Savremeno poslovanje u turbulentnim ekonomskim uslovima zahteva uštede na mnogim poljima. Jedno od njih su i informacione tehnologije, gde koncept data-centar kao usluga predstavlja isplativo i veoma funkcionalno rešenje

Da bi kompanija bila uspešna, mora neprekidno da se prilagođava turbulentnom tržištu, ali i da bude ispred njega. Moderne informacione tehnologije preduslov su za ovakvo poslovanje, ali one sa sobom nose i velike troškove. Zahvaljujući virtuelizaciji i pojavi računarskog oblaka, danas je moguće višestruko smanjiti te troškove, a da pri tome performanse sistema ne budu narušene. Jedan od načina za snižavanje ovih troškova jeste iznajmljivanje data‑centra.

U Srbiji na hiljade firmi, fabrika i državnih institucija imaju sopstvene računske centre, projektovne prema maksimalnim potrebama, dok je njihova prosečna iskorišćenost niža od 10%. To znači da su investicije u kapacitete i do deset puta veće od potereba. Ideja iza data‑centra kao usluge jeste da se nepotrebne investicije izbegnu i da korisnik ove usluge plaća kapacitet koji realno koristi.

Data-centar kao cloud usluga predstavlja veliku uštedu

Da bi izgradila ili proširila sopstveni data‑centar kompanija mora da investira veliku količinu novca. Jedan data‑centar, pored svih IT komponenti, mora da ima adekvatno uređenu serversku sobu, kadrove koji vode računa o ispravnosti sistema i veoma dobro razvijen sistem za bezbednost. Pored investicionih, tu su i operativni troškovi za održavanje i električnu energiju, a ne treba zanemariti ni to da bi u periodu od tri do pet godina svu opremu trebalo obnoviti. Sve ove troškove moguće je izbeći korišćenjem data‑centra kao usluge, čime se troškovi smanjuju od dva do čak osam puta.

Ova usluga omogućava korisniku da iznajmi potrebnu procesorsku snagu, memoriju i prostor za skladištenje podataka povezivanjem na data‑centar provajdera. Da bi mogao da koristi iznajmljene kapacitete, korisnik bi trebalo da ima adekvatnu internet konekciju i pristupne uređaje, koji mogu biti sopstveni ili iznajmljeni.

Kada su u pitanju usluge u računarskom oblaku, donosioci odluka su obično skeptični povodom bezbednosti njihovih podataka. Iako su uštede koje ovakav vid poslovanja pruža višestruke, strah za bezbednost podataka i činjenica da su oni negde van njihovih prostorija razlozi su za zadržavanje na tradicionalnom načinu poslovanja.

Ono što bi trebalo naglasiti jeste da su pružaoci ovih usluga kompanije koje su specijalizovane upravo za to i da su njihovi sistemi za zaštitu podataka na najvišem nivou. Dakle, u oblaku su podaci često bezbedniji nego u sopstvenom data‑centru.

Kome je data-centar, kao cloud usluga, namenjen?

Sa porastom kompanije rastu i kapaciteti koji su joj neophodni za uspešno poslovanje. Međutim, kompanija često nema mogućnosti da proširi sopstvene kapacitete – iz fizičkih, materijalnih ili bilo kojih drugih razloga. Data‑centar kao usluga omogućava iznajmljivanje nedostajućih kapaciteta čime je kompaniji omogućeno da svoje poslovanje nastavi neometano i bez dodatnih investicionih i operativnih troškova.

Takođe, data‑centar kao usluga je i više nego pogodan za nova preduzeća, jer se tako izbegavaju početna ulaganja. S obzirom na nepredvidivo tržište, često je teško proceniti brzinu razvoja preduzeća i njegovih potreba, pa smo svedoci velikih investicija u IT koje se posle nekog vremena pokažu kao neisplative. Elastičnost infrastrukture, kao jedna od karakteristika ove usluge, pruža korisniku mogućnost vrlo jednostavnog prilagođavanja kapaciteta obimu poslovanja.

Sopstveni data‑centar nosi sa sobom velike investicione i operativne troškove, a ako uzmemo u obzir brzinu kojom se situacija na tržištu menja, ne možemo tvrditi da će se ovakva investicija isplatiti. Data‑centar u oblaku omogućava višestruke uštede, jer jedino što korisnik plaća jesu kapaciteti iskorišćeni na mesečnom nivou.

R. M.

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...