koji nedvosmisleno potvrđuju fleksibilnost, pouzdanost i ekonomičnost platforme.

S8: Virtuelna infrastruktura

Od 2006. do danas Coming je implementirao više od sto virtuelizovanih rešenja u Srbiji i inostranstvu. Na neki način virtuelizacija je postala naš zaštitni znak. Korisnici: od najmanjih do najvećih. Između ostalih: Telekom Srbija, Narodna banka Srbije, Tarkett doo, RTS Beograd, Univerzijada 2009 (sa Telekom-om), Modis, Moskva, itd.

Od početaka kad je bilo dosta nerazumevanja uloge VI došli smo do današnje situacije da je VI standard, kako za sopstvene korisničke primene tako i kod svih isporučilaca Cloud usluga.

S9: Sistemi za skladištenje podataka

Sisteme za skladištenje podataka i rezervno kopiranje (backup) COMING implementira od svog nastanka. Pre više od dvadeset godina, u okviru infrastrukture za SAP kompanije Tarkett EE instaliran je prvi virtuelizovani sistem za skladištenje podataka (HP VA 7410). Od tada, realizovane su desetine velikih i nebrojeno manjih sistema (NetApp, HP, Dell, IBM), a poslednjih godina i dosta softverski definisanih rešenja (VMware vSAN). Neki od korisnika: Tarkett EE, RTS, PIO fond, EMS, Beogradske elektrane, jedinstveno rešenje kod nas NetApp Metroclaster u duvanskoj industriji. Sistemi za rezervno kopiranje (lokalno, udaljeno, van mreže): manje-više svi koji se kod nas na tržištu mogu naći (Veritas, IBM, HP), a posebno Veeam, čija rešenja iznajmljujemo i kao cloud uslugu. Više puta ovi sistemi su pomogli našim klijentima u kritičnim situacijama (napad kriptolokera, otkazivanje hardvera).

Ovaj sloj IS-a ima i ključnu ulogu u kompleksnim rešenjima za oporavak od katastrofe. COMING je i u ovom domenu jedan od pionira: prvi produkcioni sistem za oporavak SAP servisa (zasnovan na VMware SRM) realizovan je još 2008. godine u kompaniji Tarkett EE. Potom su sledili i drugi: Wiener osiguranje, korisnik iz duvanske industrije, COMING cloud usluge za oporavak od katastrofe za MSK, Grawe osiguranje itd.

S10: Mreža i bezbednost

Ovo je, takođe, tradicionalni segment COMING- ovih usluga: pre dvadesetak godina jezgro mreže Tarkett EE na bazi Cisco opreme, potom veliki projekat mreže za US Steel/HBIS i desetine drugih. U domenu bezbednosti: niz Checkpoint rešenja (EMS), F5 sa čitavim spektrom mrežnih usluga za Ministarstvo finansija Srbije i dr. Poslednjih nekoliko godina intenzivno implementiramo VMware rešenja za softverski definisane mreže (NSX). Na primer: COMING cloud, EMS, Beogradske elektrane, Wiener osiguranje.

S11: Data centar usluge

COMING polako napušta koncept fizičkog data centra. Uvideli smo da izgradnja sopstvenog data centra nije isplativa i da treba koristiti usluge velikih operatora, koji smeštanje klijentske infrastrukture pružaju po povoljnim uslovima. Mi smo svoju opremu na kojoj pružamo cloud usluge smestili u data centre Telekoma.

Korisnicima nudimo, kao što smo opisali ranije: virtuelne data centre u cloud infrastrukturi. Među prvim korisnicima su Arriva, Požarevac, Grawe osiguranje, Belmedic, Beograd. Tehnološki istovetno rešenje realizovano je i za potrebe nekih drugih isporučilaca cloud usluga kao što je Orion telekom, Beograd i sl. provajderi u zemlji i regionu. Pored toga, korisnici poput Ringiera (Blic) rešili su da iznajme od Coming-a fizičku infrastrukturu, dopunjenu našim Cloud uslugama. Takođe, sve veći broj korisnika se odlučuje da iznajmi od COMING-a fizičku infrastrukturu, dopunjenu našim cloud uslugama.

Retko koji od navedenih projekata je „čist“, tj. pripada samo jednom sloju IS-a. Naprotiv, najsloženiji projekti koje smo radili pokrivaju gotovo celu arhitekturu IS-a. Ta se tendencija ubrzava poslednjih nekoliko godina i vodi ka postupnom preuzimanju sve više poslova u domenu IKT koje ima smisla poveriti partnerima – od arhitekture do infrastrukture i cloud usluga.

Prikazana lista omogućava samo da se nasluti dubina i širina spektra servisa koji su klijentima neophodni za izgradnju i unapređenje IKT-a, a koje COMING sa svojim partnerima i saradnicima pruža i razvija.

Umesto zaključka

Cilj ovog teksta, prilično obimnog, je da pokaže COMING-ov pristup razvoju savremenih sistema. Zato u zaključku dajemo kratku listu tema (pravce delovanja) koje su danas ključne, ne samo za COMING već i za naše klijente:

• COMING je izgradio portfolio usluga i rešenja i ima kritičnu masu specijalista (znanja) koja mu omogućava da za klijente gradi i unapređuje kompleksne i kompletne IS. Time omogućavamo klijentima (IKT menadžerima) koji u nas veruju da se fokusiraju na ključne poslovne probleme, da budu u stanju da ih uz našu pomoć tehnički artikulišu i reše.
• Migracija u cloud, tj. korišćenje cloud servisa, ne samo da je ekonomski i tehnički opravdana već omogućava da se dragoceni interni ljudski resursi fokusiraju na ključne poslovne probleme i procese, umesto na IKT infrastrukturu i tehnička rešenja.
• Mikroservisna arhitektura novih i transformisanih starih aplikacija omogućava biznisu veću agilnost i prilagodljivost promenama u organizaciji i okruženju, kao i globalno prisustvo na internetu.
• Neprekidnim praćenjem parametara koji se odnose na kontinuitet poslovanja, očuvanje bezbednosti i privatnosti klijenta, garantujemo i dokazujemo kvalitet isporučenih servisa.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...