ERP – TEMELJ POSLOVANJA SAVREMENE KOMPANIJE

Dinamični i izazovni uslovi poslovanja nameću svakoj kompaniji potrebu da odabere rešenje kojim će pratiti poslovne procese i omogućiti donošenje adekvatnih odluka.

Potreba za planiranjem resursa javila se još sa pojavom prvih proizvodnih sistema. I tada je cilj bio isti kao i danas – smanjiti vreme i troškove i tako povećati performanse sistema.

Ono što je danas drugačije jeste činjenica da se tržište menja neverovatnom brzinom, samim tim i dinamičnost poslovanja, koje pred menadžere postavlja sve više standarde u procesu donošenja odluka. Od njih se očekuje da budu brži od najbržih i pametniji od najpametnijih, a da pri tome nijedna njihova odluka ne bude ishitrena. Ono što je danas na strani menadžera jesu podaci, koji, ukoliko se iskoriste na pravi način, postaju zlata vredne informacije.

Tako dolazimo u situaciju da je poslovanje svakog iole ozbiljnog sistema nezamislivo bez adekvatnog aplikativnog rešenja koje prati sve poslovne procese i beleži apsolutno svaku promenu u sistemu, čime omogućava donosiocima odluka ažurirane i u trenutku dostupne podatke.

Ovakvo rešenje predstavlja jedan ERP (Enterprise Resource Planing) sistem, koji omogućava menadžmentu kompanije da dobija izveštaje na dnevnom nivou, a ovakvi izveštaji su od izuzetnog značaja za donošenje važnih odluka.

Neretko se dešava da su u kompanijama svesni da posluju sa određenim gubitkom, ali im treba mnogo vremena da uoče gde on tačno nastaje. Sa ERP‑om smanjuje se verovatnoća jednog ovakvog događaja, jer menadžment u svakom trenutku ima uvid u stvarno stanje poslovanja koje vodi.

Tako je, na primer, moguće u trenutku doći do stvarne cene koštanja konkretnog proizvoda, na osnovu koje se vrlo lako može zaključiti kolika bi njegova tržišna cena trebalo da bude da bi preduzeće bilo konkurentno i moglo ravnopravno da se bori, pa i pobedi u tržišnoj utakmici.

Istorija i razvoj ERP sistema

Da bi ERP sistemi danas bili ovakvi kakvi jesu, morali su proći kroz različite razvojne faze. Može se reći da primenom jednostavnog MRP (Material Requirements Planing) matematičkog modela, sredinom prošlog veka, počinje era sistema za planiranje resursa poslovanja.

Zahvaljujući MRP metodologiji, kompanije su mogle da za određeni period naprave detaljan plan svih potrebnih materijala, što je omogućilo znatno smanjenje troškova, bržu isporuku gotovih proizvoda, poboljšanje koordinacije i povećanje efikasnosti sistema. Problem kod primene ove metode bio je u velikoj količini podataka koje je trebalo obraditi kako bi plan bio napravljen. Tada u pomoć priskaču informacione tehnologije.

Prvi sistematski napori na projektovanju i programiranju fleksibilnog MRP sistema pripisuju se korporaciji IBM. Prvi softverski sistem korišćen za MRP metodu u planiranju proizvodnje koji se pojavio na tržištu bio je BOMP5, rezultat napora stručnjaka „Velikog plavog“.

Ubrzo, potrebe kompanija počele su da rastu. Više nije bilo dovoljno planirati samo proizvodnju, već je za povećanje performansi celokupnog sistema, a samim tim i poslovanja kompanije, bilo potrebno planirati i pratiti i sve ostale funkcije sistema. Kako je vreme odmicalo, rasla je potreba za integrisanim praćenjem svih tih funkcija. Tada se kao rešenje javljaju ERP sistemi. Ono što je ove sisteme razlikovalo od MRP sistema jeste integrisanje poslovnih procesa i podataka karakterističnih za ceo lanac vrednosti u okviru kojeg preduzeće funkcioniše.

Devedesetih godina prošlog veka počinje se sa programiranjem ERP sistema, a prvi proizvođač jednog ovakvog sistema bila je nemačka kompanija SAP. Danas ERP sistemi imaju sve veću primenu u malim i srednjim preduzećima, a najveći tržišni udeo imaju dobavljači kao što su Microsoft, Epicor, NetSuite, Sage i drugi.

Potreba za automatizacijom

“Vreme je novac“ – ovu frazu čujemo uvek i svuda. A vreme zaista jeste novac. I u najjednostavnijem i u najkomplikovanijem poslovnom sistemu, optimizacija vremena potrebnog za obavljanje bilo kog procesa dovodi do povećanja njegovih performansi, što nas direktno dovodi do novca.

ERP sistemi pomažu automatizaciji svih poslovnih procesa. To znači da jedan ERP sistem omogućava korisniku da skrati vreme za koje će dobiti poslovne informacije, da u svakom trenutku ima uvid u stvarno stanje svog poslovanja, pa da na osnovu toga donosi adekvatne i brze odluke, što dalje omogućava povećanje produktivnosti celokupnog poslovanja.

U osnovi ERP sistema nalazi se integrisana baza podataka, koja omogućava da podaci i transakcije svih poslovnih procesa kompanije budu na jednom mestu, lako pretraživi i dostupni sa svake lokacije. Jednom unet podatak beleži se na svim poslovnim funkcijama na koje se odnosi, čime se u znatnoj meri skraćuje vreme prenosa same informacije.

Ovako organizovan poslovni sistem omogućava kompaniji da sve resurse usmeri direktno na povećanje vrednosti proizvoda, odnosno usluga koje pruža, što je cilj automatizacije poslovnih procesa.

Zbog svega što jedno ERP rešenje donosi kompaniji, dajemo sebi za pravo da tvrdimo da je ERP sistem danas temelj poslovanja svake uspešne kompanije. Na neverovatno promenljivom tržištu i za sekundu brža odluka od konkurenata znači mnogo. Da bi takva odluka mogla da bude doneta, potrebna je realna slika, kako tržišta, tako i same kompanije. Automatizacijom procesa koju jedan ERP omogućava, kao i integracijom svih funkcija sistema, vreme potrebno za dobijanje neophodne informacije svedeno je na optimalno, čime se, svakako, stiče prednost u odnosu na konkurenciju.

Dynamics NAV

Jedno od ERP rešenja sa sve većim tržišnim udelom jeste Microsoft Dynamics NAV. Ovo rešenje nalazi sve veću primenu u malim i srednjim preduzećima, a činjenica da kompanija Microsoft stoji iza njega govori mnogo o tome koliko je njegova implementacija pametan korak za poslovanje. Iza ovog proizvoda stoji rad hiljada programera i bogato višegodišnje iskustvo u poslovnim procesima kompanija širom sveta.

Iako je ovo svetsko rešenje, ono je u potpunosti lokalizovano i prilagođeno srpskom tržištu, a to znači da obuhvata sve zakonske izveštaje, pomoć i dokumente na srpskom i engleskom jeziku. Izveštaji, kao jedan od najvažnijih elemenata svakog ERP rešenja, jednostavni su i liče na već poznate Microsoft Office alate, a korisnicima se – iako postoji više od 600 gotovih izveštaja – pruža mogućnost da vrlo jednostavno sami određuju kriterijume prikaza novih izveštaja.

Implementacija ERP rešenja nije jednostavna. Odluka o preseljenju poslovanja u ERP sistem je, može se slobodno reći, strateška. Iz tog razloga, izuzetno je važno da se celokupnom projektu pristupi krajnje ozbiljno, a još jedna od prednosti Microsoft Dynamics NAV‑a leži u proverenoj metodologiji implementacije, kreiranoj na osnovu iskustava partnera širom sveta. Tako se tačno znaju celokupna organizacija projekta, plan, aktivnosti i izvođača i korisnika, neophodni resursi, upravljanje rizicima i svi eventualni problemi, što kompaniji koja se odluči na ovaj korak pruža dodatnu sigurnost.

Microsoft Dynamics NAV pruža samim korisnicima mogućnost da vrlo lako unose i koriste sve podatke sa bilo kog mesta. Takođe, on je projektovan na platformama koje omogućavaju integraciju sa novim tehnologijama, smart‑karticama, sigurnosnim ulogama, sistemima za upravljanje dokumentima i poslovno izveštavanje, a uz to je i predmet izučavanja u školama i na fakultetima.

Iako je ovo Microsoft‑ov proizvod, nikako se ne sme zanemariti ni uloga partnera, odnosno kompanija koje uvode ovaj sistem. Trenutno se implementacijom NAV‑a bavi 4.000 partnera širom sveta, a samo u Srbiji je ovaj broj veći od 10. Upravo iz tog razloga, neophodno je za partnera izabrati kompaniju koja je u mogućnosti da odgovori na sve zahteve koji se pred nju postave, kompaniju sa iskustvom i uspešnim projektima iza sebe.

Uzimajući u obzir navedene činjenice, ERP omogućava kompaniji da standardizuje poslovne procese, da podigne produktivnost i stekne odličan uvid u poslovanje. Uz pomoć NAV‑a zaposleni u kompaniji se u potpunosti koncentrišu na svoje poslovanje i rade ono u čemu su najbolji, a informacioni sistem prepuštaju partneru i Microsoft‑u. Dynamics NAV omogućava korisniku pouzdan i stabilan rast preduzeća.

Karakteristike NAV‑a:

  • Integrisana baza podataka
  • Transfer standardizovanih procedura, odnosno organizacioni „know how“
  • Efikasno radno okruženje
  • Import i eksport podataka sa bilo kog mesta
  • Konfigurabilni operativni izveštaji
  • Međunarodni računovodstveni standardi i knjiženje u više valuta
  • Proverena Sure Step metodologija implementacije
  • Savremena i pouzdana platforma
  • Nezavisnost od partnera

 

Nedeljko Kuduz i Milena Redžić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...