PRILAGODLJIVI DYNAMICS NAV

Pri izboru ERP rešenja, jedno od ključnih pitanja mora da bude – da li se i u kojoj meri prilagođava potrebama vašeg poslovanja…

Lepa vest je da je naše tržište prepoznalo sve benefite uvođenja ERP rešenja, na šta je uticao veliki broj konferencija, seminara i drugih aktivnosti organizovanih sa ciljem obrazovanja donosilaca odluka o prednostima korišćenja modernih tehnologija. Tu su i provajderi ERP rešenja, koji su kroz svoje poslovanje imali uticaj na opštu informisanost tržišta.

Ipak, samo oko 300 kompanija u Srbiji danas koristi nekakvo ERP rešenje. Razlozi za to su brojni, a među njima se posebno izdvaja sumnjičavost kompanija da ERP rešenje može da zadovolji potrebe poslovanja. Naime, svaka kompanija posluje po nekakvim posebnim i samo za nju specifičnim pravilima. Izdvajaju se čitavi procesi, koji se često značajno razlikuju od standardnog načina izvođenja istog procesa u većini drugih organizacija. Kako se ERP rešenje po svojoj definiciji integriše u upravljanje svim resursima organizacije, tako ono ima smisla isključivo ako je u stanju da objedini sve procese u sistemu. Svako drugo softversko rešenje specijalizovano za neki specifični segment poslovanja, a koje nije integrisano sa rešenjem za sve ostale procese poslovanja – nije ERP.

Nije redak slučaj da kompanije koje investiraju u ovakve sisteme, obično lokalno razvijene, kroz neki period bivaju primorane da ga zamene zbog rasta poslovanja. Zaključak je da kompanije sa pravom gaje nevericu prema rešenju koje se zove ERP, za koje ne postoji dokaz o mogućnosti integracije čitavog poslovanja, bez obzira na njegove specifičnosti.

Zato smo pripremili prikaz praktičnih primera u kojima se prepoznaje stepen prilagodljivosti Microsoft Dynamics NAV‑a. Radi se o rešenjima za vrlo specifične delove poslovanja, kod korisnika iz različitih industrija.

Precizan obračun cene koštanja

Kada bi menadžment bilo koje kompanije u svakom momentu znao cenu koštanja svakog proizvoda, mogao bi da trenutno donosi važne poslovne odluke. Neke od stvari koje bi kompanija sa preciznom i pravovremenom kalkulacijom cene koštanja s lakoćom radila jesu: kreiranje cenovnih paketa za poslovne partnere ili promociju, osvajanje novih tržišta u trenutku kada je cena konkurentna, analiza i konstantno smanjivanje troškova proizvodnje ili pružanja usluga itd.

U praksi je redak slučaj da kompanije zaista u svakom trenutku znaju koja je cena koštanja njihovog proizvoda. Razlog za to je vrlo jednostavan, a krije se iza teškoće upravljanja troškovima. Naime, svi troškovi koji se prave u kompaniji moraju se naplatiti kroz cenu koštanja proizvoda ili usluge, da bi kompanija poslovala sa dobitkom. Problem nastaje u identifikaciji i beleženju svih troškova, a zatim u obradi prikupljenih informacija i njihovom pretvaranju u relevantne podatke.

Praćenje troškova je kompleksan posao, od koga umnogome zavisi uspeh poslovanja. Potrebno je, pre svega, identifikovati sve troškove, a zatim napraviti sistem za njihovu obradu i upravljanje. Kako troškovi nastaju u svakom sektoru, svakog radnog dana, najprecizniji način za njihovo beleženje jeste da to čine sami radnici. To znači da je za adekvatno upravljanje troškovima neophodno imati odgovarajući sistem koji integriše sve poslovne procese, a kojim se proces automatizuje na najvišem nivou. Zato je sistem obračuna cene koštanja najbolje pridružiti ERP rešenju.

Tim kompanije COMING za poslovna rešenja napravio je poseban modul u NAV‑u za upravljanje cenom koštanja. Da bi utvrdili cenu koštanja, potrebno je da preduzeće ima definisane proizvodne i neproizvodne centre ili mesta troška. Ukoliko ima više različitih proizvoda koje kompanija proizvodi i za koje treba izračunati cenu koštanja, potrebno je da se oni definišu kao proizvodi ili nosioci troška. Na svakom radnom mestu na kome se pravi trošak evidentira se njegov nastanak, a onda se, po posebnom ključu za raspodelu troškova (koji zavisi od zahteva korisnika), pomoćni troškovi dodeljuju odgovarajućim proizvodnim ili neproizvodnim mestima troška. Raspodela troškova beleži se i na odgovarajućim kontima u konjigovodstvu. Dakle, proces kreiranja cene koštanja dešava se kroz dve faze: prvo se troškovi identifikuju i beleže, a zatim se uz pomoć funkcija za raspodelu troškovi raspodeljuju i grupišu.

Za izračunjavanje cene definišu se obračunski periodi, koji mogu biti mesečni, kvartalni, polugodišnji ili godišnji. Tada na osnovu modula u Dynamics NAV sistemu dobijamo podatke o ceni koštanja proizvoda, koja sadrži cenu sirovina, cenu angažovanih mašina, cenu rada. Cena koštanja može biti prikazana u više varijanti: pored osnovne cene može imati uračunatu i amortizaciju mašina, hala, obezbeđenja, ili kao cena koštanja koja na kraju ima uračunate troškove menadžmenta i uprave i koja daje tačnu strukturu svih troškova po jednom prozvodu ili po jednoj prodatoj jedinici. Način prikazivanja kategorija troškova zavisi od želje korisnika, jer vrlo intuitivni sistem za izveštavanje koji je deo NAV‑a to omogućava. Takođe, svaki izveštaj je moguće izvesti u Excel ili neki drugi format, ukoliko je to želja korisnika.

Modul je alat za generisanje cene koštanja, ali daje i mogućnost sagledavanja stepena iskorišćenosti resursa. Uzećemo primer vremena. Kako se troškovi identifikuju u procesu proizvodnje, sistem beleži i utrošeno vreme po radnom mestu za svaku pojedinačnu operaciju. Rezultat toga je da uz gotov proizvod imamo i informaciju o tome koliko je vremena utrošeno. Unapred definisane formule sada imaju ulaznu informaciju koja je neophodna kako bi se napravilo poređenje između vremena planiranog za proizvodnju i utrošenog vremena, što daje stepen iskorišćenosti vremena za određeni segment proizvodnje. Slično, sistem je u prilici da podrži procese praćenja stepena iskorišćenosti bilo kog drugog resursa.

Automatizacija informacionog sistema omogućava dobijanje ovih informacija odmah, bez ručne obrade, tako da menadžment kompanije ima mogućnost da donosi bilo kakve poslovne odluke, da investira, da menja prodajnu cenu i da odmah ima preciznu sliku o tome kako će svaka odluka uticati na cenu koštanja. Ovaj modul u sastavu Microsoft Dynamic NAV‑a koristi informacije o svim troškovima koji se u kompaniji javljaju, pa je neophodno da komunicira sa modulima svih drugih poslovnih procesa. Ono što je važno jeste da se rešenje može prilagoditi i primeniti u bilo kojoj industriji i u uslužnom sektoru.

Tabela:

Specijalni moduli:

  • Rešenje za otkup i kompenzaciju žitarica
  • Rešenje za upravljanje voznim parkom
  • Rešenje za maloprodaju

Zaključak

Na našem tržištu zastupljena su svetska i lokalna ERP rešenja. Razlika nije samo u epitetu; ona potiče od mogućnosti koje nude različita rešenja. Priznata svetska rešenja koja su našla primenu na našem tržištu su SAP i NAV. Ono što ih čini tako uspešnim je činjenica da su izgrađeni na iskustvima više od 300.000 kompanija korisnika. Microsoft je kompanija koja za svoj ERP ima dugoročni, srednjoročni i kratkoročni plan rasta i razvoja, tako da korisnici ne moraju da brinu o tome da će ga u nekom trenutku „prerasti“ i da će ponovo morati da ulažu u nekakvo novo ERP rešenje. Lokalna rešenja koja su dobila komercijalnu primenu svakako jesu rešila određene poslovne zahteve u određenom vremenskom periodu. Međutim, ova rešenja često nisu dugoročno isplativa odluka. Još jedna novina na našem tržištu jeste i mogućnost povezivanja ERP rešenja i poslovanja u računarskom oblaku, pa je moguće koristiti personalizovano ERP rešenje kao uslugu. Ovaj način poslovanja donosi višestruke uštede, koje pre svega dolaze od eliminacije investicionih troškova, a zatim i od značajnog smanjenja operativnih troškova.

U tekstovima koji slede približićemo vam mogućnosti koje dobro svetsko ERP rešenje, u kombinaciji sa znanjem i iskustvom kompanije koja rešenje implementira, može da pruži. Prilikom izbora provajdera ERP rešenja svakako je važno povesti računa o preporukama i projektima koji stoje iza njih, a tim koji svaki novi zadatak shvata kao novi izazov i ne boji se da prilagodi ERP specifičnim zahtevima poslovanja svakako je tim koji može biti pouzdan partner. Tako ERP rešenje postaje rešenje po meri.

Nedeljko Kuduz, Lazar Bjelica, Milan Radivojević, Bojan Ivanović, Katarina Đurić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...