Kombinujući znanja i iskustva u domenu poslovnih aplikacija i tehnoloških rešenja, te imajući u vidu veliki broj korisnika različitih potreba i iz različitih industrija, SAP Cloud tehnologija je danas lako dostupna u svakodnevnom poslovanju.

SAP‑ovu ponudu u domenu cloud tehnologije čine: cloud platforma, servisi, aplikacije (SuccessFactors, ARIBA) i upotreba vodeće poslovne mreže kupaca i dobavljača na cloud tehnologiji (ARIBA). SAP cloud tehnologija omogućava pojednostavljenje postojeće IT arhitekture klijenata i obezbeđuje značajno snižavanje IT troškova upotrebom softverskih rešenja kao servisa. Ona omogućava i maksimalni nivo bezbednosti i zaštite podataka, kao i vrhunske performanse u izvršavanju poslovnih aplikacija.

SAP HANA Enterprise Cloud

Brzina SAP HANA tehnologije ili jednostavnost SAP cloud tehnologije? Nema potrebe da se bira između ovo dvoje, kada se može istovremeno raditi i brzo i jednostavno!

SAP je danas u mogućnosti da korisnicima ponudi SAP HANA tehnologiju i u cloud okruženju. U zavisnosti od preferenci i potreba korisnika, cloud okruženje može biti javno, privatno ili hibridno (kombinovani model). Uz SAP HANA Enterprise Cloud dobija se end‑to‑end infrastruktura bazirana na cloud poslovanju, uz mogućnost korišćenja svih potrebnih servisa za upravljanje softverskim rešenjima, kao što su ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) i BW (Business Warehouse). Pored toga, moguće je koristiti i aplikacije drugih kompanija, bez obzira na to da li su one interno razvijene ili su partnerska rešenja.

Mogućnost izvršavanja poslovnih transakcija upotrebom SAP HANA Cloud platforme važna je posebno za takozvane veoma osetljive poslovne aplikacije, kao što su SAP Business Suite i SAP Business Warehouse, ili pak neke od eksternih aplikacija. SAP HANA Enterprise Cloud donosi sa sobom mogućnost dobijanja takozvanog „elastičnog cloud sistema“, koji je u potpunosti prilagodljiv veličini kompanije i potrebama korisnika.

Sa SAP HANA Enterprise Cloud tehnologijom klijenti su u mogućnosti da izvršavaju poslovne transakcije i da analiziraju poslovanje u realnom vremenu, kao i da svedu rizik poslovanja na najmanju moguću meru.

Korisnici SAP HANA Enterprise Cloud tehnologije mogu značajno da skrate potrebno vreme do dobijanja efekata upotrebe SAP „in‑memory“ tehnološke inovacije i poslovanja u cloud okruženju. Ova tehnološka platforma je maksimalno proširiva, spremna za korisničku upotrebu, dostupna 24 sata dnevno 365 dana u godini. Istovremeno, ovo je tehnologija sa najvišim nivoom bezbednosti podataka i sigurnosti od neovlašćenog pristupa, koju takođe karakteriše visok nivo raspoloživosti servisa za administriranje aplikacija, baziranih na iskustvu iz proteklih više od 40 godina prisustva u domenu poslovnih aplikacija.

SAP HANA Enterprise Cloud sastoji se od četiri osnovne komponente servisa za administriranje aplikacija, i to: usluga monitoringa rada sistema, implementacije rešenja i migracije, cloud servis i servis za upravljanje poslovnim aplikacijama. SAP omogućava upotrebu SAP HANA Enterprise Cloud‑a bilo kroz SAP‑ove data‑centre širom sveta ili kroz data‑centre partnerskih kompanija.

Prva SAP Cloud platforma u Srbiji

COMING (Computer Engineering), SAP‑ov partner, pruža SAP Cloud servise na svojoj cloud infrastrukturi. Ova platforma je dostupna i postojećim korisnicima koji imaju implementirano SAP, ERP i BI rešenje i ostale kritične poslovne aplikacije. Pored toga, ova platforma je dostupna i korisnicima koji tek ulaze u proces implementacije ovih rešenja i ostalih aplikacija.

Na ovaj način mnoge firme koje nisu imale investicioni potencijal da uđu u ovakve projekte moći će, bez investicionih ulaganja, sebi da priušte ovo rešenje. Uvođenje SAP‑a će zasigurno poboljšati njihove poslovne performanse, povećati konkurentnost, profitabilnost i efikasnost. Korisnici će za implementaciju ovog sistema u cloud‑u imati jedino obavezu plaćanja na mesečnom nivou, po obimu korišćenja servisa. Procenjuje se da će ovakav način pružanja servisa biti i do dva puta jeftiniji u odnosu na tradicionalni način isporuke SAP platforme, a COMING će do kraja ove godine obezbediti dodatne promotivne cene za prve korisnike koji budu izmestili svoje SAP poslovanje u računarski oblak.

Dosadašnje iskustvo COMING‑a u pružanju cloud usluga potvrđuje visok nivo raspoloživosti i pouzdanosti servisa u cloud‑u, s dostupnošću većom od garantovane, a koja u ukupnom petogodišnjem periodu iznosi 99,994%.

Goran Nikolić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...