KIubernetes za enterprise okruženja

Kompanija Red Hat vrši implementaciju open source rešenja u proizvode namenjene upotrebi u enterprise sredinama. Već duži niz godina Red Hat nudi korisnicima svoje rešenje za razvoj i izvršavanje kontejnerizovanih aplikacija bazirano na Kubernetes platformi: OpenShift Container Platform


Kubernetes, o kome smo već pisali, je open source platforma za orkestraciju kontejnerizovanih aplikacija i servisa. Karakteriše je brz tempo razvoja, kao i plugin arhitektura za komponente poput mrežnog sloja, deljenog storidža ili samog kontejner runtime-a. Ove osobine omogućavaju širok spektar izbora u implementaciji Kubernetes-a, ali podrazumevaju i neke probleme, kao što je to slučaj sa većinom open source rešenja: potencijalni rizik neotkrivenih grešaka u kodu, kompatibilnost sa infrastrukturom na kojoj se vrši implementacija i kompleksnost.

S druge strane, enterprise okruženja tradicionalno karakteriše potreba za visokim stepenom stabilnosti, dostupnosti, predvidivosti i integracije sa postojećim infrastrukturnim servisima. Ako tome dodamo da je poslednjih godina i enterprise sektor prihvatio tehnologije kontejnerizovanih i mikroservisnih aplikacija i teži njihovom implementiranju, prirodno je da postoji potreba za rešenjem koje može da spoji oba sveta, enterprise i open source.

Kompanija Red Hat vrši implementaciju open source rešenja u proizvode namenjene upotrebi u enterprise sredinama. Već duži niz godina Red Hat nudi korisnicima svoje rešenje za razvoj i izvršavanje kontejnerizovanih aplikaci bazirano na Kubernetes-u: OpenShift Container Platform (OCP).

Open source u enterprise svetu

OpenShift je distribucija sertifikovana od strane Cloud Native Computing fondacije, koja stoji iza razvoja Kubernetes-a i pratećeg ekosistema. Red Hat je tako verifikovao da OCP ima visok nivo sličnosti upravljanja klasterom kao Kubernetes, uz česte apdejte u kojima je dostupna i najnovija verzija Kubernetes-a. OCP se može implementirati na različitim platformama: AWS, GCP, Azure, VMware vSphere, ali i bare-metal fizičkim serverima. Za podržane platforme moguća je automatizovana instalacija, čija je prednost i kasnija automatizacija skaliranja resursa i broja nodova u klasteru, zahvaljujući integraciji OCP-a sa infrastrukturnom platformom.

OpenShift je tzv. opinionated Kubernetes – Red Hat je suzio izbor odabranih Kubernetes komponenata, fokusirajući se na njihov kvalitet i interoperabilnost. Jedan od primera je Ingress komponenta, koja služi za oglašavanje aplikacija klijentima izvan klastera. Dok Kubernetes nudi izbor između više Ingress opcija, koje se moraju manuelno instalirati, OpenShift out-of-the-box dolazi sa preinstaliranim Ingress-om.

Osnovni deo OCP-a za obezbeđivanje plugin komponenata Kubernetes-a, njihovu i aplikativnu konzistentnost i dostupnost je Operator Framework, gde koristimo operatore za komponente Kubernetes klastera, ali i provizionisanje i praćenje aplikacija. Operator je softver koji će preuzeti operativnu kompleksnost upravljanja aplikacijom ili Kubernetes komponentom. To uključuje apdejtovanje, praćenje zdravlja i skaliranje. U OCP-u imamo instalirane klaster operatore zadužene za Kubernetes komponente i plugine, kao i opcione operatore, koje instaliramo kroz Operator Hub, objavljene od Red Hat-a ili drugih vendora i trećih lica, koji mogu da prođu kroz program OpenShift sertifikacije, čime verifikuju visok stepen interoperabilnosti sa OCP-om.

Telko, avio, finansijski sektori i državne institucije, kao što su Swisscom, Airbus, Deutche Bank i Vlada Republike Irske, dale su poverenje OpenShift platformi za svoje kontejnerizovane i mikroservisne aplikacije, oslanjajući se na njegovu pouzdanost i napredne mogućnosti. COMING ima više uspešno izvedenih projekata implementacije OpenShifta u finansijskim i telekomunikacionim sektorima. Za demonstraciju OpenShift mogućnosti u vašem okruženju javite se našem timu DevOps inženjera na k8s@ coming.rs. Srećno YAML-ovanje!

Miloš Vukmirović, COMING

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...