ULOGA DIREKTORA IT ODELJENJA

U kompaniji NetApp, koja korisnicima obezbeđuje zaštitu podataka, jedan od tri najvažnija resursa za poslovanje, veruju da je vreme da se uloga IT direktora u kompanijskoj organizacionoj strukturi promeni…

Do sredine šezdesetih godina prošlog veka bukiranje avionskih karata bilo je ručni posao. Službenici su koristili pisane karte, table i krede kako bi bukirali mesta na letovima. Kompanija American Airlines lansirala je 1965. godine Sabre, kompjuterizovan sistem za bukiranje koji je koristio milione linija koda, a korisnici su mogli da mu pristupe kroz dve glavne stranice. Program je omogućio obradu 40.000 karata dnevno, što je značajno uticalo na konkurentnost American Airlines‑a. Ovo je jedan od događaja koji su pokrenuli lavinu automatizacije procesa koji su do tada obavljani ručno. Došlo je doba prihvatanja IT‑ja kao alata koji donosi benefite u poslovanju, ali je implementacija ozbiljnih sistema bila i dalje veoma skupa.

U trenutku kada kompanije počinju da prepoznaju benefite korišćenja IT tehnologija, još uvek nije bilo stvarnog razumevanja toga šta i kako IT radi. Praksa pokazuje da menadžment kompanija u svetu čak i danas često ne poznaje mogućnosti IT‑ja. Međutim, upotreba IT alata je u današnje vreme neophodnost, čije nerazumevanje može mnogo da košta. Vreme je za promene u poslovanju i organizacionoj strukturi kompanija.

Značajne promene

Poslednju IT deceniju obeležava uzdizanje ne jedne, već više tehnologija. Među njima su mobilne tehnologije, big data, društvene mreže i cloud. Po istraživanju kompanije Gartner, ovo su tehnologije koje će i u narednoj deceniji značajno modifikovati poslovanje i organizacionu strukturu kompanija.

Posao IT direktora bio je da osiguraju rad personalnih računara dok se u pozadini čuje zujanje servera i da obezbedi godišnje izveštaje za menadžment. Međutim, dolazak novih tehnologija svakako menja sliku o tome šta je posao IT direktora, kao i osoblja u IT sektoru uopšte. Vreme je da „dečko koji zna oko kompjutera“ dobije drugo ime i mesto u organizacionoj strukturi.

IT menja pravila poslovanja i odjednom se postavlja pitanje relevantnosti pozicije IT direktora u različitim kompanijama. Neki i dalje vide svoju ulogu isključivo u upravljanju flotom računara, serverskim sobama, neophodnim mrežama i softverom za njihovu kontrolu i upravljanje. Međutim, doba inovacija, koje je već tu, udaljiće infrastrukturu od desktopova, što će kompanijama omogućiti ozbiljan rast kompetitivnosti. Rezultat će biti masovno prihvatanje poslovanja u računarskom oblaku, uz uslugu po potrebi. Kompanije će moći da odaberu pravu kombinaciju poslovanja u privatnom, hibridnom i javnom računarskom oblaku.

Kreiranje vrednosti

Model poslovanja po kome je donosiocima odluka u kompaniji IT nešto poput „crne kutije“ neodrživ je. Model u kome je ulaz novac, a izlaz IT usluga više nije dovoljan. Sada se vrednuje samo ono što unapređuje poslovanje.

Poslovno IT rešenje mora biti u prilici da utiče na rast poslovanja, da stvori platformu za postizanje visoke operativne efikasnosti, da utiče na smanjenje troškova kompanije, da utiče na zadržavanje postojećih i stvaranje novih poslovnih odnosa. Takođe, IT mora stalno da unapređuje poslovno rešenje u skladu sa zahtevima poslovanja, da podstiče inovacije, da značajno utiče na efikasnost, da unapređuje poslovne procese i da prepozna i stvori uslove za korišćenje analitičkih alata i big data tehnologije.

Po globalnom istraživanju kompanije Gartner, većina kompanija koristi manje od polovine resursa u koje investira da bi dobila traženu vrednost. Kako bi obezbedili najveći ROI, direktori IT sektora moraju da razmišljaju izvan okvira tradicionalnih IT rešenja. Ako prepoznaju da kompanijska IT odeljenja moraju da nađu način da doprinose poslovanju, uloga IT direktora je i te kako relevantna. Međutim, i opis posla IT osoblja uopšte će se značajno promeniti. Zapravo, na svetskom nivou ove promene su već vidljive. Čak 67% IT direktora u svetu već se odlučilo za outsourcing određenog dela poslovanja.

Budućnost IT odeljenja

U skoroj budućnosti, NetApp vidi IT odeljenje sa sledećim stručnjacima:

Stručnjak za digitalne procese. Njegova odgovornost bila bi obezbeđivanje isporuke digitalnih usluga, procesa, marketinga i dr.

Stručnjak za outsourcing. U odgovornosti ovog službenika spadaju: obezbeđenje uslova za outsourcing IT usluga, briga o sigurnosti, pouzdanosti i vrednosti koju outsourcing donosi kompaniji. U eri smo favorizovanja i masovnog prihvatanja poslovanja u kome se izvan kompanije izmešta sve što nije njena primarna delatnost, a moderne tehnologije nam omogućavaju potpuni outsourcing IT usluga.

Stručnjak za cloud. U eri poslovanja u poslovnom oblaku, najčešći primeri iz prakse pokazuju da kompanije deo poslovanja zadržavaju na svojoj, a deo obavljaju na iznajmljenoj infrastrukturi. Stručnjak za cloud bi u svakom preduzeću bio odgovoran za obezbeđenje poslovanja na cloud tehnologiji, na lokaciji korisnika ili eksterno.

Stručnjak za big data. Kompanije imaju i imaće ozbiljne zahteve u vezi sa analizom i obradom podataka iz „sirovih“ u inteligentne i korisne. Ova tehnologija je neizbežna budućnost, pa tako dovodi do izmena i u organizacionoj strukturi kompanija.

Stručnjak za inovacije. Njegovi zadaci su: korišćenje modernih tehnologija za postizanje konkurentnosti, stalno poboljšanje efiksnosti i odabir inovacija koje će kompaniju dovesti do željenog stanja u budućnosti.

Moderan IT direktor

Direktor za strategiju tehnološkog razvoja u NetApp‑u Met Vat predstavio je tri pravca razmišljanja svakog modernog IT direktora. Prema njegovom mišljenju, svaki IT direktor prvo treba da se zapita šta bi se desilo ako bi danas krenuo od početka, šta je to što bi IT mogao da uradi za poslovanje njegove kompanije. Kada shvati sve potrebe poslovanja, direktor bi morao da identifikuje kako će izgledati idealna infrastruktura za takav sistem. Takođe, potrebno je da razmisli o tome šta se može koristiti kao usluga u računarskom oblaku.

Kao drugi pravac razmišljanja, Vat izdvaja konstantno preispitivanje načina na koje nova tehnologija doprinosi poslovanju. On ističe i da je pri izboru novih tehnologija važno uvek razmišljati o tome da treba automatizovati prvo procese koji su najmanje efikasni. Poslednji savet modernim IT stručnjacima o tome kako treba da razmišljaju kratak je i jasan i kaže: investiraj pametno.

Pre odluke o investiciji važno je ispitati sve alternative, pokrenuti pilot‑projekat, ispitati kompatibilnost investicije sa ostalim tehnologijama, ispitati mogućnost rasta i razvoja rešenja u skladu sa rastom kompanije.

Glosa:

60% IT direktora u svetu potvrđuje da upotreba moderne tehnologije donosi značajne prednosti u procesu rešavanja zahteva korisnika i njihovih problema.

“Sledeći ‘sveti gral’ IT‑ja su rešenja za donošenje odluka i analitiku.“ Džefri Imet, General Electric, CEO

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...