Kompanije koje upravljaju maloprodajnim objektima ili imaju maloprodaju u svom portfoliju suočene su sa ozbiljnim preprekama u poslovanju. Zbog neadekvatnog rešenja za upravljanje maloprodajom troši se mnogo vremena i novca. Kako je maloprodaja veoma čest pojavni oblik nekog biznisa, razne IT kompanije razvile su različita rešenja za ovaj proces. Prilikom izbora informacionog sistema za maloprodaju vrlo su bitne automatizacija i brzina informacionog sistema. Takođe, od velike je koristi ako je rešenje za maloprodaju integrisano sa rešenjem za ostale poslovne procese.

Kompanija COMING razvila je rešenje za maloprodaju kao modul u sastavu Microsoft Dynamics NAV‑a. Ovo rešenje zbog toga ima veliki broj prednosti, u smislu centralizacije podataka i automatizacije poslovnih procesa. Dakle, rešenje je posebno pogodno za kompanije koje se opredeljuju za NAV ili su ga već uključile u svoje poslovanje. Još jedna značajna prednost ovog rešenja jeste mogućnost integracije sa web prodavnicom. Sa ovim rešenjem, kupci gotovih proizvoda nemaju samo brzu uslugu visokog kvaliteta već i mogućnost naručivanja proizvoda online, pri čemu je ceo proces automatizovan, a operativni troškovi znatno smanjeni.

Pri kreiranju maloprodajnog računa data je mogućnost da sistem, u slučaju da je kompaniji to potrebno, u pozadini odradi automatski prenos sa veleprodajnog na maloprodajni magacin (ukoliko se VP i MP magacin nalaze na istoj lokaciji). Takođe, tom prilikom se automatski kreiraju i svi neophodni zakonski dokumenti, kao što su kalkulacija, nivelacija u slučaju promene cena, popusta i sl. U slučaju potrebe, ti dokumenti se mogu u bilo kom trenutku štampati iz sistema.

Pored osnovnih funkcionalnosti, kompanija COMING razvila je i dodatnu integraciju sa web portalom za kompanije koje imaju takvu potrebu. Ovo rešenje omogućava da se maloprodajni račun kreiran na web‑u pošalje u poslovni sistem, gde se izvršavaju svi pozadinski procesi (prenos sa VP magacina, kreranje kalkulacije, nivelacije) i automatska knjiženja, a zatim se račun šalje na fiskalnu kasu za štampanje. Čitav proces traje nekoliko sekundi i ne zahteva nikakav direktan rad, pa čak ni bilo kakvo poznavanje NAV poslovnog sistema od strane prodavca, koji čitav svoj posao može da obavi na samom web portalu. Tom prilikom NAV obrađuje sve prethodno nabrojane dokumente i evidentira sve transakcije, završno sa glavnom knjigom. Takođe, u sistemu se ažuriraju i vode svi bitni izveštaji, od PDV izveštaja, preko trgovačke/KEPU knjige, pa do raznih analiza profitabilnosti po lokacijama i sl.

Na ovaj način kompanija postiže visok stepen automatizacije, gde jedan korisnik koji obrađuje jedan dokument u pozadini kreira i knjiži više dokumenata, shodno poslovnim promena. Tu je i velika ušteda na licenci ERP programa, jer korisnik koji radi preko web portala nema potrebu da uđe u ERP program. Inače, automatizacija procesa maloprodaje moguća je i kada klijent želi da objedini procese većeg broja pravnih lica.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...