Data-centar postaje ključni centar podrške poslovanju savremenih kompanija, a konvergirani storidž-sistemi njegov su neizostavni deo

Kompanija Network Appliance (NetApp) osnovana je 1992. godine i do danas je postala lider u oblasti računarskih storidž‑uređaja i drugih uređaja za upravljanje podacima. NetApp je iz Kalifornije osvojio ceo svet svojim naprednim tehnologijama, koje pružaju rešenja snažnih performansi i izuzetne bezbednosti. Pored poslovnog uspeha, NetApp se ističe i kao veoma poželjan poslodavac.

Sa trendom upravljanja velikim količinama podataka i virtuelizacijom, pojavila se i potreba za konvergiranjem storidža u skladu s količinom podataka koji se koriste u svakodnevnom radu. Storidž‑sistemi danas mogu da „spakuju“ podatke u cilju bržeg korišćenja aplikacija, uz minimizaciju upotrebe energije i rashladnih sistema.

Zašto konvergirani storidž?

Nalazimo se u kritičnoj fazi prelaska data‑centara iz središta troškova u centre podrške poslovanju. Prihvatanje konvergentnih sistema od ključne je važnosti za potpuno ispunjenje ove tranzicije. Ovo je jedini način za prelazak IT‑ja u aktivnu poslovnu funkciju, koja bi bila podrška centrima profita, sa – pre svega – odgovarajućom infrastrukturom i aplikacijama koje u potpunosti pokrivaju potrebe poslovanja, čineći poslovne procese efikasnim, uz jednostavno korišćenje. Pojednostavljenjem infrastrukture uz pomoć konvergiranih sistema dobijaju se skalabilni modeli, koji povećavaju produktivnost poslovanja i u isto vreme ostvaruju uštede.

Agilne platforme s visokom dostupnošću, skalabilni storidž‑uređaji i konvergirana infrastruktura čine zdravo okruženje za virtuelizaciju i poslovanje u računarskom oblaku. Razlog tome je mogućnost optimizacije ovakve infrastrukture za virtuelizaciju ili cloud u bilo kom obliku. Kako su za potrebe poslovanja danas neophodni sve veći setovi podataka za čuvanje i obradu, uz potrebu za brzinom obrade i pristupa istim, konvergirana infrastruktura postaje kritična tačka poslovanja.

Primena

Konvergirani sistemi idealni su za mala i srednja preduzeća koja zahtevaju rešenja koja su laka za razvoj i konsoliduju aplikacije i zahteve za hardverom, stvarajući dodatnu vrednost za budžete namenjene data‑centrima.

Na primer, vShare je NetApp‑ov i Fujitsu‑ov proizvod koji nudi jedinstvenu, praktičnu i konvergiranu platformu za upravljanje čitavom IT infrastrukturom. Ova platforma smanjuje potreban broj servisa i storidž‑resurse za aplikacije, pojednostavljuje infrastrukturu, optimizuje arhitekturu, ubrzava razvojni period – i sve to sa ciljem da kompaniji korisniku omogući izgradnju isplative IT infrastrukture koja zadovoljava potrebe poslovanja.

Konvergencijom se prelazi sa tradicionalnog modela poslovanja, u kome se svaki deo infrastrukture (memorija, procesori, storidž, internet resursi) posmatrao odvojeno za pojedinačne funkcije, na model u kome se ovi resursi posmatraju kao celina. Ovo je samo fizička posledica posmatranja IT‑ja (pa i IT resursa) kao aktivnog dela poslovanja. Međutim, to ne znači da kompanija, ukoliko prelazi na konvergiran sistem, mora da investira u potpuno novu infrastrukturu. U stvari, IT službe grade sistem tako što prethodno analiziraju kapacitete postojeće infrastrukture, pa na ono što je „zdravo“ u toj infrastrukturi nadograđuju druge elemente.

Takođe, nije uvek isplativo odmah investirati u sistem kako bi on automatski prešao iz „tradicionalnog“ u konvergiran, ali se postepenim nadogradnjama sistem kreće ka potpunoj konvergenciji, a u isto vreme se osigurava da on prati potreba poslovanja.

Korisnici ozbiljno razmatraju kako da unaprede svoju infrastrukturu kako bi je učinili pogodnom za virtuelizaciju i poslovanje u računarskom oblaku, a da pri tom dobiju visokoperformantan i siguran sistem. Praktično, postoji težnja ka stvaranju infrastrukture koja povećava fleksibilnost i efikasnost IT‑ja, dok istovremeno štedi električnu energiju potrebnu za rad i hlađenje i prostor koji se koristi.

Zaključak

Na putu prelaska IT‑ja iz oblasti troškova u ulogu podrške poslovanju, koja mu i pripada, potrebno je „izmeriti“ potrebe poslovanja i zahteve prema IT‑ju prilagoditi tim potrebama. Ova promena u pogledu na IT direktno se preslikava i na storidž‑uređaje. U eri virtuelizacije i poslovanja u računarskom oblaku, storidž uređaji moraju biti fleksibilni, kako bi konačno postali sastavni deo svrhom određene celine – konvergirane IT infrastrukture.

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...