MICROSOFT LYNC 2013 – EFIKASNA KOMUNIKACIJA

U savremenom poslovnom okruženju komunikacija je brza i nameće potrebu za stalnom dostupnošću. Rešenje koje Microsoft nudi za takvu situaciju zove se Lync.

Najznačajniji resursi poslovanja u 21. veku su znanje i pravovremene i relevantne informacije. Zaključak koji se nameće jeste da sistemi komunikacije u savremenom poslovanju predstavljaju ključnu komponentu za uspešno funkcionisanje jedne firme.

Zaposleni u svakodnevnoj komunikaciji najčešće koriste telefonski servis. E‑mail servis je najpopularniji pisani oblik komunikacije u poslovnim okruženjima, a u poslednje vreme raste i popularnost korporativnih servisa za razmenu kratkih pisanih poruka.

Neophodnost ovih servisa posebno dolazi do izražaja ukoliko kompanija poseduje više objekata kojima upravlja. Video‑konferencijski sistemi komunikacija su prenosom video‑signala uneli novu dimenziju u poslovne komunikacione servise. Konferencijska veza je alat koji poslovanju nudi veću brzinu u komunikaciji, pa tako i značajne uštede. Dinamično tržište diktira tempo, a kompanije bez dobre komunikacije zaostaju u trci. I e‑learning servisi u različitim formama („jedan na jedan“ ili uključenost više sagovornika s bilo koje strane veze) postaju sve popularniji način za edukaciju, jer omogućavaju jednostavno organizovanje video‑sesija s promenljivim brojem pasivnih i aktivnih učesnika.

Mogućnosti i funkcionalnosti

Moderne tehnologije donele su nam alate za komunikaciju koji objedinjuju odgovor na potrebe korisnika u jedno rešenje, rešenje koje je predstavlja savremenu kolaboraciju komunikacionih servisa i koje je lako za korišćenje. Takvo rešenje je Microsoft Lync 2013. Microsoft je na polje komunikacionih tehnologija ušao još 2003. godine, a 2013. izlazi na tržište sa Lync Server 2013 platformom.

Ono što Lync izdvaja među konkurentskim proizvodima jeste podrška za različite sisteme. Krajnji korisnik može da bira da li će servis koristiti na stonom telefonu, laptopu, tabletu, mobilnom telefonu ili uređaju za video‑konferencije. Lync klijentska aplikacija raspoloživa je u formi desktop aplikacije za Windows i Apple operativne sisteme ili u vidu mobilne aplikacije za Windows Phone, iOS, iPAD i Android operativne sisteme. Lync platforma nudi servis za instant‑poruke, presence servis, audio i video pozive; web audio i video konferencije, kao i integraciju sa Skype‑om. Može se instalirati na internoj infrastrukturi, može se koristiti kao usluga u cloud‑u ili po hibridnom modelu, odnosno kao kombinacija prethodna dva modela.

Od sistema za komunikaciju očekuje se da poseduju visok stepen raspoloživosti i mehanizme zaštite i oporavka. Da bi se ispunili zahtevi koji se tiču raspoloživosti, mnoge komponente potrebno je duplirati kako bi sistem u slučaju otkaza neke komponente nastavio da funkcioniše normalno. Potrebno je da jedan stabilan sistem s visokim stepenom raspoloživosti bude redundantan i robustan, što zahteva relativno veliki broj mašina za komunikacioni deo infrastrukture. Pored ovih mašina, neophodno je postojanje infrastrukture za obezbeđenje identiteta (Active Directory), sistema za razmenu elektronske pošte (Exchange Server), sistema za rad s dokumentima (SharePoint), što skupa može da premaši broj od 30 virtuelnih mašina. Administracija i održavanje sistema ovakvog nivoa kompleksnosti predstavlja izazov za većinu IT službi.

Microsoft Lync 2013 donosi uštedu

Smanjenje direktnih troškova komunikacije jedan je od razloga zbog kojeg se mnoge kompanije odlučuju za prelazak na sisteme objedinjenih komunikacija. Korišćenjem Lync 2013 servera kompletna komunikacija između zaposlenih koja se obavlja posredstvom Lync aplikacije besplatna je. Korisnicima Lync servisa na raspolaganju je i mogućnost federacije sa kompanijama sa kojima tesno sarađuju. Federacijom između kompanija obezbeđuje se besplatna komunikacija njihovih zaposlenih.

Smanjenje direktnih troškova komunikacije odnosi se i na zaposlene koji su na poslovnim putovanjima. Uz korišćenje Lync aplikacije telefonski pozivi zaposlenih koji su romingu realizuju se kao lokalni pozivi.

Kompanije koje su implementirale Lync sistem beleže uštede u troškovima poslovnih putovanja. Naime, uz primenu Lync tehnologije moguće je uspostavljati video‑konferencijske veze visokog kvaliteta, tako da je potreba za poslovnim putovanjima značajno smanjena. Lync server podržava video‑konferencijske veze sa više učesnika u Full HD rezoluciji. Glavna odlika ovih sistema su kamere visoke rezolucije, čija je uloga da kod krajnjih korisnika stvore subjektivni osećaj lične i neposredne komunikacije.

Lync tehnologija donosi i značajne uštede na polju hardvera. Stari komunikacioni sistemi sastojali su se od specifičnog hardvera, čije održavanje je zahtevalo intervencije specijalno obučenih lica. Lync je, s druge strane, softverska platforma za objedinjene komunikacije, tako da se neophodni servisi realizuju na standardnim serverima, čime su troškovi održavanja značajno smanjeni. Korišćenjem prednosti virtuelizacije, moguće je na jednostavan način izvoditi korekcije na pojedinim delovima infrastrukture u vidu smanjenja ili povećavanja resursa. Kod tradicionalnih sistema ovakve modifikacije zahtevaju nabavku novog hardvera, troškove instalacije i konfiguracije od strane trećih lica.

Jednostavna komunikacija

Promene koje su se dogodile tokom poslednjih godina, poput globalne ekonomske krize, uticale su na mnoge kompanije da promene način poslovanja. Sistemi objedinjenih komunikacija nametnuli su se modernim kompanijama kao nezaobilazno rešenje za smanjenje troškova poslovanja. Zato se sve više kompanija odlučuje za korišćenje Lync servisa u cloud‑u.

Praksa je pokazala da je ovakva usluga posebno isplativa malim i srednjim preduzećima. Korisnici plaćaju za servise koji su im potrebni, onoliko koliko ih koriste, a pri tom izbegavaju bilo kakve kapitalne investicije, kao i troškove održavanja hardverske strukture. Kvalitet usluge garantovan je SLA ugovorom.

Vreme je da model „zašto jednostavno, kada može komplikovano“ ostavimo iz sebe. U moru novih poslovnih alata prednost uvek imaju oni koji su jednostavni i koji donose uštede. Microsoft Lync 2013 je upravo takav alat. On objedinjuje servise koji u potpunosti odgovaraju na zahteve modernog poslovanja. Pored toga što postiže uštede u internoj i eksternoj komunikaciji, dostupan je i u cloud‑u, pa štedi i na infrastukturi i održavanju.

Aleksandar Pavlović

Microsoft Lync 2013 – Ključne prednosti

Niskitroškovi

Niski investicioni troškovi proističu iz činjenice da se radi o integrisanom komunikacionom rešenju, za čije korišćenje nije potrebna opsežna hardverska infrastruktura, a dodatnu uštedu donosi korišćenje Microsoft Lync-a u oblaku.

Fleksibilnost upotrebe

Klijenti biraju uređaj na kojem će koristiti Lync u zavisnosti od njihovih trenutnih potreba.

Korisnički orijentisan

Veoma lako se koristi i ima pregledan korisnički interfejs.

Dostupan svuda

Uz pomoć internet veze, korisnici mogu koristiti Lync sa bilo kog mesta.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...