Upravljanje ljudskim resursima pomoću HRMS aplikacije

Kao odgovor na transformaciju HR funkcije tokom proteklih godina, COMING nudi aplikativno rešenje za digitalizaciju i unapređenje poslovanja HR sektora


Danas gotovo da ne postoji uspešna kompanija koja posluje bez tima za upravljanje ljudskim resursima. Razlozi za postojanje HR sektora su mnogobrojni, počev od strateškog planiranja do građenja imidža kompanije. HR tim pokriva sva administrativna i pravna pitanja u vezi sa kadrovima, kao što su ugovori, potvrde, bolovanja, odmori, aneksi ugovora itd. Ovaj sektor ima važnu ulogu u povećanju produktivnosti i efikasnosti, ali i u razvoju osećaja odgovornosti kod svakog člana kompanije. Stručnjaci u HR oblasti donose odluke od korporativnog značaja koje direktno utiču na sve zaposlene, vodeći računa o njihovim potrebama. Oni brinu o tome da svaki zaposleni ima neophodnu dokumentaciju, kako bi njegov radni odnos bio u skladu sa zakonom.

HR Management System

U cilju digitalizacije sektora ljudskih resursa, kompanija COMING – Computer Engineering nudi aplikativno rešenje pod nazivom HR Management System (HRMS), koje može značajno olakšati rad i obezbediti kvalitetniju evidenciju podataka svih zaposlenih u okviru jedne kompanije. Reč je o aplikaciji koja nudi automatizaciju kadrovske evidencije, selekcije, regrutacije i obračuna plata. Ovo rešenje je primenu našlo posebno kod kompanija koje vezuju troškove zaposlenih na veći broj mesta troškova u okviru kompanije, te kod onih koje plaćaju veliki broj honorarno zaposlenih radnika. Sistem doprinosi bezbednosti ličnih podataka zaposlenih i minimizuje mogućnost nastanka ljudske greške. Moduli koje HRMS sadrži su: • modul za selekciju i regrutaciju kadrova; • evidencija kadrova po organizacionoj strukturi i po mestima troškova; • evidencija ugovora i aneksa ugovora; • obrada zarada i honorara; • evidencija godišnjeg odmora; • evidencija prisustva i odsustva kadrova; • obuke i karijerni plan zaposlenog. Prilikom implementacije, na samom početku, potrebno je formirati dokument funkcionalne analize, koji prati celokupan proces implementacije. „Kompanije nisu u obavezi da koriste sve elemente ove aplikacije, već se implementacija vrši u zavisnosti od toga šta je kompaniji potrebno“, ističe MS BC tim lider Ilija Damnjanović. Koristi koje ovaj sistem donosi vidljive su kroz značajne uštede vremena i novca. Obrada podataka je jednostavna, prilagodljiva i – što je najvažnije – podaci su sistematizovani i pregledni. Takođe, kompaniji je omogućena transparentna cirkulacija podataka o zaposlenima, što olakšava pregled dodeljenih, iskorišćenih i preostalih dana godišnjeg odmora u tekućem i prethodnom periodu. Zaposleni ima uvid u svoje podatke, podatke vođe svog tima, kao i u rešenja o godišnjim odmorima po kategorijama. Ovaj sistem odlikuje mogućnost integracije sa svim ERP rešenjima. Zainteresovane kompanije mogu lako doći do ovog COMING-ovog poslovnog rešenja: sve što je potrebno za implementaciju jeste internet konekcija i pristupni uređaj, tj. bilo koji uređaj koji se koristi u poslovanju, poput desktop ili laptop računara, tableta ili mobilnih uređaja. Dosadašnje iskustvo pokazuje da među kompanijama u Srbiji postoji velika potreba za implementacijom ovakvog rešenja, pre svega zbog efikasnije brige o zaposlenima i njihovim potrebama.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...