Ljudi i procesi određuju uspeh automatizacije

Bezbedna razmena podatka 3

Automatizacija je jedini način da se obezbedi brz odgovor na promenljive tržišne uslove ili zahteve kupaca.


Kada je u pitanju IT automatizacija, prioritet uvek treba dati krajnjem cilju. U principu, automatizacija mora olakšati život, biti jednostavna za rukovanje i povećati efikasnost. Stoga je ne treba posmatrati prvenstveno kao tehnološki izazov. Kao i svaka inovacija koju kompanija inicira, ona zahteva tehničke i funkcionalne promene. Međutim, procesi i zaposleni su presudniji za uspešnu implementaciju.

Prvi korak je sagledavanje procesa u kompaniji i njihovo prilagođavanje u cilju povećanja efikasnosti. Bez adaptacije, optimizacije ili redizajniranja procesa, ni automatizacija ne može biti uspešna, jer se tada malo toga menja u uspostavljenim procesima.

Svaka strategija automatizacije, takođe, zahteva prilagođavanje načina razmišljanja i kulturnu promenu, što znači da se načini razmišljanja i rada zaposlenih moraju promeniti. Shodno tome, neophodno je da kompanija od samog početka uključi svoje zaposlene – čak i one skeptične – i ubedi ih u prednosti njihovog svakodnevnog rada, od olakšavanja i ubrzavanja radnih procesa do efikasnije timske saradnje.

Zaposleni su uvek oslonac uspešne automatizacije. S jedne strane, njihovo znanje je neophodno za prilagođavanje poslovnih procesa specifičnih za kompaniju korišćenjem najbolje prakse. S druge strane, njihova spremnost da prihvate nove radne procese – daleko od rutinskih zadataka ka aktivnostima sa većim dodavanjem vrednosti – mora biti osigurana. Možda će biti neophodna „modernizacija“ skupa veština. Na kompanijama je da ponude adekvatne mere daljeg obrazovanja i obuke. Uostalom, opšti poremećaj izazvan trijumfom novih tehnologija ne može se zaustaviti, možda samo odložiti.

Strategija automatizacije

Polazna tačka za automatizaciju uvek treba da budu jednostavni zadaci i procesi, a ne oni najsloženiji i najskuplji. Cilj mora biti postizanje uspeha što je brže moguće, što će onda krčiti put za širu primenu. Uobičajena greška koju kompanije prave jeste planiranje velikog napada od samog početka. Istina je da mnoge kompanije na kraju imaju za cilj end-to-end automatizaciju u holističkom pristupu. Ovo je definitivno pravi pristup, ali pre na strateškom nivou. Sveobuhvatno rešenje koje zahteva koordinaciju različitih inicijativa može biti samo rezultat višestepenog procesa. Priča o strategiji neizbežno vodi ka temi pristupa odozgo nadole. Da li je on neophodan za automatizaciju? Odgovor je „da, ali…“ Čist pristup odozgo prema dole često ne rešava probleme pojedinačnih zaposlenih, niti im nužno olakšava život. Strategija odozgo nadole može da sledi dobro utemeljene ambiciozne ciljeve i vizije, ali osnova se ne sme zaboraviti, inače teško da će projekat doneti željeni uspeh. Shodno tome, pristup odozdo prema gore je takođe neophodan za prihvatanja promene kod zaposlenih. To znači da ciljevi odozgo nadole moraju biti u skladu sa specifičnim potrebama zaposlenih.

Kompanije ne mogu da zaobiđu automatizaciju ako ne žele da zaostanu za konkurencijom i žele da povećaju svoju agilnost, fleksibilnost i efikasnost. Automatizacija je jedini način da se obezbedi brz odgovor na promenljive tržišne uslove ili zahteve kupaca. Tehnologija, takođe, doprinosi kontinuitetu poslovanja i otpornosti. U vremenu koje karakteriše neizvesnost, ovo su osnovni preduslovi za uspeh preduzeća.

Richard Henshall, senior director, Ansible Product Management, Red Hat

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...