VMWARE – ČETIRI STUBA SOFTVERSKI DEFINISANOG DATA-CENTRA

Ideja o softverski definisanom data-centru može da postavi VMware na poziciju lidera u proizvodnji i isporuci IT aplikacija i servisa za poslovanje.

U prilog tvrdnji iz podnaslova govori i činjenica da je više od polovine svetskih organizacija svoju poslovnu infrastrukturu zasnovalo na VMware rešenjima.

To potvrđuju i renomirana izdanja Information Week Virtualization Report i Opsview Survey. Pretpostavka je da će u eri cloud computing‑a softverski definisan data‑centar (SDDC) uraditi za VMware ono što su Windows i personalni računari uradili za Microsoft u eri client‑server computing‑a. CEO VMware‑a Pat Gelsinger, u svom keynote predavanju na konferenciji Interop 2014 u Las Vegasu predstavio je, uz mnoštvo detalja i svedočanstava korisnika, četvorofaznu strategiju za izgradnju softverski definisanog data‑centra. Strategija sadrži sveobuhvatne proizvode za virtuelizaciju servera koji apstrahuju računarske resurse i stvaraju mogućnost rekonfiguracije i preraspodele uz podesive komande, kako bi bile zadovoljene potrebe specifičnih aplikacija.

1. Virtuelizacija servera

Prvi korak ka softverski definisanom data‑centru svakako je virtuelizacija servera. VMware ulaže napore u povećanje skalabilnosti, performansi i aplikativne kompatibilnosti, sa ciljem prilagođavanja proizvoda svim poslovnim izazovima: od servisa u svakodnevnoj upotrebi do aplikacija za upravljanje masivnim podacima. Okrenut potrebama svojih korisnika, VMware osluškuje razloge zbog kojih sistemi nisu u potpunosti virtuelizovani i ulaže napore da uveri korisnike u pouzdanost i mogućnosti tehnologije virtuelizacije.

2. Softver za upravljanje infrastrukturom

VMware se trenutno bavi povezivanjem sveta privatnog i javnog cloud‑a uz pomoć jedinstvenog softvera za obezbeđenje aplikacija, upravljanje opterećenjem kapaciteta u poslovnom okruženju i za upravljanje finansijama. Na vSphere‑u i vCloud‑u konstantno se vrše unapređenja, radi postizanja većeg spektra usluga raspoređivanja u javnom, privatnom i hibridnom cloud‑u.

3. NSX

Stub SDDC‑a koji je izazvao najveće interesovanje kod stručnjaka za mreže svakako je NSX, mrežni operativni sistem koji radi sa višestrukim hipervizorima u bilo kakvom cloud okruženju: vCloud, OpenStack, CloudStack… Martin Kasado, direktor razvoja NSX‑a, kaže da je pri njegovoj izradi razmišljao o mogućnostima korišćenja kombinacije mrežne i serverske virtuelizacije, kao sloja za izvršenje koji bi premostio ono što se naziva „context‑isolation divide“. On veruje da je virtuelni sloj apstrakcije, hipervizor na serverima ili virtuelni interfejs na mrežama zona koja omogućava idealnu kombinaciju uvida u aktivnosti aplikacija i zahteva zaštite. Sistem nudi dovoljno izolacije za međusobnu zaštitu aplikacija i operativnog sistema. Postavljanjem bezbednosnog sistema u virtuelni sloj obezbeđuje se korišćenje jedinstvenog seta zaštitnih polisa, koje su konstantno aktivne kroz ceo SDDC.

4. Storage

Storage je poslednji stub ili poslednji deo arhitekture SDDC‑a. Skorašnji VSAN je u Interop zajednici proglašen za storidž najviše kategorije po mišljenju korisnika. Gelsinger je bio iznenađen ovom nagradom. Razlog za brzo prihvatanje VSAN‑a je činjenica da proizvod uklanja glavni razlog neefikasnosti i frustracija u radu sa storidž‑sistemima.

Antrfile:

Potencijal u telekomunikacijama

NSX, koji dodaje i mogućnost virtuelizacije mreže u VMware portfolio, otvara mogućnosti za čitav set aplikacija koje se koriste u telekomunikacionoj industriji i drugim uslužnim delatnostima za korišćenje u softverski definisanom data‑centru. Gelsinger vidi veliku priliku u takozvanoj virtuelizaciji funkcija mreže (Network Function Virtualization – NFV) za virtuelizaciju oko 6.000.000 servera koji se koriste u telekomunikacione svrhe, a koji danas nisu virtuelizovani.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...