Holistički pristup izgradnji informacionih sistema

coming-holisticki-pristup-izgradnji-sistema

Izgradnja informacionog sistema kao funkcionalne, pouzdane i ekonomične celine, potpuno prilagođene specifičnim potrebama poslovanja, veoma je kompleksan zadatak. Sistem se mora graditi postupno, na čvrstoj osnovi.


Savremeno preduzeće, bez obzira na delatnost, mora imati informacioni sistem (IS) koji mu obezbeđuje efikasnost, pouzdanost i kontinuitet poslovanja. Takođe, IS mora da uključi preduzeće u globalnu IKT infrastrukturu, jer ono niti može, niti sme da funkcioniše izolovano od drugih. Arhitektura IS-a se sastoji od mnogih slojeva, servisa, aplikacija, čak i vrlo složenih kao što je ERP, za koje se nekada tvrdilo da njihovom implementacijom preduzeće stiče prednost nad konkurencijom i sl. Mi smo uvereni da nijedna izolovana komponenta IS-a ne zaslužuje takav status, jer su danas manje-više sve standardizovane. Međutim, savremen IS kao celina, koji je funkcionalan, pouzdan i ekonomičan, zaista može i treba da bude konkurentska prednost. Primera za to ima dosta, i u svetu i kod nas.

Izgraditi IS takve klase je težak zadatak, koji iziskuje investicije, vreme, stručnost i – pre svega – jasnu viziju, istrajnost i upornost menadžmenta preduzeća, posebno IKT menadžera. Sistem se mora graditi postupno, ali pre svega mora počivati na čvrstoj osnovi, koju mi nazivamo arhitektura IS-a. Iskustvo nam je pokazalo da sve ključne prednosti IS-a nastaju kao posledica zdrave arhitekture, koja svoju održivost mora da dokaže dugim trajanjem i prilagodljivošću.

Ako bismo tražili „vlasnika“ arhitekture IS-a, to bi svakako bio IKT menadžer, ili – kako mi volimo da ga zovemo – „IKT menadžer novog kova“: sposoban da jasno artikuliše zahteve menadžmenta preduzeća, da razume sve ključne procese u preduzeću i da jasno vidi kako se takvi zahtevi mogu transformisati u tehničke zahteve prema aplikativnim servisima i IKT infrastrukturi uopšte. Dakle, on bi trebalo da bude fokusiran na više slojeve IS-a, koji su direktno vidljivi menadžmentu i krajnjim korisnicima.

IKT menadžer mora da izgradi kompetentan tim, koji čine njegovi neposredni saradnici, ali i specijalisti iz drugih procesa (funkcija), koje zbog njihove kritične važnosti za IS u celini zovemo „ključnim korisnicima“.

Moderan IKT menadžer zna da ni on, ni njegov tim nisu dovoljni da se izgradi i održi savremeni IS. On mora da izgradi mrežu spoljnih partnera koji su u stanju da, svako u svom domenu, ugrade po neku „ciglu“ u IS koji on mora da stvori i sačuva. Pri tome, najvažnije je da prepozna partnera koji je sposoban da dizajnira arhitekturu IS-a, da nadzire njegovu implementaciju i raspolaže kompetencijama da realizuje ključne delove sistema. Ovaj „ključni partner“ mora da bude u stanju da evoluira IS preduzeća i da u njega ugrađuje moderne koncepte i podsisteme koji obezbeđuju dugovečnost i fleksibilnost.

Coming CE: pristup, rešenja i usluge

Uviđajući prethodno navedene tendencije, COMING – Computer Engineering je već dugi niz godina postupno razvijao kompetencije neophodne za izgradnju i usklađivanje svih slojeva IS-a. Danas možemo da potvrdimo da smo u stanju da takve kompleksne usluge pružimo preduzećima u bližem i daljem okruženju za vrlo širok spektar delatnosti u kojima posluju naši klijenti. U poslednjih godinu-dve kompletirali smo sopstveni tim od preko 120 specijalista, koji raspolažu kritičnom masom znanja i iskustva potrebnih za ostvarenje ovog ambicioznog zadatka. Konkurencija u našoj branši moraće dobrano da se potrudi da ponudi usluge sličnog obima i kvaliteta po konkurentnim cenama. U nastavku dajemo argumente za iznetu tvrdnju – da znamo šta čini arhitekturu IS-a, dajemo ilustrativnu listu projekata iz svih slojeva IS-a koje smo realizovali kod naših klijenata, kao i neke osnovne principe na kojima počiva naš odnos prema klijentima i projektima koje kod njih realizujemo.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...