Pouzdano upravljanje voznim parkom

Pouzdano-upravljanje--voznim-parkom

Fleet Management System je sveobuhvatno rešenje za precizno praćenje i efikasno upravljanje vozilima, vozačima, opremom i servisima, što je ključno za postizanje maksimalne efikasnosti i optimizaciju resursa.


U savremenom, dinamičnom poslovnom okruženju efikasnost, sigurnost i transparentnost postaju ključni činioci za uspešno upravljanje voznim parkom. Tradicionalni pristupi upravljanju nisu primenjivi u modernom poslovanju, jer zahtevaju mnogo vremena i truda, a informacije su često neprecizne i neažurne. Kako bi prevazišle ove izazove kompanije se okreću tehnološkim rešenjima koja omogućavaju postizanje boljeg nivoa performansi. Tu na scenu stupa Fleet Management System (FMS), inovativna web aplikacija koja donosi potpunu transformaciju u načinu upravljanja voznim parkom.

Svojim širokim spektrom funkcionalnosti FMS pruža kompanijama mogućnost da optimizuju upravljanje voznim parkom, smanje rizike i postignu veću efikasnost u svim aspektima poslovanja.

Funkcionalnosti FMS-a

Kalendar i upozorenja – pregled svih budućih obaveza: Pravovremene informacije su ključne za uspešno upravljanje voznim parkom. FMS nudi kalendar i sistem upozorenja koji pomaže korisnicima da budu u toku sa svim važnim datumima, događajima i obavezama. Kalendar FMS-a pruža jasnu i preglednu sliku svih predstojećih aktivnosti i obaveza povezanih sa vozačima, vozilima i održavanjem. Uz mogućnost filtriranja po datumima, korisnici lako mogu pregledati i planirati sve predstojeće obaveze.

Jedna od najvažnijih funkcionalnosti FMS-a je sistem upozorenja. Kroz ovaj moćan alat korisnici dobijaju automatska obaveštenja kada se približavaju ili ističu važni datumi, kao što su istek registracije, dozvola, osiguranja ili predstojeći servis.

Upravljanje vozilima i vozačima

– ključ efikasnosti: Centralni deo Fleet Management System aplikacije je upravljanje vozilima, uz opcije za efikasno praćenje i organizaciju voznog parka. Kroz ovu efikasnu platformu korisnici mogu lako dodavati i pratiti vozila, dokumentaciju, kao i opremu koja je povezana s njima. Ova aplikacija omogućava upravljanje dokumentima vezanim za vozilo, poput saobraćajnih dozvola, registracija, osiguranja i drugih važnih dokumenata, pružajući informacije o njihovom isteku.

Vozači su ključni faktor za postizanje visoke produktivnosti voznog parka. FMS omogućava lako dodavanje i praćenje informacija o vozačima, uključujući i rok važenja dokumenata kao što su vozačke dozvole, lične karte i lekarska uverenja. Takođe, sistem automatski obaveštava o isteku dokumenata, smanjujući rizike i osiguravajući da je dokumentacija vozača uvek u skladu sa zakonima i propisima.

slika11

Putni nalozi – pravilno planiranje i praćenje: FMS pruža mogućnost generisanja putnih naloga, koji su veoma važni u praćenju kilometraže vozila i planiranju budžeta za gorivo. Moguća integracija sa GPS sistemom omogućava precizno praćenje kretanja vozila i bolju optimizaciju ruta.

Servisi i održavanje – uvek na vrhunskom nivou: Redovno servisiranje i održavanje su ključni za optimalan rad voznog parka. FMS omogućava lako kreiranje i praćenje servisa, uključujući i vanredne servise za kvarove. Integracija sa inventarom delova olakšava naručivanje i upravljanje zalihama, osiguravajući da su vozila uvek u vrhunskom stanju.

Incidenti i prekršaji – evidencija za sigurnost: Nesreće na putu i saobraćajni prekršaji mogu imati ozbiljne posledice za vozače i vozni park, kao i na troškove održavanja. FMS pruža detaljnu evidenciju saobraćajnih nezgoda i prekršaja, omogućavajući precizno dokumentovanje svih aspekata nastalih incidenata. Ove informacije pomažu u efikasnom upravljanju osiguravajućim zahtevima i potraživanjima.

Fleet Management System pruža mogućnost konfigurabilnog unosa svih potrebnih podataka, kako bi se aplikacija prilagodila specifičnim zahtevima i karakteristikama svake kompanije

Analize i izveštaji – odluke na osnovu podataka: FMS pruža širok spektar predefinisanih izveštaja, koji pružaju jasnu sliku ključnih performansi voznog parka. Izveštaji o servisima, potrošnji goriva, kilometraži i troškovima predstavljaju neke od osnovnih izveštaja koje je moguće kreirati kroz aplikaciju. Mogućnost integracije sa BI alatom pruža dodatne mogućnosti kreiranja širokog spektra izveštaja po želji klijenata.

Širok spektar funkcionalnosti FMS-a obezbeđuje optimizaciju upravljanja voznim parkom i povećanje efikasnosti u svim aspektima poslovanja

Upravljanje magacinom – optimizacija zaliha i delova: Za kompanije koje imaju svoje magacine sa delovima i opremom FMS nudi funkcionalnost za efikasno upravljanje zalihama putem kreiranja fiktivnih magacina. Praćenje artikala, guma, oprema i delova omogućava bolju kontrolu troškova i stanja na zalihama, sprečavajući nepredviđene zastoje i smanjujući downtime vozila.

Administratorski panel – podešavanje sistema po meri poslovanja: Administratori sistema imaju mogućnost podešavanja privilegija korisnika. Putem privilegija, korisnicima se može ograničiti pristup određenim funkcionalnostima i delovima aplikacije. Na taj način svaki korisnik će moći da vidi i upravlja samo delovima aplikacije za koje ima ovlašćenje, što povećava bezbednost i smanjuje rizike od neovlašćenih aktivnosti.

Pored toga, moguće je organizovati vozače i vozni park po sektorima. Na primer, mogu se kreirati sektori po gradovima ili regijama, kojima se mogu dodeliti korisnici koji bi upravljali svakim sektorom. Ovaj tip organizacije omogućava bolju kontrolu i personalizovano upravljanje vozilima, što je posebno korisno za veće kompanije sa više lokacija.

Fleet Management System pruža mogućnost konfigurabilnog unosa svih potrebnih podataka, kako bi se aplikacija prilagodila specifičnim zahtevima i karakteristikama svake kompanije. Ova funkcija omogućava korisnicima da definišu i unesu informacije o markama i vrstama vozila koja koriste, vrstama goriva, osiguravačima, tipovima osiguranja, kao i sve druge podatke koji će se koristiti u radu aplikacije.

Sveobuhvatno rešenje za optimizaciju resursa

Fleet Management System je neophodan alat za sve kompanije kojima je cilj unapređenje upravljanja voznim parkom. Ova inovativna web aplikacija pruža sveobuhvatno rešenje za precizno praćenje i efikasno upravljanje vozilima, vozačima, servisima i opremom. Personalizacija sistema omogućava prilagođavanje aplikacije specifičnostima svakog korisnika, što je ključno za postizanje maksimalne efikasnosti i optimizaciju resursa.

Kroz kalendar i sistem upozorenja, korisnici su uvek informisani o važnim datumima i obavezama, što omogućava smanjenje rizika, pravovremeno održavanje i poštovanje zakonske regulative. Uz mogućnost konfigurabilnog unosa svih relevantnih podataka, FMS omogućava precizno praćenje potrošnje goriva, troškova, održavanja i drugih ključnih informacija koje su od suštinske važnosti za efikasno vođenje voznog parka.

Personalizovani pristup omogućava korisnicima da u potpunosti prilagode aplikaciju svojim potrebama, smanjujući troškove održavanja i povećavajući produktivnost. Uz podršku sistema za izveštavanje, FMS nudi važne informacije za donošenje informisanih odluka i optimizaciju performansi voznog parka.

Za kompanije koje imaju cilj da unaprede svoje poslovanje, smanje rizike i ostvare konkurentske prednosti u upravljanju voznim parkom – Fleet Management System je najbolje rešenje.
Miloš Pešić, COMING

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...