KLASTER BEZ DELJENOG STORIDŽA

VSAN u središte pažnje upravljanja storidž-resursima stavlja virtuelnu mašinu i njene potrebe za skladišnim prostorom

U okviru vSphere 5.5U1 platforme, objavljene u martu ove godine, VMware je predstavio Virtual SAN (VSAN) tehnologiju, koja eliminiše potrebu za korišćenjem zajedničkog storidž‑sistema u okviru vSphere klastera.

VSAN omogućava kreiranje deljenog prostora za skladištenje podataka od lokalnih hard‑diskova i fleš‑uređaja, smeštenih u serverima koji formiraju klaster, čime se od minimalno tri servera praktično kreira virtuelni storidž‑sistem, kome serverski HDD resursi obezbeđuju kapacitet, serverski fleš‑ resursi performanse, dok se upravljački sloj nalazi u samoj vSphere platformi. Rezultat je distribuirana, visokoperformantna infrastruktura, koja je jednostavno proširiva i u stanju da se automatski oporavi u slučaju hardverskog otkazivanja diskova ili servera.

Za razliku od tradicionalne arhitekture VMware klastera, u kojoj centralno mesto zauzima deljeni storidž‑sistem, VSAN dovodi virtuelnu mašinu u središte pažnje prilikom upravljanja storidž‑resursima. VM se smeštaju na VSAN pomoću storidž‑polisa, koje definišu performanse i otpornost diskova virtuelne mašine na otkazivanje hardverskih komponenti. Korišćenje polisa na nivou virtuelnih mašina olakšava definisanje prioriteta pristupa i uopšte upravljanje diskovnim resursima, dok se dodeljene polise mogu jednostavno izmeniti u toku rada VM, ukoliko se za tim javi potreba.

EVO:RAIL uređaj

Na poslednjoj VMworld konferenciji u San Francisku VMware je predstavio EVO:RAIL, integrisano hardversko i softversko rešenje, zasnovano na VSAN tehnologiji, koje se isporučuje u saradnji sa izabranim serverskim partnerima. EVO:RAIL appliance čine četiri servera, smeštena u zajedničku šasiju visine 2U, čiji se resursi koriste za kreiranje VSAN datastore‑a i vSphere klastera. Rešenje karakteriše poseban upravljački alat, koji omogućava jednostavnu inicijalnu konfiguraciju klastera i automatsko otkrivanje i dodavanje novih EVO:RAIL appliance‑a u klaster.

VSAN predstavlja značajan korak napred ka ostvarenju vizije kompanije VMware o softverski definisanom data‑centru, koja podrazumeva centralizovano upravljanje i virtuelizaciju svih resursa IT infrastrukture. Uz to, partnerstvima sa proizvođačima servera i predstavljanjem EVO:RAIL uređaja, VMware postaje važan učesnik na tržištu tzv. hiperkonvergentnih infrastrukturnih rešenja, koja su postala aktuelna u poslednjih nekoliko godina, kombinujući tradicionalno razdvojene hardverske resurse u zajedničku platformu, u čijem centru je hipervizor i softverski alati za integrisano upravljanje.

Nebojša Ilić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...