Efikasno upravljanje podacima-NetApp ONTAP

Ubrzano povećanje broja podataka koje kompanije koriste zahteva njihovo efikasno skladištenje, u čemu značajno može pomoći operativni sistem ONTAP


Količina podataka, strukturiranih i nestrukturiranih, vrtoglavo raste, a projekcije govore da će se podaci koje kompanije koriste u budućnosti isključivo povećavati. S druge strane, kad je reč o samim sistemima, primetno je okretanje ka što efikasnijem skladištenju. Pored funkcionalnosti vezanih za uklanjanje identičnih blokova (deduplikacija) i dalje komprimovanje istih pomoću različitih algoritama, sve više se razmišlja i o adekvatnosti okruženja u kome će određeni tipovi podataka biti uskladišteni.

Public cloud postaje idealna lokacija za čuvanje rezervnih kopija, kao i okruženje u kojem je najisplativije podići data centar u slučaju otkazivanja primarnog. Enormno povećanje cene energije potrebne za nesmetan rad opreme takođe počinje da utiče na isplativost izgradnje i održavanja sopstvenog data centra.

Kao odgovor na pomenute izazove, kompanija NetApp nudi operativni sistem ONTAP, koji se razvija već 30 godina, a koji je danas još aktuelniji nego u vreme kada je nastao.

Prednosti NetApp ONTAP sistema

Originalno kreiran za NetApp diskovne sisteme, ONTAP je danas evoluirao u softver koji se uspešno koristi na serverima opšte namene različitih proizvođača (Dell, Lenovo, IBM, Fujitsu, Cisco) i kao podloga diskovima najvećih svetskih public cloud provajdera (AWS, Azure, GCP). Kuriozitet predstavlja mogućnost brzog izmeštanja i sinhronizacije podataka iz jednog u drugo public cloud okruženje (npr. AWS <-> Azure, Azure <-> GCP).

Među funkcionalnostima koje NetApp ONTAP izdvajaju na tržištu ističemo deset najvažnijih:

1. Svaki NetApp ONTAP sistem podržava skladištenje i strukturiranih (iSCSI, FC, NVMe/TCP, NVMe/FC) i nestrukturiranih podataka (CIFS, NFS, Object/S3).
2. Svaki od sistema iz serije FAS i AFF, bez ikakvih modifikacija ili dodatnih hardverskih modula, vrši sinhronu replikaciju podataka u cloud.
3. Identično upravljanje podacima, nezavisno od mesta na kome se oni skladište (na NetApp projektovanim sistemima, serverima opšte namene ili public cloud okruženjima), omogućava da isto osoblje održava sve sisteme, nezavisno od lokacije.
4. Svaki od AFF sistema ima uključenu podršku za NVMe, pa je u onpremises sistemima moguće postići ekstremnu brzinu prenosa podataka u poređenju sa tradicionalnim iSCSI prenosom (End-to-End NVMe).
5. U cilju borbe sa malicioznim napadima, ONTAP integrisana anti-ransomware machine learning komponenta omogućava višeslojnu zaštitu i sprečava zaključavanje podataka na samom storidž sistemu, pre nego što se izvrši detekcija od strane softvera specijalizovanog za tu namenu.
6. Funkcionalnosti poput deduplikacije i kompresije omogućavaju uštedu u skladišnom prostoru, ne samo na NetApp projektovanim sistemima već i na virtuelnim diskovima public cloud provajdera.
7. Logičko proširivanje on-premises sistema (scale-out) je nezavisno od tipa uređaja (FAS, AFF, server opšte namene), tipa podataka (strukturirani ili nestrukturirani) i tipa diskova (flash ili rotirajući).
8. WORM funkcionalnost omogućava zaključavanje snimljenih podataka, kako na fizičkim diskovima, tako i u virtuelnom public cloud okruženju. Ova funkcionalnost, pored zaključanih snapshot-ova i anti-ransomware ML inteligencije, postaje sastavni deo borbe protiv ransomware napada.
9. Cloud tiering – prebacivanje podataka u realnom vremenu sa skupljeg i performantnijeg medija (SSD) na sporiji i jeftiniji (HDD), u zavisnosti od učestalosti korišćenja podataka, klasifikovanih kao „hot“ i „cold“.
10. Napredni kvalitet servisa (QoS) osmišljen je tako da garantuje performanse kritičnih aplikacija i zaštiti ih ih od onih kojima brzina prenosa podataka nije ključna.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...